Root Cause Failure analysis op elektrische motoren

Opleiding
Maintenance & Reliability Engineering

Deze opleiding is gericht op iedereen die de echte grondoorzaken van storingen in elektrische motoren wenst aan te pakken in plaats van enkel de symptomen. 

BEMAS en EASA (Electrical Apparatus Service Association) zijn trots een unieke praktijkopleiding te kunnen aanbieden die specifiek gericht is op de analyse van Root Cause Failures van elektrische motoren.

Deze opleiding is gericht op iedereen die de echte grondoorzaken van storingen in elektrische motoren wenst aan te pakken in plaats van enkel de symptomen. In dat kader is het cruciaal om bij een preventief onderhoud of in geval van een storing van een elektrische motor, de conditie van de motor correct te analyseren en volledig vast te documenteren. Op die manier kan een correcte diagnose van de storing opgebouwd worden. Hieruit volgt dan een onderbouwde herstellingsbeslissing en kunnen eventueel onderliggende oorzaken van de storing aangepakt worden.

Korte inhoud

Een praktisch overzicht van alle mogelijke problemen in elektrische motoren en hoe deze te vermijden:

 • De methodologie van Root Cause Analyse,
 • Lager problemen,
 • Problemen met windingen,
 • Problemen met rotoren,
 • Problemen met assen,
 • Mechanische problemen,
 • DC motor storingen,
 • Problemen met toebehoren,
 • Case studies, …

  + 6 workshop sessies om het analyseren van elektrische motoren in te oefenen. Deelnemers evalueren voorbeelden van echte storingen op elektrische motoren. Na elk stuk theorie komt de hands-on praktijk aan bod.

  + Uitgebreid naslagwerk (Engelstalig)
  Als aanvulling op de gegeven theorie en presentaties hoort er een uitgebreid naslagwerk. Dit handboek bevat honderden foto’s van talloze storingen, met bijbehorende mogelijke oorzaken. Bij het boek hoort ook een cd-rom met de pdf-versie van het boek. Meer info over het handboek.

  + De nieuwe ANSI/EASA AR100-2015 standaard
  Deze standaard, gepubliceerd in augustus 2015 bevat aanbevolen praktijken voor de herstelling van elektrische roterende machines. Sinds de vorige editie zijn er bijna 100 wijzigingen aangebracht. Een onmisbaar hulpmiddel bij deze opleiding!

Elektrische motor

Deze opleiding focust zowel op veelvoorkomende als ongewone vormen van storingen, opgesplitst per component. Dit is daarom niet alleen een theoretische opleiding, maar er zijn ook verschillende praktijksessies waarbij de theorie meteen getoetst kan worden op aanwezige industriële motoren met diverse faalpatronen. Na de opleiding bent u in staat om een diagnoserapport op te stellen van een elektrische motor, conform de EASA-norm.

