Help Oekraïne aan een meer solide infrastructuur en industrie

Blogs

De oorlog in Oekraïne, die op dit moment van schrijven nog steeds hevig woedt, heeft naast menselijke schade ook heel wat infrastructurele schade veroorzaakt. De belangrijkste nutsvoorzieningen (elektriciteit, water en gas) worden blootgesteld aan onophoudelijke aanvallen met drones, raketten en bommen. Technische dienstverleners zetten alles op alles om de infrastructuur weer op poten te zetten, maar hebben te kampen met verouderde assets, verstoorde leveringen van reserveonderdelen en oude werkmethodes.

BEMAS heeft op 13 december 2022 een webinar gehouden om Belgische bedrijven op te roepen om kennis, oplossingen, gereedschap en onderdelen te delen met Oekraïne, niet alleen om de meest kritieke assets op dit moment te herstellen maar ook om het land op weg te helpen naar een 4.0 industrie bij de wederopbouw.

BEMAS staat al jaren in contact met APPAU, de Association of Industrial Automation of Ukraine, en haar voorzitter Alexandre Yurchak. Hij is tevens de voorzitter van de Ukranian Cluster Alliance (UCA), waarbij Oekraïense organisaties uit verschillende sectoren samenwerken aan de heropbouw van kritieke infrastructuur en nutsvoorzieningen. Andere clusters focussen op basisbehoeften zoals voeding, kledij en medicatie.

De impact van de oorlog

Op dit moment is ongeveer 50 % van de energie-infrastructuur in het land beschadigd en zijn er in verschillende regio’s en steden tot 5 keer per dag stroomonderbrekingen. Gebouwen zoals scholen en ziekenhuizen doen uit noodzaak een beroep op generatoren, en veel bedrijven hebben hun activiteiten drastisch moeten terugschroeven. Bovendien is het bijzonder lastig om beschadigingen te herstellen, omwille van de vertraging bij het leveren van nieuwe onderdelen.

Satellite picture Ukraine blackout

Toch houdt het energienetwerk al opvallend lang stand in deze oorlog. Het Oekraïense elektriciteitsnet, waarvan de opbouw pas 100 jaar geleden begonnen is, is namelijk het beste van heel Oost-Europa en produceert zelfs aanzienlijke overschotten die voordien werden geëxporteerd. Dankzij de skills en de inzet van netwerkoperatoren is dit netwerk aangepast naar de actuele noden. Helaas heeft Rusland sinds oktober zijn aanvallen nog meer gericht op de elektriciteitscentrales en -voorzieningen, waardoor het risico op een complete blackout toeneemt. 

Afbeelding: Satellietbeeld van de blackout in Oekraïne op 23 november 2022

 

Als deze situatie aanhoudt en de temperaturen blijven dalen, zal om veiligheidsredenen ook de watertoevoer in de steden afgesloten worden. Enerzijds omdat pompstations elektriciteit nodig hebben om te blijven draaien, anderzijds omdat de vrieskou kan leiden tot onherstelbare breuken in het waterleidingnetwerk.

Hoe zit het met Maintenance?

85 % van de Oekraïense bedrijven (waarvan 95% KMO’s) werkt nog op het niveau van Asset Management 1.0 en 2.0. Er zijn dus nog veel mogelijkheden om te kunnen evolueren naar een 3.0 en 4.0 industrie, maar de groei wordt belemmerd door verschillende factoren. In tegenstelling tot de meeste West-Europese landen, neemt de Oekraïense overheid geen initiatieven of ondersteunt zij geen projecten om deze evolutie te kunnen waarmaken. Ook zijn er geen moderne service centers of organisaties die inzetten op training en het delen van expertise. Bovendien heerst er in de meeste bedrijven een cultuur die zich nog niet bewust is van de voordelen van asset management en verloopt de algemene digitalisatie en modernisering op bedrijfsniveau heel gefragmenteerd met grote verschillen tussen verschillende sectoren.

Zeker in de huidige omstandigheden wordt er nu vooral ingezet op veiligheid, het bemachtigen van reserveonderdelen en ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk mensen aan de slag kunnen blijven. Dit impliceert helaas het strategische dilemma tussen inzetten op Asset Safety Management of op Asset Performance Management, waarbij veiligheid op dit moment voorrang krijgt. 

Hoe kunnen jij of jouw bedrijf helpen?

Op korte termijn heeft Oekraïne een zeer dringende nood aan apparatuur voor hoog- en middenspanning elektriciteit (35-110-330-750 kV) en aan elektrische generatoren voor back-up stroomvoorziening. Maar er moet ook nu al ingezet worden op naoorlogse projecten, zoals het invoeren en toepassen van normeringen, het opzetten van technische opleiding en herscholing, en het groeien van een reactieve maintenancecultuur naar een preventieve en predictieve. 

De lijst hieronder bevat een concrete opsomming van materialen die nodig zijn om enerzijds het energiedistributienetwerk te herstellen, en om anderzijds de industriële verbruikers en de KMO’s te kunnen voorzien van back-upstroomvoorziening. Neem contact op met APPAU als je hulp kan bieden.

1H4U

Ook als werknemer kan je een verschil maken, zelfs met maar een uurtje van je tijd. Met het initiatief 1 Hour 4 Ukraine, opgezet door Autoware, kan jouw werkgever de overuren die jij doneert omzetten in een gelddonatie voor Oekraïne. Lees meer of registreer je donatie.

Wereldwijde samenwerking

Bovenstaand initiatief wordt o.a. mede ondersteund door CSAI, Control System Integrators Association. Deze Amerikaanse non-profitorganisatie is een branchevereniging die wereldwijd streeft voor het bevorderen van de integratie van besturingssystemen en de automatisatie van industriële apparatuur. De vereniging zag in de huidige omstandigheden de uitgelezen kans om een brug te vormen tussen de Verenigde Staten, waar een groot tekort is aan technisch geschoolde profielen, en Oekraïne, waar dergelijke werkkrachten werkloos zijn omwille van de oorlog. Omgekeerd kunnen de Amerikaanse bedrijven hun kennis rond systeemintegratie delen met hen, en worden er ondertussen kostbare relaties opgebouwd die waardevol zullen zijn bij de heropbouw van het land en de bedrijven.

Ook het Oekraïense bedrijf IT-Enterprise doet wat het kan om kritieke infrastructuur in dit zwaar getroffen land terug te helpen opbouwen. Dit bedrijf ontwerpt en implementeert digitale oplossingen bij bedrijven om businessprocessen te optimaliseren en de transitie naar een circulaire economie te bewerkstelligen. Veel van hun klanten zijn Oekraïense organisaties actief in de energiewereld, zoals elektriciteits- en gascentrales. Ze willen daarom hun internationale connecties en middelen gebruiken om partners te zoeken die diensten kunnen verlenen aan deze kritieke infrastructuurbedrijven. Contacteer hen via it-enterprise.com om te bespreken hoe jij via hen kan helpen.

BEMAS Corporate Sponsors