Hoe kan Asset Management helpen om duurzaamheid en energie-efficiëntie te laten groeien?

Energy & Sustainability
Leden
€ 0,00
Niet-leden
€ 0,00

De regio Noordwest-Europa (NWE) is de sleutel tot het behalen van de EU-doelstelling om de totale energie-efficiëntie tot 2030 met 32,5% te verhogen. De industrie in NWE is de grootste verbruiker van fossiele energie en moet aanzienlijke stappen zetten om de doelstellingen te halen. Een reeks best practices, genaamd Sustainable Asset Management (AM), zal industriële bedrijven helpen om de energie-efficiëntie te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Sustainable AM draagt bij aan dit doel door de consistente toepassing van praktische Maintenance, Overhaul, Repair & Engineering (MORE)-activiteiten, zoals isolatie van apparatuur, energiezuinige verlichting, hoogefficiënte HVAC, elektrificatie van apparatuur, conditiebewaking, preventief onderhoud, opvang van afvalwarmte, energiebeheersystemen, enz. Helaas zijn maar weinig bedrijven in NWE zich bewust van dit potentieel en zijn ze daadwerkelijk begonnen met Sustainable Asset Management.

Over MORE4Sustainability

Het MORE4Sustainability-project, geleid door BEMAS, de Belgische Onderhoudsvereniging, samen met Mainnovation, NVDO, FVI en EMC2, is een baanbrekend initiatief gericht op het bevorderen van een groene, slimme en rechtvaardige transitie in de regio Noordwest-Europa (NWE). Dit project wil een tastbaar verschil maken in het industriële landschap.

De kern van onze inspanningen is een baanbrekend benchmarkonderzoek dat in maart en april van 2024 zal plaatsvinden. We mikken op deelname van meer dan 200 bedrijven uit België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Het doel van deze studie is om waardevolle inzichten te verzamelen in duurzame assetmanagementpraktijken en een uitgebreid overzicht te geven van de huidige industrienormen en uitdagingen. Elke deelnemer ontvangt een volledig en gepersonaliseerd benchmarkrapport om u te helpen verder te groeien in Sustainable Asset Management.

Maar het More4Sustainability project gaat verder dan alleen analyse - het gaat om actie. Inzichten uit de benchmarkstudie zullen dienen als de hoeksteen voor het ontwikkelen van een robuuste routekaart, waarmee de basis wordt gelegd voor een transformatief trainingsprogramma. Dit programma richt zich op professionals in technisch management die actief zijn in asset-intensieve industrieën en zal deelnemers uitrusten met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om duurzame praktijken binnen hun organisaties te stimuleren.

Waarom deelnemen aan het benchmarkonderzoek?

We zijn actief op zoek naar Maintenance en Asset Managers in de productie- en procesindustrie in België, Nederland, Duitsland en Frankrijk om deze enquête in te vullen.

Deelname is gratis. Deelnemers ontvangen een persoonlijk en exclusief benchmarkrapport, waarin uw werkelijke KPI's voor onderhoud en activabeheer worden vergeleken met bedrijven in dezelfde industriële sector. De benchmark koppelt ook het prestatieniveau op het gebied van onderhoud en activabeheer aan het prestatieniveau op het gebied van duurzaamheid.

Inhoud van het webinar

 1. Achtergrondinformatie: Het belang van duurzaamheid en energie-efficiëntie voor de industrie
 2. Over het MORE4Sustainability-project
 3. De MORE4Sustainability Benchmark
  1. Doel van de benchmark
  2. Vragen en inhoud van de benchmark
  3. Verwachte benchmark resultaten
  4. Voordelen van de deelname aan de benchmark
  5. Voorwaarden voor deelname aan de benchmark
 4. Hoe kan je deelnemen aan de benchmark
 5. Volgende stappen in het MORE4Sustainability Project
 6. Q&A

BEMAS Corporate Sponsors