Verminderen van veiligheidsrisico’s dankzij RBI en de integrity operating window

Lerend Netwerk
Maintenance Management
Safe Maintenance

In dit Lerend Netwerk bekijken we hoe we veiligheidsrisico’s kunnen verminderen, inspectieintervallen kunnen verlengen en de scope van onderhoudsstops kunnen verkleinen dankzij Risk Based Inspections en bewaking van de integrity operating window

Gratis voor medewerkers van leden van BEMAS

Inspecties worden uitgevoerd om een zicht te hebben op eventuele integriteitsproblemen van static equipment (drukvaten, pijpleidingen, opslagtanks, …) in plants. Vandaag de dag worden de meeste inspecties veelal uitgevoerd tijdens een grote onderhoudsstop. De medewerkers betreden de besloten ruimtes en voeren met diverse technieken inspecties uit wat veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Bovendien moeten er veel meer maatregelen genomen worden om een medewerker veilig een vat in te sturen, hetgeen in langere stilstanden en hogere kosten resulteert.

Daarnaast speelt dat veel bedrijven hun inspecties tijd-gebaseerd uitvoeren (dus één keer per 4, 6, etc. jaar). Vaak zijn deze periodieke inspecties verplicht vanuit wetgeving of vanwege vereisten vanuit de business. Op die manier worden deze inspecties soms zelfs de voornaamste reden voor een onderhoudsstop. Vaak stellen we vast dat de bevindingen van dergelijke periodieke inspecties vaak vergelijkbaar zijn met die van de keer ervoor.

De methodiek van Risk Based Inspections (RBI) biedt voor zowel de veiligheid, milieu (minder waste), als voor de economische aspecten een uitkomst. Toepassen van de RBI methodiek leidt daarenboven tot minder verrassingen: minder integriteitsincidenten en minder lekkages, waardoor ook minder stops nodig zijn. Daarnaast leidt het dus ook tot minder kosten maar bovenal tot veel betere prestaties op gebied van veiligheid en milieu.

In Nederland zijn verschillende chemische bedrijven erin geslaagd om door RBI toe te passen hun inspecties slimmer (en dus ook met minder veiligheidsrisico’s en kosten) uit te voeren, met instemming van de ‘Notified Bodies’ (NOBO’s) en de Nederlandse overheid.

Hoe kunnen we ook in België de inspectie-intervallen vergroten dankzij RBI en digitale bewaking van de Integrity Window en op deze manier de concurrentie positie van de Belgische Chemie versterken?

Wat wordt van de deelnemers verwacht?

  • Deelname aan de sessies
  • Een presentatie geven van de huidige RBI aanpak en de huidige periodieke TA strategie
  • Bespreken of en hoe de Integrity Operating Windows momenteel bepaald en bewaakt worden.
  • Inschatting maken van de mogelijkheden en het potentieel van RBI-gebaseerd dynamisch beheer van inspectie-intervallen in het bedrijf
  • Actief meewerken aan het overleg met de bevoegde overheidsdiensten met betrekking tot de keuringstermijnen
  • Actief meewerken aan het overleg met erkende keuringsorganisaties (NoBo’s) om na te gaan onder welke voorwaarden ze kunnen akkoord gaan met de overgang van Time Based naar Risk Based Inspections van static equipment op basis van bewaking van de Integrity Operating Windows.

Kom naar een van de sessies en werk mee aan dit Lerend Netwerk.

Deelnemen is gratis voor BEMAS-leden.

Lees meer over dit Lerend Netwerk

Ontdek het volledige Lerend Netwerk

Hou me op de hoogte

Ontvang een mail wanneer we dit event opnieuw organiseren.
Ja, hou me op de hoogte

BEMAS Corporate Sponsors