Toepassingstraject: In orde brengen van het technische magazijn

Toepassingstraject
Maintenance Management

In veel bedrijven is de organisatie van de wisselstukken onvoldoende of nog niet optimaal. Met deze opleiding neem je je technisch magazijn meteen onder handen. Er wordt ook de nodige coaching voorzien.

Krijg korting met de KMO-portefeuille

 

In veel bedrijven is de organisatie van de wisselstukken onvoldoende of nog niet optimaal. Er zijn dan ook verschillende dingen die kunnen misgaan:

 • niet alle wisselstukken hebben een éénduidige naam,
 • door de jaren heen is het systeem verwaarloosd,
 • het is niet duidelijk wat er werkelijk in het magazijn ligt,
 • er worden nieuwe wisselstukken besteld terwijl ze toch op voorraad zijn,
 • soms geeft het beheersysteem aan dat stukken aanwezig zouden moeten zijn, maar kunnen ze niet gevonden worden,
 • enzovoort.

Komen bovenstaande voorbeelden u (te) bekend voor? Dan is het tijd om uw technisch magazijn in orde te brengen!

Magazijn

Tijdens dit toepassingstraject krijgt u enerzijds de theorie die nodig is om uw magazijn volgens de beste technieken in te richten en anderzijds past u als deelnemer deze inzichten meteen toe op uw eigen magazijn. Door de opbouw en de periode tussen de sessies heeft u de tijd om de inzichten effectief in de praktijk te brengen. Aan het einde van dit traject zal uw magazijn dus ook effectief in orde gebracht zijn, en vlotter functioneren voor minder geld!

Praktisch

Deze opleiding bestaat uit 6 sessies, die telkens in de namiddag plaatsvinden.

De eerste sessie gaat door in Herentals, nadien gaan we afwisselend langs bij de bedrijven van de deelnemers, waarbij we dmv een rondgang de theorie uit de les kunnen toetsen aan de praktijk. 

 • Sessie 1: 06/11/2024 - Herentals
 • Sessie 2: 04/12/2024 - Locatie TBD
 • Sessie 3: 15/01/2025 - Locatie TBD
 • Sessie 4: 12/02/2025 - Locatie TBD
 • Sessie 5: 12/03/2025 - Locatie TBD
 • Sessie 6: 02/04/2025 - Locatie TBD

"Ik kan deze opleiding vooral aanraden aan mensen die, zoals ikzelf, plotseling instaan voor het beheren en in orde zetten van een technisch magazijn en hier geen of weinig voorkennis van hebben.
Vooral het benoemen, groeperen en de verwerkingsprocessen van de verschillende MRO goederen waren een grote hulp en hebben we onmiddellijk kunnen toepassen voor ons project binnen het bedrijf waar wij nu mee van start zijn gegaan."

Kevin Devos, Magazijnier @ Associated Weavers Europe

Programma

Sessie 1: Inleiding over Wisselstukken (13.00 - 17.00)

 • Soorten
 • Waarom hebben we wisselstukken nodig: hoe ontstaat de nood?
 • Vaak voorkomende problemen en hoe kunnen deze opgelost worden?
 • Identificatie van wisselstukken: classificatie – nomenclatuur – taxonomie van wisselstukken
 • Het wisselstukkenproces: van bestelling tot uitgifte
 • Artikeltypes en vuistregels rond voorraadhoogte en beheerproces
 • Mogelijke types van technische magazijnen
 • Hoe een analyse maken van de (huidige) werking van een technisch magazijn
 • De business case en de ROI van een correct werkend technisch magazijn
 • Voorbereiding van de pilot in het eigen bedrijf: omschrijving en aflijning
 • Opdracht 1:
  • Self Assessment van de huidige situatie
  • Hoe worden wisselstukken benoemd
  • Wat ligt er momenteel in het magazijn
  • Welke mogelijkheden biedt het IT-systeem en wat wordt er momenteel van gebruikt
  • Voorbereiding van de mee te brengen data en bestanden naar de volgende sessie

Sessie 2: Identificatie van wisselstukken (13.00 - 17.00)

 • Bespreken van de resultaten van de vorige opdracht met het aanbrengen van de nodige aandachtspunten.
 • Korte herhaling van de principes van Identificatie en naamgeving van wisselstukken en het belang hiervan.
 • Een taxonomie opzetten in de praktijk en hoe dit toepassen in een IT-systeem (ERP/CMMS/EAM) + oefening
 • Naamgeving van wisselstukken in de praktijk en hoe dit toepassen in een IT-systeem (ERP/CMMS/EAM) + oefening
 • Voorbereiding opdracht 2: realisatie van de juiste taxonomie en naamgeving op de piloot in het bedrijf.

