Drones en Artificiële Intelligentie als ondersteuning voor wettelijke en technische inspecties in de procesindustrie

Maintenance 4.0 & IoT
Leden
€ 0,00
Niet-leden
€ 25,00

Het uitvoeren van technische inspecties in de industrie kan voor heel wat uitdagingen zorgen. Zo moet u compliant zijn met de wetgeving betreffende wettelijke inspecties en asset management.  Daarnaast is er veel data te verwerken die veelal in de hoofden van mensen zit en onvoldoende is vastgelegd in systemen. Dit maakt defecten opvolgen moeilijk en niet altijd eenvoudig vast te stellen. De datacaptatie gebeurt ook niet altijd gestructureerd en consistent.

f

Verder is de uptime van assets soms moeilijk te monitoren. Om de huidige “manuele” inspecties veilig te laten verlopen moeten vaak hoge kosten gemaakt worden voor stellingbouw, hoogwerkers, etc. en dit zorgt voor een aanzienlijke downtime. Er zijn verschillende partijen nodig om een asset te inspecteren waardoor gewoonweg veel opvolging nodig is. Daarnaast zijn sommige assets en locaties erg moeilijk te bereiken met vele van de huidige inspectiemethodes. 

Door drones en een asset-inspectie-platform in te zetten kan u deze uitdagingen concreet gaan aanpakken. 

Door het gebruik van drones aanvullend op de traditionele inspecties wordt de efficiëntie verhoogd bij moeilijk bereikbare plaatsen: het wordt veiliger en goedkoper. Het brede aanbod (lucht, water, land, vast) van professionele drones zorgt voor een totaaloplossing voor datacaptatie en data analyse en het ontzorgt u als asset owner.

Het asset-inspectie-platform zorgt voor een geïntegreerde oplossing. Naast het vervullen van de wettelijke verplichtingen met betrekking tot rapportage, zorgt dit platform voor een vergaande ondersteuning van het inspectie proces. Door de inzet van Artificiële Intelligentie wordt de data intelligent verwerkt en wordt de inspectiekennis meer en beter vastgelegd.

Om de datacollectie te ondersteunen, werkt het platform met 3D-visualisatietechnologie. Defecten worden door de AI-software getraceerd en op de 3D-modellen aangegeven. Zo krijgt u een duidelijk beeld van waar het defect zich precies bevindt en hoe het zich in de toekomst zal ontwikkelen. Deze inzichten verbeteren het besluitvormingsproces zodat u betere onderhoudsbeslissingen kan nemen, de downtime kan verminderen en de levensduur van uw assets kan verlengen.

De combinatie van datacollectie via drones met data-analyse en AI kan bedrijven dus op weg zetten naar een efficiëntere en veiligere manier van werken.

 

Programma

U krijgt tijdens dit webinar een antwoord op de volgende vragen:

•    Hoe zijn drones aanvullend in te zetten voor wettelijke inspecties?
•    Welke voorbereidingen zijn er nodig om een inspectie met drones uit te voeren in de procesindustrie?
•    Wat zijn de uitdagingen voor inspecties met drones en hoe kan je deze oplossen? 
•    Welke soorten drones en payloads kan je gebruik voor inspecties? 
•    Op welke manier kan data worden aangeboden en via welke data platformen?
•    Hoe een gevalideerde diktemeting doen met drones? 
•    Hoe ziet de toekomst van inspecties er uit?
•    Wat zijn de beperkingen van inspecties met drones? 

 

Daarnaast komen de volgende concrete use cases aan bod:

•    Inspecties van tanks (VLAREM) 
•    Uitwendige en inwendige inspecties van piping, stacks, pijpenbruggen, … 
•    Inspectie van jetties 
•    Inspectie van afvalwatertanks
•    Flare / vent stacks

 

Na de conclusie en de vragenronde heeft u een concreet beeld van hoe drones en AI ingezet kunnen worden voor wettelijke en technische inspecties in de procesindustrie.

 

e

Over de sprekers

Jean-Louis Weemaes is CEO en co-founder van SkyeBase. Hij heeft 13 jaar expertise als CEO en business ontwikkelaar en weet als geen ander hoe een bedrijf uit te bouwen, te laten groeien en te internationaliseren. Binnen SkyeBase richt hij zich op het uitbouwen van de klantenrelaties en het naar de markt brengen van de totaaloplossingen van SkyeBase. 

z

Bart Daniels, COO en Co-founder van SkyeBase, is als industrieel ingenieur al een lange tijd werkzaam in de petrochemische sector in functies zoals service supervisor, engineering manager en major project manager. Hij heeft veel ervaring opgedaan in de uitvoering en opvolging van opdrachten in een risico volle context. Hij zorgt ervoor dat SkyeBase volgens de VCA P en ISO9001:2015 standaard werkt en speelt een voorname rol in drone innovaties en EU drone wetgeving. 

c

Danny Boden, Business Manager bij SGS Benelux, is sinds 2016 bij SGS gestart als Business Unit Manager bij Statutory Services, een afdeling die instaat voor de keuringen gelinkt aan de veiligheid van de medewerkers van de klanten. Nadien werd hij tevens verantwoordelijk voor de andere afdelingen in België voor de business line Industry (waaronder o.a. Non Destructive Testing, Supply Chain Services) en later ook voor dezelfde business line in Nederland en aldus Business Manager Benelux Industrial. Later werd ook de businessline Transportation hieraan toegevoegd (o.a. inspecties op nieuwe voertuigen, end of lease voertuigen). Danny heeft een team van een 600- tal medewerkers in Benelux.

x

Peter Van Hamme, Technical Expert Industry bij SGS Belgium, is sinds 2011 als Technisch Expert voor de afdelingen opslagtanks, benzinestations, druk en stoom aan de slag bij SGS. Voorheen heeft hij 10 jaar, eerst als medewerker en later als hoofd, gewerkt op een interne inspectiedienst voor Solvay, BP en INEOS. Daarnaast is hij ook erkend milieudeskundige, lid van de werkgroep ‘Druk en Milieu’ binnen het GTO en technisch manager voor de implementatie van een Europees asset integrity. Hij geeft ondersteuning en advies aan klanten omtrent de implementatie van inspecties op static equipment.

x

Guy Franssens, Sales Manager Industry bij SGS Belgium, als achtergrond industrieel ingenieur elektriciteit, is al meer dan 15 jaar actief bij SGS als commercieel verantwoordelijke voor de inspectie- en certificatiediensten aan de industriële sector. Daarnaast vervult hij de rol van Head of Projects, waarbij hij een team van projectleiders aanstuurt die, in diverse sectoren waaronder de procesindustrie, een totaalpakket van services coördineren, gaande van inspectie, certificatie tot het detacheren van projectprofielen met specifieke expertise op vlak van conformiteit, veiligheid en kwaliteit. 

BEMAS Corporate Sponsors