Shadow Maintenance Management

Maintenance Management
Leden
€ 0,00
Niet-leden
€ 25,00

Bedrijven staan voor grote uitdagingen, die aanpassing van de organisatie van het onderhoud met zich mee brengen. Om groei te realiseren moeten bedrijven toe naar een hogere efficientie, turnarounds moeten zorgvuldig worden voorbereid en uitgevoerd en nieuwe technologieën op het gebied van digitalisering moeten worden toegepast. Daarvoor moet voldoende gekwalificeerd personeel worden gevonden.

In dit webinar wordt een best practice over het realiseren van veranderingen in Maintenance Management gepresenteerd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘verandering definiëren’ en ‘verandering absorberen’. Want het opzetten van een nieuwe organisatie en het beschikbaar stellen van de daarvoor benodigde middelen is één ding. Iets anders is de acceptatie van die verandering door de betrokken medewerkers.

Het succesvol doorvoeren van veranderingen vereist speciale maatregelen, zoals het aanstellen van een Shadow Maintenance Manager. Deze (interim) manager leidt de afdeling door de verandering. Tijdens het webinar worden diens rol en taken toegelicht.

Programma

 • Inleiding
 • Verandering definiëren
  • Werkprocessen (standaardisatie)
  • Organisatie (rollen)
  • Systemen (digitalisatie)
  • Performance management (KPI’s)
 • Verandering absorberen
 • Shadow Maintenance Manager
 • Conclusie en Q&A

Leerdoelstellingen

 • De relevantie van verandering bij de organisatie van onderhoudstaken
 • De wijze waarop verandering wordt gedefinieerd
 • De wijze waarop verandering in de organisatie wordt geabsorbeerd
 • De rol en taken van de Shadow Maintenance Manager
 • De beoogde resultaten van succesvolle verandering
Ivan Aerts PDM

Over de spreker

Ivan Aerts is Business Leader bij PDM. Ivan studeerde af als Bachelor Agro- en Biotechnologie aan de Katholieke Hogeschool Kempen (nu Thomas More) te Geel. Als consultant, projectleider en coach heeft hij sinds 2018 verschillende bedrijven in de procesindustrie in België en Nederland ondersteunt. Daarvoor was Ivan werkzaam als QHSE Manager bij Sonac en als Consultant Environmental Management and Safety bij Tebodin.

BEMAS Corporate Sponsors