Projecten

Steun voor projecten in onderhoud

BEMAS neemt deel aan diverse projecten die steun kunnen bieden aan vernieuwende projecten in onderhoud. Met onze rol in onderstaande projecten willen we bedrijven helpen de weg te vinden naar subsidiebudgetten om innovaties te helpen realiseren. 

Smart Tooling-project

interreg

Op 1 juni 2016 keurde Interreg Vlaanderen-Nederland het ‘Smart Tooling-project’ goed. Samen met partners uit industrie en de academische wereld zal BEMAS bedrijven ondersteunen die willen meewerken aan innovaties op gebied vanSmart Tooling en Robots in de context van technisch onderhoud.

over Smart Tooling

In de procesindustrie draaien machines non-stop. Minutieus onderhoud is daarom een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering, zeker vanwege steeds strenger wordende regels op gebied van veiligheid en milieu. ‘Smart Tooling’ legt daarbij de focus op automatisering: door de ontwikkeling van prototypes van robots en tools kan het onderhoud veiliger, goedkoper, schoner en efficiënter worden. Zo wordt de productiviteit van het industrieel onderhoud versterkt.

Een voorbeeld hiervan zijn robots die schoonmaken en inspecteren op voor mensen lastige of niet toegankelijke locaties. Robottechnologie wordt in Europa gezien als een belangrijke ontwikkeling op gebied van maintenance. Omdat robottechnologie jong is, zijn er veel onzekerheden en mogelijkheden die nog niet zijn onderzocht of ontwikkeld. Dit project geeft een stimulans aan KMO/MKB bedrijven in de grensregio die robotinnovaties ontwikkelen. Zo zal onderzoek gedaan worden naar inspectie-, cleaning-, en werkplaatsrobotica en drones. Dit laatste type, ‘de vliegende robot’, is voor inspecties in de procesindustrie nog minimaal in gebruik. Dankzij de ontwikkeling hiervan kan de veiligheid bij het inspecteren van bijvoorbeeld de binnenkant van tanks sterk verbeterd worden.

Dankzij de actieve betrokkenheid van kennisinstellingen zoals o.a. Universiteit Twente, een vooraanstaand instituut op gebied van robotica, wordt bijgedragen tot een directe stimulans voor technologische doorontwikkeling van KMO/MKB-bedrijven. Multinationals BASF en Dow Benelux fungeren als testlocatie. De grensoverschrijdende samenwerking geeft bedrijven zo toegang tot een breed scala van expertise en infrastructuur die nu niet of moeilijk toegankelijk is. Hierdoor kan men best practices uitwisselen zodat ook na afloop van het project een duurzame verankering van kennis gewaarborgd blijft.

Meer informatie op www.smarttooling.eu

partners

CrossRoads2eu

CrossRoads 2 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Het heeft als doel het stimuleren van duurzame grensoverschrij- dende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen KMO/MKB-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). De kerntaak bestaat uit het stimuleren van innovatie door:

  • het samenbrengen van bedrijven en het opzetten en begeleiden van Vlaams/Zuid-Nederlandse consortia  die samen projecten opstarten;
  • het financieel ondersteunen van bedrijven bij hun haalbaarheidsstudies (uitgevoerd door een extern expert) met als doel het opzetten van een innovatietraject in een latere fase;
  • het financieel ondersteunen van clusters van bedrijven bij hun Vlaams/Zuid-Nederlandse innovatieproject;
  • het opvolgen van deze projecten en het proactief meedenken naar vervolgstappen envalorisatie van de opgedane kennis.

CrossRoads2 reserveert 6,75 miljoen euro als subsidie voor innovatieprojecten en 0,5 miljoen euro voor haalbaarheids- studies. De focus ligt hierbij op technologieën waarmee bedrijven kunnen inspelen op de groeiende internationale vraag naar slimme en duurzame oplossingen binnen de volgende topsectoren: high tech systemen, chemie en materialen, agrofood, life sciences & health, cleantech, bioboased economy, logistiek & maintenance.

Bekijk projectpresentatie