Erkenningen en kwaliteitslabels

BEMAS streeft naar hoge kwaliteit in haar werking. Daarom vragen wij zelf bepaalde kwaliteitslabels aan, zoals de KMO portefeuille, het Qfor certificaat en het Qfor Food certificaat.

QFor Label BEMAS

Qfor Label

Wat is het Qfor label?

BEMAS kreeg in 2021 de erkenning van Qfor. Dankzij het behalen van het Qfor label krijg je als deelnemer ook toegang tot verschillende subsidiesystemen en voordelen.

Qfor is een kwaliteitsmodel specifiek ontwikkeld voor organisaties of departementen actief in learning en consulting. Deze kwaliteitsmethode is specifiek afgestemd is op alle vormen van training, consulting en andere ‘knowledge based services’. De methode is het resultaat van een Europees Leonardo-project. Ze wordt in België toegepast onder toezicht van de vzw Comité van Toezicht. Meer informatie vindt u op www.qfor.org.

Tijdens de audit werden onze dienstverlening en onze interne werking en processen doorgelicht. Daaruit kwam naar voren dat BEMAS beantwoordt aan de criteria van de Qfor norm met module ProcessScan. De Certificatiecommissie van CertUp verklaart dat deze organisatie erkend is volgens de Qfor auditmethode met module ProcessScan voor de hierna vermelde dienstverlening:
Learning: open opleidingen, in-companyopleidingen en e-learning gericht

 

Qfor Food

Op 31 maart 2022 heeft BEMAS haar QFor label uitgebreid met het QFor Food certificaat. Door een samenwerkingsovereenkomst met Alimento is BEMAS nu een erkende opleidingsorganisatie voor de voedingsindustrie. Werknemers van voedingsbedrijven kunnen via Alimento extra subsidies aanvragen voor BEMAS-opleidingen.

KMO Portefeuille BEMAS

KMO Portefeuille

Bespaar tot 30% op uw opleidingsbudget met de KMO-portefeuille

BEMAS vzw is erkend als dienstverlener voor de kmo-portefeuille met erkenningsnummer DV.0213353. 

U kiest zelf waarvoor u uw subsidies gebruikt

Elke Vlaamse kmo krijgt een jaarlijks subsidiebedrag dat ze vrij kan gebruiken voor opleiding en/of advies. De maximumbedragen binnen de verschillende pijlers uit het huidige systeem verdwijnen. U kiest zelf waarvoor u de kmo-portefeuille inzet. Het jaarlijks subsidiebedrag wordt toegekend per kalenderjaar. Bij uw eerste aanvraag ziet u meteen uw beschikbaar jaarlijks budget en bij latere aanvragen welk budget u nog over hebt.

  • Kleine ondernemingen (<50 werknemers, max 10 mio euro omzet) krijgen 30% steun met een plafondbedrag van 7.500 euro.
  • Middelgrote ondernemingen (50 tot 250 werknemers, max 50 mio euro omzet) krijgen 20% steun met een plafondbedrag van 7.500 euro.

Wat komt in aanmerking voor subsidiëring?

Welke opleidingskosten komen in aanmerking voor subsidiëring?

  • Opleidingskost
  • Catering tot max. 25 euro per persoon/dag
  • Cursusmateriaal, mits het uitsluitend gebruikt wordt voor de opleiding
  • Minimaal aan te vragen projectbedrag is 100 euro

Welke opleidingskosten komen niet in aanmerking voor subsidiëring?

Deze kosten kunnen niet betaald worden met de kmo-portefeuille. Ze worden rechtstreeks betaald aan de dienstverlener/opleidingsinstituut.

  • Btw
  • Cateringkosten hoger dan 25 euro per persoon/dag

Je wil een opleiding volgen. Hoe vraag je de subsidie aan?

Bij het aanvragen van de kmo-portefeuillesubsidie is het belangrijk dat je eerst inschrijft voor de opleiding, vooraleer je een aanvraag indient. Er moet met andere woorden eerst een inschrijving zijn bij BEMAS. Je hebt de tijd tot uiterlijk 14 dagen na start van de opleiding om de subsidieaanvraag in te dienen.

Ben e een nieuwe gebruiker van de kmo-portefeuille? Registreer je dan eerst op de website www.kmoportefeuille.be via je federaal token of met je elektronische identiteitskaart. 

Bij de eerste aanvraag wordt ingesteld en vastgeklikt of je als kleine of middelgrote kmo gebruik maakt van de subsidies (op basis van je NACE-code en na controle bij KBO). Het erkenningsnummer van BEMAS is DV.0213353

BEMAS Corporate Sponsors