Klimaatakkoord van Parijs en het CO2-reductiebeleid

Blogs

Het mondiale klimaatprobleem dat in het klimaatakkoord wordt aangepakt is zorgwekkend. Het richt zich onder andere op CO2-reductie.

In deze context wordt de meeste CO2 in de industrie echter geproduceerd door de verbranding van fossiele brandstoffen. Dit is nodig voor de aandrijving. Aangezien 20% van het energieverbruik in de wereld "verloren" gaat aan frictie, is het duidelijk hoe belangrijk het is om dit te verminderen. Denk maar aan de kettingreactie: minder frictie, minder energieverbruik en uiteindelijk minder CO2-uitstoot.

Frictie in industriële machines en installaties is verantwoordelijk voor 20% van het wereldwijde energieverbruik en tot 40% van de industriële onderhoudskosten. Deze twee cijfers onderstrepen het belang van optimale smering: een fundamenteel element van onderhoud dat dankzij de juiste keuze van smeertechnieken en smeermiddelen de energieverliezen op lange termijn met ongeveer 25% kan verminderen. Dat percentage heeft een grote invloed op de kosten, de productie en het klimaat.

Bij het verminderen van frictie moet je verschillende elementen in het achterhoofd houden. Ten eerste moet de basis van een machine of fabriek goed functioneren. Dit betekent het gebruik van componenten die geschikt zijn voor de omgeving (temperatuur) en de toepassing (belasting). Daarnaast is een goede uitlijning essentieel. Als dit het geval is, liggen de mogelijkheden om de frictie verder te verminderen in een goed smeerbeleid.

Hoewel er nog veel bedrijven zijn die onderhoud als laatste stap beschouwen en "smeren" als een taakje voor de jongste werknemer, nemen meer en meer bedrijven smeertechnisch onderhoud serieuzer en beseffen ze dat een nieuwe geïntegreerde aanpak nodig is voor CO2-reductie. Daarnaast groeit het besef dat goed smeertechnisch onderhoud de kosten verlaagt en de efficiëntie verhoogt.

In concrete cijfers: onvoldoende smering bij technisch onderhoud is verantwoordelijk voor maar liefst 15% tot 40% van de onderhoudskosten. Die worden veroorzaakt door de uren die nodig zijn om ongeplande stilstand op te lossen, maar ook door materialen en onderdelen die vroegtijdig vervangen moeten worden. Tenslotte leidt onvoldoende smeringsonderhoud tot productieverlies door stilstand en kortere onderhoudsintervallen. Dit laatste kan weer in verband worden gebracht met de ontwikkeling van temperatuur en wrijvingsslijtage. 

Samenvattend: door een goed smeeronderhoudsplan toe te passen, kan frictie worden verminderd, wat kosten, efficiëntie en klimaat ten goede komt.

Het is echter belangrijk te begrijpen dat de business case voor kostenbesparing door smeertechnisch onderhoud een langdurig en voortdurend proces van "hervorming" is. Het vereist een mentaliteitswijziging bij de betrokken spelers (onderhouds-, productie- en inkoopafdelingen), een specifieke maar geïntegreerde uitvoering van een smeertechnisch onderhoudsplan, mensen die bedreven zijn in smeringstechnieken en kennis van tribologie (de invloed van materialen, bewegingen, krachten en smeermiddelen op elkaar).

Je verandert je hele werkelijkheid niet in een middag. En dat hoeft ook niet. Je kunt je eerst richten op het 'laaghangende fruit' om ervoor te zorgen dat de basis in orde is wat betreft onderdelen (zoals lagers) en de uitlijning van de machine of installatie.

Door dan de juiste smeermiddelen op de juiste plaats en in de juiste hoeveelheden aan te brengen, zal de frictie (aanzienlijk) afnemen, evenals het energieverbruik en de noodzaak tot onderhoud. Op langere termijn kan je ook het gebruik van nieuwe materialen en onderdelen overwegen; bijvoorbeeld bij de aanschaf van een nieuwe machine. 
 

BEMAS Corporate Sponsors