Effective Maintenance Management - Risk and reliability Strategies for optimizing Performance

Effective Maintenance Management, Risk and Reliability Strategies for Optimizing Performance

Maintenance Management

Deze unieke gids geeft een duidelijke uitleg van de waarde en de voordelen van onderhoud en is geschreven in een taal en stijl die praktijkingenieurs en managers kunnen begrijpen en gemakkelijk kunnen toepassen.

Leden
€ 51,00
Niet-leden
€ 58,00

 

OPGELET : dit boek is enkel in het Engels verkrijgbaar !

 

Dit boek heeft de diepgang en inhoud om onderhoudsorganisaties echt te helpen veranderen en de betrouwbaarheid te verbeteren. Dit is een boek met echte inhoud, zonder dat je talloze andere boeken hoeft te bezitten om informatie te verschaffen die je nodig zou kunnen hebben. Geweldig boek...Ricky Smith, Executive Director, Maintenance Solutions.

Deze unieke gids geeft een duidelijke uitleg van de waarde en voordelen van onderhoud en is geschreven in een taal en stijl die praktiserende ingenieurs en managers kunnen begrijpen en gemakkelijk kunnen toepassen. Effectief onderhoudsmanagement onderzoekt de rol van onderhoud bij het minimaliseren van het risico van veiligheids- of milieu-incidenten, negatieve publiciteit en verlies van winstgevendheid. Naast de bespreking van instrumenten voor risicobeperking wordt hun toepasbaarheid op specifieke situaties toegelicht, zodat u het instrument kunt kiezen dat het best aan uw eisen voldoet. Deze gids is bedoeld om de kloof tussen ontwerpers/onderhouders en reliability engineers te overbruggen en zal bedrijven zeker helpen hun assets effectiever, veiliger en winstgevender in te zetten.

  • Behandelt de filosofische vraag waarom we onderhoud moeten plegen en wat de toegevoegde waarde is van het plegen van onderhoud.
  • Toont lezers hoe te bepalen welke taken vereist zijn en wanneer ze moeten worden uitgevoerd om optimale prestaties te bereiken.
  • Biedt een risicobeperkingsmodel dat onderhoud koppelt aan deze risico's.
  • Stelt de lezer in staat het verband te leggen tussen onderhoud enerzijds en veiligheid, rentabiliteit en levensduur van activa anderzijds.
  • Onderzoekt de risico's waarmee men tijdens de levenscyclus van een procesinstallatie wordt geconfronteerd.
  • bespreekt hoe risico's kunnen worden beheerd die zich voordoen tijdens onderhoudsactiviteiten die veel kosten en veel tijd in beslag nemen, namelijk het stilleggen van een installatie.
  • Gaat diep in op kwalitatieve en kwantitatieve risico's.
  • Bevat een tabel met codes in een vast formaat die rechtstreeks kunnen worden gebruikt of kunnen worden aangepast voor gebruik in de meeste onderhoudsbeheersystemen.
  • Beperkt de wiskunde tot een minimum.
  • Bevat voorbeschouwingen en samenvattingen van hoofdstukken, een lijst van acroniemen en een verklarende woordenlijst van termen.

BEMAS Corporate Sponsors