Lean Maintenance System - Zero Maintenance Time - Full added value (Workbook)

Lean Maintenance System - Zero Maintenance Time - Full added value (Workbook)

Maintenance Management

 

Boeken over Lean & TPM

Leden
€ 75,45
Niet-leden
€ 78,00

 

OPGELET : dit boek is enkel in het Engels beschikbaar!

 

Nul onderhoudstijd


dit doel wordt meer realiteit wanneer u de processen en de organisatie van uw onderhoud zodanig op elkaar afstemt dat de waardestroom niet wordt verstoord en de nuttige productieve tijd van machines en systemen meer en optimaal wordt benut in plaats van te worden beïnvloed door onderhoudswerkzaamheden. Om dit te bereiken biedt het Lean Maintenance System effectieve methoden en benaderingen. Met andere woorden, nul onderhoudstijd betekent niet dat het onderhoud helemaal wordt stopgezet.

In veel bedrijven is onderhoud een voortdurend koorddansen tussen het garanderen van voldoende beschikbaarheid van systemen enerzijds en de economische efficiëntie van de productiesystemen, die niet onnodig mogen worden belast, anderzijds. Dit komt doordat in veel bedrijven de onderhoudsstrategieën en de organisatie historisch gegroeid zijn. Er is geen precieze oriëntatie op het productiesysteem en zijn vereisten. Dit is waar het Lean Onderhoudssysteem om de hoek komt kijken.

In het Lean Maintenance System doorloopt u een proces van vier stappen, zodat u aan het eind dichter bij een waardestroom-georiënteerde onderhoudsorganisatie en uw doel van "nul onderhoudstijd" bent:

 

1e Stap: Prioriteer systemen


Beoordeel voor elk subsysteem in een productiesysteem de gevolgen van een potentiële storing. Hiervoor worden drie criteria gebruikt: het productiesysteem, de waardestroom, en de klanten. Het soort effect bepaalt vervolgens in welke prioriteitscategorie het systeem wordt ingedeeld. Deze systeemclassificatie wordt gebruikt om aanbevolen acties voor de onderhoudsstrategie vast te stellen. Kritieke systemen met een hoge prioriteit krijgen de meeste aandacht. Zij worden in detail onderzocht, zodat een component-specifieke onderhoudsstrategie kan worden ontwikkeld en geoptimaliseerd met het concept "onderhoudstijd nul".

 

Tweede stap: Classificeer schadecategorieën


Om een component-specifieke onderhoudsstrategie te ontwikkelen worden de componenten van een systeem ingedeeld in zogenaamde schadecategorieën. Vervolgens wordt beoordeeld welke invloed schade heeft op de werking van het systeem, of schade kan worden voorzien en hoe vaak schade optreedt. Op basis van deze beoordeling worden de afzonderlijke componenten ingedeeld in schadecategorieën en worden component-specifieke onderhoudsstrategieën ontwikkeld. Schadecategorieën worden ook gekoppeld aan aanbevolen acties voor onderhoud en het aanhouden van een voorraad reserveonderdelen.

 

3e stap: Ontwikkel een concept


Bij de ontwikkeling van systeemspecifieke onderhoudsconcepten wordt een onderscheid gemaakt tussen kritische en niet-kritische systemen. Afhankelijk van de prioriteitsindeling wordt een nauwkeurig gecoördineerd plan van aanpak opgesteld, waarin rekening wordt gehouden met de systeemprioriteit, de prioriteit van de schadecategorie en de oplostijd van de storing.

 

4e stap: Ontwikkel een organisatie


Wanneer de acties en concepten voor de systemen zijn vastgesteld, kan vervolgens de organisatie worden afgeleid. Daartoe worden de activiteiten gestructureerd en de capaciteiten berekend. De individuele resultaten voor de verschillende systemen worden gebruikt om het aantal werknemers te berekenen dat nodig is voor centrale en gedecentraliseerde onderhoudsteams en een pool van specialisten op eenheidsniveau.

Het Lean Maintenance System Workbook voor productiebedrijven laat zien hoe u lean onderhoud kunt organiseren, capaciteiten praktisch kunt plannen en een hoge systeembeschikbaarheid kunt bereiken met behulp van de principes en hulpmiddelen van Lean Management. Lezers kunnen de procedures volgen en de tools stap voor stap leren gebruiken en ze begrijpen met behulp van de vele tabellen en diagrammen samen met een uitgebreid praktijkvoorbeeld.

BEMAS Corporate Sponsors