Prioriteiten stellen in digitalisering: Wat kunnen we leren uit het EAM Trend Report 2020?

Asset Management
Leden
€ 0,00
Niet-leden
€ 25,00

Hedendaagse asset owners hebben de ambitie om te evolueren naar voorspellend onderhoud en een optimale balans te realiseren tussen veiligheid, kostenbeheersing en uptime. Een onderzoek onder honderden asset en maintenance professionals wijst uit dar er ambitie is, maar dat de adoptie naar meer voorspellend onderhoud relatief langzaam verloopt. Hierin speelt het spanningsveld tussen de korte en de lange termijn een grote rol, tegen de achtergrond van schaarste in gekwalificeerd personeel, verouderende machineparken en Covid-19. Hoe blijft de asset manager van de toekomst succesvol in een wereld vol verandering en automatisering? Hoe vindt de asset manager zijn weg in de zoektocht naar maximale voorspelbaarheid?

De weg naar voorspelbaarheid start met het definiëren van concrete, behapbare stappen en het omarmen  van een continu verbeterproces. Het begint met het creëren van overzicht, het herkennen van het volwassenheidsniveau, het bepalen van de juiste maintenance strategieën, het kennis nemen van technologische mogelijkheden en het vertalen van beschikbare data naar praktische informatie. Synergie tussen maintenance-, productie- en veiligheids- en IT-afdelingen is hierbij een sleutelfactor.

 

Inhoud

 • Intro: het EAM Trendrapport 2020
 • 5 centrale thema’s:
  • Uptime
  • Cost control
  • Levensduur
  • Veiligheid
  • Kennis & technologie
 • Hoe het allemaal samen komt...

 

e

Over de spreker

Ewout Noordermeer studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam en bouwde vervolgens meer dan 20 jaar ervaring op in het vakgebied van Maintenance en Asset Management software.  

In samenwerking met

BEMAS Corporate Sponsors