Energy Performance Contracting (EPC) : De sleutel tot het behalen van de verplichte energiereductie-maatregelen en klimaatdoelstellingen

Energy & Sustainability
Leden
€ 0,00
Niet-leden
€ 25,00

Een EPC (of Energie Prestatie Contract) is een contract waarbij er door het ESCO (Energy Service COmpany) bedrijf investeringen worden uitgevoerd inzake energie-efficiëntie en de klant deze investeringen zal terug verdienenbetalen in functie van de effectief gerealiseerde besparingen. De investeringen kunnen zowel energiebesparingsmaatregelen zijn als duurzame opwekking van energie zoals bv. PV-installaties of WKK . 

Deze energiebesparingen worden contractueel gegarandeerd. Wanneer deze besparingen niet gehaald worden, dan dient er een boete betaald te worden aan de klant gelijk aan de niet gerealiseerde energiebesparing. Dit biedt als voordeel dat de klant over een additioneel budget beschikt, gegarandeerd door de ESCO om de maatregelen te financieren. Om dit waar te maken wordt vaak ook het onderhoud uitgevoerd door het ESCO-bedrijf. In dit geval spreekt men van een OEPC-contract.

 

Tijdens dit webinar zetten we uiteen hoe één en ander in zijn werk gaat.

 

1. Energie Performance Contracting (EPC) als sleutel tot het behalen van de verplichte klimaatdoelstellingen en energiereductiemaatregelen

door Lieven Vanstraelen, Belesco / Energinvest

Lieven Vanstraelen gaat tijdens deze introductie dieper in op de klimaatuitdagingen en hoe organisaties zich kunnen voorbereiden op de doelstellingen voor 2030 en 2050. Hij zoomt in op de rol die EPC’s daarbij kunnen spelen, wat een EPC is (en niet is) en hoe een EPC gebruikt kan worden bij zowel relatief eenvoudige energie-efficiëntie projecten als bij grondige energetische renovaties van gebouwen. Hij staat eveneens stil bij de wijze waarop Onderhoudscontracten en Energieprestatiecontracten kunnen gecombineerd worden in een uniek OEPC-contract en geeft een overzicht van de Belgische (O)EPC-markt en marktspelers. Tenslotte geeft hij kort een inzicht in een aantal nieuwe ontwikkelingen en recente innovaties die zich aan de horizon aftekenen voor EPC in België.

 

2. Energieprestatiecontracten: wat en waarom?

door Ben Segers, Luminus Solutions

 • De ervaringen van Luminus Solutions met OEPC
 • Aanpak voor een EPC:
  • Do’s en Don’ts bij een EPC
  • Wat kan er in een EPC en wat niet?
  • EPC in publieke en privé sector
 • Succesfactoren:
  • Verantwoordelijkheid – ontzorging – engagement – betrokkenheid
  • Het belang van een goed partnership
 • Contractueel:
  • Wat bij vroegtijdige beëindiging?
  • Comfortniveaus en andere basisuitgangspunten
  • Wat als de doelstellingen niet worden gehaald?
 • Wat brengt een performante EPC op?

 

 

3. EPC in de praktijk 

door Gert Vangoidsenhoven, Luminus Solutions

In deze case bespreekt Gert Vangoidsenhoven het EPC-contract van de gemeente Dilbeek met Luminus Solutions. Deze omvat het verbeteren van de energie-efficiëntie en het onderhoud van de installaties van 12 gemeentelijke gebouwen zoals het stedelijk zwembad, het cultureel centrum en de gemeentelijke scholen. Tijdens deze presentatie wordt er een overzicht gegeven van de maatregelen en de uitvoering van het project met onder andere een nieuwe warmtekrachtkoppeling en een nieuwe stookplaats in het zwembad; zonnepanelen op het cultureel centrum; enzovoorts.

 

Programma

 • Welkom op het webinar platform
 • Presentatie door Lieven Vanstraelen, Belesco / Energinvest
 • Presentatie door Ben Segers, Luminus Solutions
 • Case EPC in de praktijk door Gert Vangoidsenhoven, Luminus Solutions
 • Conclusie en einde

 

Doelgroep

Energy Managers, Facility Managers, Technisch verantwoordelijken en Financieel verantwoordelijken. Kortom iedereen die instaat voor de realisatie van energieprojecten binnen een organisatie.
Er wordt gevraagd aan geïnteresseerden werkzaam bij bedrijven in directe concurrentie om zich te weerhouden van inschrijving.
 

 

r

Over de sprekers

Lieven Vanstraelen heeft 25 jaar ervaring in engineering en business management. Hij was Algemeen Directeur van Fedesco, de eerste publieke ESCO en EPC-facilitator in België, gedurende 5 jaar. Hij is medeoprichter, Partner en Senior Consultant bij Energinvest, één van de leidinggevende consultancybedrijven op het gebied van prestatiegerichte energie-efficiëntie projecten in Vlaanderen en België. Hij is één van de pioniers en meest ervaren senior consultants in Vlaanderen op het gebied van Energieprestatiecontracten, ESCO-modellen en Derdepartijfinanciering.

Hij is mede-initiatiefnemer van en lesgever rond EPC en ESCO-modellen binnen het Postgraduaat “Energy Efficiency Services” aan de PXL Hogeschool, en is actief betrokken bij verschillende Europese Horizon2020 innovatieprojecten Hij is tevens coauteur van de CITYnvest-studie over Innovatieve financieringsoplossingen voor grootschalige energie-efficiëntieprogramma’s. Hij is, sinds 2006, expert in de expertgroep “Task 16” van het Internationaal Energieagentschap over “Competitive Energy Services” en is één van de eerste Certified Measurement & Verification Professionals (CMVP) in België, sinds 2010. Lieven is een veelgevraagd spreker op conferenties en seminaries over Energieprestatiecontracten, in België en Europa en is sinds 2020 consultant voor de Europese Commissie in het kader van de Sustainable Energy Investment Forums (SEIF). Lieven is ten slotte, sinds 2010, medeoprichter en Voorzitter van BELESCO, de Belgische ESCO-vereniging.

f

Ben Segers is Project Development Manager bij Luminus Solutions en meer dan 20 jaar actief in energieprojecten, zowel in lokale energieproductie als energie-efficiëntie. Hij heeft daarnaast een uitgebreide ervaring opgebouwd in technisch onderhoud van zowel gebouwen als voor de utilities op industriële sites. Met Energie Prestatie Contracten komt al deze ervaring bijeen en sinds enkele jaren maakt Ben deel uit van Luminus Solutions waar hij ondertussen meerdere EPC-projecten in zijn portefeuille heeft.

Ben neemt de lead in de ontwikkeling van nieuwe projecten waarbij er in eerste instantie gezocht wordt naar mogelijkheden om het energieverbruik te doen dalen door zowel de gebouwschil als de technieken te optimaliseren. Daarnaast wordt er geprobeerd de overige energie zo duurzaam mogelijk te produceren of te recupereren met een sterke garantie op de totale energiebesparing over de ganse duurtijd van het contract.

g

Gert Vangoidsenhoven is Projectmanager bij Luminus Solutions waar hij o.a. verantwoordelijk is voor de uitbouw van de energieprestatiecontracten in Vlaanderen. Gert is industrieel ingenieur van opleiding en heeft al meer dan 10 jaar ervaring met energieprojecten.

In samenwerking met

BEMAS Corporate Sponsors