Sessie 3: Artikelsoorten en hun specifieke beheer (13.00 - 17.00)

 • Bespreken van de resultaten van de vorige opdracht met het aanbrengen van de nodige aandachtspunten.
 • Artikelsoorten en hun specifieke beheer
  • ARTIKELGROEPEN (slijtstukken, grijpvoorraad, wisselstukken, strategische voorraad, nulvoorraad artikelen, repairables)
  • Het beheersproces per artikelgroep en hoe dit implementeren in een IT-systeem (ERP/CMMS/EAM)
 • oefening
 • Voorbereiding opdracht 3: De verschillende artikelgroepen in het eigen bedrijf identificeren, en de het nieuwe beheersproces voor het eigen bedrijf documenteren en in het eigen IT systeem vastleggen

Sessie 4: (her)inrichten en organiseren van het magazijn (13.00 - 17.00) 

 • Bespreken van de resultaten van de vorige opdracht met het aanbrengen van de nodige aandachtspunten.
 • Locatie van het magazijn
 • Type, indeling en inrichting van het magazijn
 • Labeling en Localisatie van artikelen in het magazijn
 • Wettelijke voorschriften en beperkingen (brandgevaar, opslag gevaarlijke producten, voorkomen van lekken)
 • Veiligheidsvoorschriften en gevaren van lasten op hoogte
 • Magazijncondities en de impact hiervan op de betrouwbaarheid en de levensduur en houdbaarheid van de wisselstukken
  • Motoren
  • Smeermiddelen en smeermaterialen (trechters, …)
  • Elektronische componenten
  • Riemen
  • Dichtingen en O-ringen
  • Rollagers
  • Slijpschijven
  • Takel en hijsmateriaal
 • Opvolging van handgereedschappen, ladders, hijs- en takelmaterialen
 • Bezoek aan een goed ingericht magazijn
  • Voorbereiding opdracht 4: Maak een voorstel voor een correct ingericht magazijn in uw bedrijf
  • Maak een voorbeeldhoek van hoe het hoort (op de piloot)
  • Breng de conditie van de huidige wisselstukken in het magazijn in kaart

Sessie 5: Opzetten en toepassen van de magazijnbeheer-processen (13.00 - 17.00)

 • Bespreken van de resultaten van de vorige opdracht met het aanbrengen van de nodige aandachtspunten.
 • Magazijnbeheerprocessen in de praktijk (aandachtspunten)
  • Hoe zorgen voor een vlot aankoopproces van technische artikelen
  • Ontvangst van goederen - leveringscontrole - kwaliteitscontrole
  • Stockage in het magazijn – aandachtspunten en administratieve afhandeling in de praktijk
  • Uitgifte
   • Directe uitgifte - scannen
   • Reservatie voor een werkorder
  • Voorraadcontrole (inventaris, cyclecounting,…) en correcties
 • Afspraken met de gebruikers en toegangsbeheer
 • Hoe dit alles implementeren in een IT-systeem (ERP/CMMS/EAM)
 • Opdracht 5:
  • De magazijnprocessen voor het eigen bedrijf opstellen/nakijken en documenteren waarom bepaalde beslissingen zijn genomen.
  • Oplijsten wat de voordelen van de nieuwe aanpak voor het bedrijf zijn
  • Naar vrije keuze: verder uitrollen van de piloot over de rest van het magazijn.

Sessie 6. Terugkomsessie (13u -18u)

Na enkele weken komen de deelnemers opnieuw samen om te bespreken met de groep wat ze intussen hebben gerealiseerd in hun bedrijf. 

s

Over de lesgever

Piet Colle is expert MRO-management en werkt al vele jaren aan optimalisatie van MRO logistieke processen. De focus ligt daarbij zowel op de stamdata waar het hanteren van standaardwijzen voor het benoemen van artikelen door middel van duidelijke regels en procedures essentieel is. Piet heeft ervaring met de integratie van ecl@ss in bedrijven en de artikelomschrijving binnen het artikelbeheer van het CMMS/EAM systeem, maar ook met verschillende logistieke processen binnen MRO management. Hij heeft daarbij aandacht voor de praktische inrichting en werking van de magazijnen alsook voor de wettelijke beperkingen die van toepassing zijn. Daarom geeft hij ook aandacht aan beheersinstrumenten zoals de KPI’s voor magazijn en aankoop binnen het MRO verhaal.

Wat is een toepassingstraject?

Voor de toepassingstrajecten hebben we inspiratie gehaald bij de vermaarde Chinese filosoof Confucius: “Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en ik begrijp”.

Een toepassingstraject is een korte opleiding gevolgd door verschillende vervolgsessies. Het is de bedoeling dat de deelnemers na elke sessie de aangeleerde concepten toepassen in hun bedrijf. Tijdens de daaropvolgende sessie worden ervaringen gedeeld met de andere deelnemers en worden uitdagingen en oplossingen besproken. Daarna wordt er gestart met de voorbereiding van de volgende toepassingsfase.

De toepassingssessies hebben pas zin als iedereen de tijd heeft gehad om de opdracht goed voor te bereiden. Daarom zijn er steeds 3 à 6 weken tussen de verschillende vervolgsessies. Naast de theorie en de vervolgsessies willen we ook leren van elkaar. Daarom proberen we de groep klein te houden, met ongeveer 10 à 12 deelnemers per traject. Na het volledige traject heeft niet enkel de deelnemer kennis en ervaring opgedaan, maar is er ook een verbeterslag gemaakt in het bedrijf waar hij werkzaam is. Een toepassingstraject biedt dan ook een interessante ROI voor de deelnemer en het bedrijf.

wo6 nov '24
om 13h00 in Verspreid over Vlaanderen
6/11, 4/12, 15/01, 12/02, 12/03 & 02/04
Ledentarief
€ 1.995,00
Niet-ledentarief
€ 2.295,00
Taal
Nederlands
Georganiseerd door
BEMAS

Hou me op de hoogte

Ontvang een mail wanneer we dit event opnieuw organiseren.
Ja, hou me op de hoogte

BEMAS Corporate Sponsors