Laurent Vanhoudenhove wordt nieuwe vice-voorzitter van BEMAS

News

Op de Algemene Vergadering van 28 maart 2023 werd Laurent Vanhoudenhove verkozen tot nieuwe vice-voorzitter van BEMAS. Hij neemt de fakkel over van André Degraeve. Laurent wordt meteen ook voorzitter van het Waalse programmacomité. 

Welkomstwoord van Laurent Vanhoudenhove

We leven in een ontzettend vluchtige, onzekere, complexe en dubbelzinnige (kortom VUCA) wereld en de sector van industrieel onderhoud is daar geen uitzondering op.

En toch: opkomende technologieën blijven industriële onderhoudsprocessen het potentieel geven om efficiënter te zijn vanuit het oogpunt van kosten en productiviteit. Aangezien bedrijven in 2023 voor cruciale beslissingen staan om hun winstgevendheid te behouden, is het absoluut noodzakelijk om de juiste keuzes te nemen qua technologische investeringen, zowel via CAPEX als via OPEX.

Denk daarbij aan:

  • Geavanceerde conditiebewaking met de komst van “smart manufacturing” en “virtual and augmented reality technologie” om nog meer data te verzamelen en te analyseren en dus voor effectiever voorspellende onderhoud.
     
  • Additieve manufacturing kan misschien betekenen dat het niet langer nodig is om bij storingen te wachten op wisselstukken, wat de stilstandstijd drastisch kan verminderen.
     
  • Ook data-analyse in voorraadbeheer gaat hand in hand met efficiënter onderhoud. Door MRO-onderdeelbehoeften en beschikbaarheid nauwkeurig in kaart te brengen en op te volgen, kunnen inefficiënties in de bevoorradingsketen voor wisselstukken worden weggewerkt.
     
  • We zien tenslotte ook een volgehouden nadruk op de veiligheid van de onderhoudsmedewerkers. Iedereen is het erover eens dat tijdens het uitvoeren van onderhoud, de veiligheid van de mensen op de eerste plaats moet komen.

Als ondernemer en als technisch leidinggevende worden we vandaag steeds opnieuw geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Om mee te kunnen in deze  VUCA-wereld, zijn leiderschap en expertise dé onderscheidende factoren voor succes. Iets wat nog te vaak onderschat wordt. Leiderschap is al lang niet meer een vaardigheid die enkel verwacht wordt aan de top. Leiderschap moet aanwezig zijn in elke afdeling, elke team, elke werknemer. Enkel zo kunnen we veerkrachtig reageren op de uitdagingen van vandaag en in de toekomst. En dit geldt nog meer voor de technische dienst.

Door de digitale transformatie ondergaat ons vakgebied een zeer snelle de evolutie, terwijl het tekort aan technisch talent nog nooit zo nijpend is geweest als vandaag. We hebben de nieuwe technologie dus niet enkel nodig om de jarenlang opgebouwde expertise te capteren en door te geven aan een nieuwe generatie van technici en operatoren, maar ook om jonge mensen aan te trekken en te blijven boeien.

Als geen ander moet de technische dienst talentrijke jongeren maar tegelijkertijd ook bestaande ervaren medewerkers opleiden in alle mogelijke vakgebieden en expertises van onderhoud, betrouwbaarheid en asset management. Tussen haakjes, voor opleidingen kan je steeds bij BEMAS terecht.

In de huidige omstandigheden schieten de klassieke managementmethodes te kort, hoe mooi ze ooit ook zijn ontwikkeld. Hoe sneller het gaat, hoe meer leiderschap op een natuurlijke manier moet doorvloeien naar de basis.  De autonomie ligt in de teams. Door open en duidelijke communicatie kan er kort op de bal gespeeld worden. En dit betekent ook een durven kwetsbaar zijn. Want als er dingen verstopt en verzwegen worden, is dit bijzonder nefast voor innovatie.

Leiderschap is een keuze, geen functie. Zijn jullie klaar om anno 2023 de juiste keuzes te maken?  BEMAS is klaar om jullie te inspireren.

BEMAS Corporate Sponsors