Visie en Missie van BEMAS

Visie

Asset Management en onderhoud zijn van strategisch belang voor de competitiviteit en de duurzame werking van bedrijven en instellingen. Het professioneel beheer en onderhoud van fysieke activa, zoals machines, toestellen, gebouwen en andere infrastructuren, verbetert de betrouwbaarheid en verhoogt het veiligheidsniveau. Dit alles draagt in zeer grote mate bij tot een duurzame economische welvaart, de bescherming van mens en milieu, en finaal de levenskwaliteit van allen.

Missie

BEMAS heeft tot doel haar leden op weg te helpen naar een steeds beter beheer en onderhoud van fysieke activa . BEMAS doet dit onder meer door middel van:

 • De opbouw en beheer van een professioneel netwerk rond asset management en onderhoud;
 • Het aanbieden van een forum waar leden bij elkaar kennis delen en ervaringen uitwisselen;
 • Het verspreiden van best practices en andere kennis over asset management en onderhoud;
 • De organisatie van kwaliteitsvolle opleidingen, conferenties, seminaries, studieavonden, bedrijfsbezoeken en beursbezoeken rond asset management en onderhoud;
 • Het publiceren van informatie over asset management en onderhoud via allerlei communicatiekanalen;
 • Het opzetten van werkgroepen rond gerichte thema’s en onderwerpen in het domein van asset management en onderhoud;
 • Het stimuleren van innovatie en actief participeren in onderzoek op gebied van asset management en onderhoud;
 • Het ondernemen van gerichte acties om het imago van asset management en professioneel onderhoud op te waarderen en deze vakgebieden beter bekend te maken bij het grote publiek;
 • Het stimuleren van jongeren om een opleiding en een beroep in onderhoud te kiezen;
 • Het lobbyen bij beslissingsnemers en beleidsmakers;
 • Het streven naar de erkenning van het vakgebied en de beroepen in onderhoud en asset management;
 • Het opzetten en beheer van een certificatie op gebied van asset management en onderhoud;
 • Het onderhouden van relaties met gelijkaardige organisaties in binnen- en buitenland en samen met hen activiteiten ondernemen;
 • Het vertegenwoordigen van de Belgische intersectorale onderhoudsgemeenschap als woordvoerder en gesprekspartner op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

BEMAS Corporate Sponsors