Programma

 • De methodologie van Root Cause Analyse
  • Inleiding tot het onderzoeken van storingen,
  • De methodologie van Root causes,
  • Motorbelastingen,
  • Analyse van motoren en systemen,
  • Basisbegrippen AC motoren,
  • Basisbegrippen DC motoren,
  • Uitleg bij standaardformulier Electrical Motor Root Cause Methodology, …
 • Lager problemen
  • De levensduur van lagers bepalen,
  • Vermoeiingsprocessen en belastingen op rollagers,
  • Methode om lager fouten te analyseren,
  • Tips voor het interpreteren van lager fouten,
  • Smeergegevens,
  • Soorten belasting op lagers, …
 • Storingen op een statorwikkeling
  • Inleiding tot wikkelingen,
  • Analyse van wikkelingsproblemen:
   • Foutanalyse
   • Foutpatronen, …
  • De methodologie van schadepatronen en wikkelingsfouten:
   • Oververhitting van de fasen: 1/3, 2/3, alle fasen oververhit,
   • Wikkeling ligt aan aarde, …
  • Thermische belasting:
   • Thermische veroudering,
   • Overbelasting,
   • Variatie in spanning,
   • Onbalans in spanning,
   • Belasting curve,
   • Starten, …  
  • Elektrische belasting:
   • Diëlektrische veroudering,
   • Harmonische invloed,
   • Ontlading (corona),
   • Isolatie-problemen, …
  • Mechanische belasting:
   • Wikkelingsbeweging,
   • Mechanische speling,
   • Beschadigde aansluitkabels,
   • Verlies van de luchtspleet,
   • Slechte aansluitingen, …
  • Omgevingsbelasting:
   • Vocht,
   • Bevuiling,
   • Slechte ventilatie,
   • Chemische invloeden, …
  • Wikkelingsmateriaal:
   • Eigenschappen van isolatiemateriaal,
   • Behandelingsmethoden,
   • Temperatuur,
   • Kaleringsmateriaal,
   • Isolatiemateriaal,
   • Beveiliging,
   • Blikmateriaal, …
 • Rotor problemen
  • Inleiding tot rotor problemen,
  • Methodologie voor het analyseren van rotor problemen,
  • Thermische belasting:
   • Uitzicht,
   • Foutklasse,
   • Rotor-vonken, …
  • Dynamische belasting:
   • Uitzicht,
   • Foutklasse,
   • Middelpuntvliedende krachten,
   • Overspeed,
   • Ringspanningen, …
  • Mechanische belasting:
   • Uitzicht,
   • Foutklasse,
   • Problemen met rotor-gietstukken,
   • Aluminium versus koper rotorkooien,
   • Loskomen van rotor baren,
   • Onevenwicht in de rotor,
   • Schuinstelling van de rotor, …
 • Omgevingsbelasting,
 • Magnetische belasting,
  • Uitzicht,
  • Foutklasse,
  • Elektromagnetisch effecten,
  • Onevenwichtige magnetische aantrekkingskrachten,
  • Motor wrijvingen,
  • Elektromagnetisch lawaai,
  • Elektromagnetisch trillingen, …
   • Restbelasting,
   • Speciale gevallen bij het testen van inductierotors, …
 • Problemen op assen
  • Inleiding tot as problemen,
  • Materialen,
  • Verschillende vormen van asbelasting,
  • Volgorde van de foutanalyse,
  • Methodologie voor de analyse,
  • Oorzaken van storingen,
  • Het vermoeiingsproces,
  • Dynamische en mechanische belasting,
  • Omgevingsbelasting,
  • Thermische belasting,
  • Restbelasting,
  • Elektromagnetische belasting, …
 • Mechanische storingen
  • Inleiding tot mechanische storingen,
  • Het koelsysteem,
  • De klemmenkast,
  • Explosies in de klemmenkast,
  • Hefmiddelen,
  • Montage,
  • Uitlijning, …
 • Storingen van DC motoren
  • Inleiding tot DC motoren,
  • Ankers:
   • Thermische belasting,
   • Elektrische belasting,
   • Mechanische belasting,
   • Dynamische belasting, …
  • Collectoren:
   • Inbranding,
   • Lamel aftekening,
   • Onrondheid,
   • Uitfrezing,
   • Slijtagepatronen, …
  • Koolborstels:
   • Inbranding,
   • Verbindingen,
   • Kwaliteit,
   • Stroomdoorgang, …
  • Borstelhouders:
   • Borsteldruk,
   • Stafeling,
   • Veerkracht, …
  • Statorhuis:
   • Thermische belasting,
   • Elektrische belasting,
   • Mechanische belasting,
   • Dynamische belasting, …
  • Hoofdveldwikkelingen:
   • Shuntwikkeling,
   • Seriewikkeling,
   • Compoundwikkeling, …
  • Hulpwikkelingen:
   • Poolwikkeling,
   • Compensatiewikkeling,
  • Ventilatie,
  • Tachometers,
 • Andere storingen
  • Overspanningsbeveiliging,
  • Bliksemafleiders,
  • Thermische beveiliging,
  • Verwarming,
  • Koppelingen,
  • Ventilatoren,
  • Vibratiesensors,
  • Lagersensors,
 • Case studies
  • Fouten bij wikkelingen,
  • Foutieve toepassingen van de motor,
  • Verkeerde aangepaste sferische glijlager,

Praktische workshops

Tijdens de praktische workshops voeren de deelnemers fout-analyses in real time uit op werkelijk gefaalde motoren. In verschillende groepen worden deze geanalyseerd en daarna besproken. Na een theoretisch blok wordt het geleerde in de praktijk gebracht in de state-of-the-art workshop van Maintenance Partners. Volgende oefeningen worden uitgevoerd:

 • Lagers: storing van rollager door asstromen, gebrek aan smering, storing aan glijlager door overmatige radiale belasting, …
 • Statoren: doorslag tussen fasen, doorslag naar massa, spoel uitgebrand, fase uitgebrand, bliksluitingen, …
 • Rotors: gebroken rotor baren, losse rotor baren, gebroken kortsluitringen, …
 • Assen: asbreuk door rotatiebuiging, ingelopen lagerpassingen, asbreuk door overbelasting, spie breuken, …
 • Gecombineerde mechanische en elektrische problemen,
 • Fouten in de beveiligingsketen,
 • Gelijkstroommotoren problemen,

Na elke oefening houden de lesgevers een korte discussie over de bevindingen en leerpunten van elke groep.

Doelpubliek

Iedereen die verantwoordelijk is voor elektrische motoren en die meer wil weten over de grondoorzaken van storingen:

 • Elektrische onderhoudstechnici,
 • Toezichthouders,
 • Condition monitoring specialisten,
 • Onderhoudsingenieurs,
 • Kwaliteitsingenieurs,

Maximum aantal deelnemers: 12

Een basiskennis van elektriciteit en de werking van elektrische motoren is wenselijk. De organisatie behoudt tevens het recht om de inschrijving van deelnemers te weigeren op grond van tegengestelde belangen.

Hou me op de hoogte

Ontvang een mail wanneer we dit event opnieuw organiseren.
Ja, hou me op de hoogte

BEMAS Corporate Sponsors