Organisational & People foundations to start and strengthen the implementation of your operational (digital) excellence program! - Case Procter & Gamble

Webinar
Asset Management

In deze presentatie gaat Marc Winkelman van Procter & Gamble (P&G) in op de cruciale organisatorische en menselijke fundamenten die nodig zijn voor succesvolle initiatieven op het gebied van operationele uitmuntendheid en digitale transformatie. Terwijl onderzoek uitwijst dat ongeveer 70% van de digitale transformaties mislukken door onvoorbereide organisatorische en menselijke raamwerken, heeft P&G consequent succes geboekt met hun transformatieprojecten. De presentatie is gericht op het beantwoorden van de vraag "Wat doet P&G anders?".

Gratis voor BEMAS-leden

P&G's Operational Excellence (OPEX) programma, bekend als IWS, dient als basis voor het opbouwen van leiderschap en operator capaciteiten om continue verlies eliminatie, capaciteitsopbouw en betrokkenheid te stimuleren. Deze factoren zijn essentieel bij het transformeren van een organisatie. De aanwezigen krijgen een praktisch raamwerk voorgeschoteld met de specifieke acties die leiders moeten ondernemen om de benodigde capaciteiten te ontwikkelen.

Verder gaat de presentatie in op het besluitvormingsproces voor digitale systemen en de reis naar een slimme fabriek. De voorbeeldige operationele uitmuntendheid van P&G heeft verbeteringen mogelijk gemaakt op het gebied van werknemersbetrokkenheid en digitalisering, wat heeft geresulteerd in jaarlijkse kostenbesparingen, voorraadvermindering, serviceverbeteringen, productiviteitsstijgingen en een grotere werknemerstevredenheid.

Uitdagingen die worden aangepakt

  • Organisatorische en mensgerelateerde belemmeringen bij digitale transformaties overwinnen.
  • Leiderschapscapaciteiten opbouwen om operationele uitmuntendheid te stimuleren.
  • Navigeren door het besluitvormingsproces voor het invoeren van digitale systemen in de productieomgeving.

Belangrijkste leerpunten

  • De kritieke leiderschapsacties begrijpen die nodig zijn om capaciteiten voor het bereiken van hoge prestatieniveaus te versnellen en te behouden.
  • Inzicht krijgen in aanvullende uitdagingen en oplossingen tijdens de reis naar operationele uitmuntendheid van P&G.
  • Ontdek de strategieën die P&G gebruikt om de betrokkenheid van werknemers, kostenbesparingen, voorraadreductie, serviceverbeteringen, productiviteitswinst en grotere tevredenheid te stimuleren.

Inhoud in bullets

  • Procter & Gamble (P&G) onderscheidt zich in operationele uitmuntendheid en digitale transformaties.
  • Het IWS-programma van P&G verbetert het leiderschap en de capaciteiten van operators voor voortdurende verbetering en betrokkenheid.
  • Inzicht in een praktisch raamwerk dat leiders begeleidt bij het ontwikkelen van transformationele capaciteiten.
  • P&G's reis om een smart factory te worden en het besluitvormingsproces voor de adoptie van digitale systemen in de productie.
Marc winkelman

Over de spreker

Marc Winkelman is wereldwijd directeur van Procter & Gamble's "Product Supply Manufacturing, Innovation & Capability center of excellence". Marc komt uit Nederland. Hij voltooide zijn studie aan de Rotterdam University of Business Management en werd tijdens zijn legertijd aanvullend gecertificeerd productie- en voorraadbeheerder. Zijn meer dan 25 jaar professionele ervaring bij P&G omspant meerdere toeleveringsketens, productielocaties en bedrijfsfuncties. Hij heeft op veel gebieden van productlevering gewerkt: op nationaal, regionaal en mondiaal niveau, van initiatiefplanner tot productieuitvoeringsrollen, van locatieverantwoordelijke tot productie-uitmuntendheid binnen en buiten P&G. Hij wordt erkend als een zeer pragmatische expert in het toepassen en coachen van de IWS-methodologie. De afgelopen 4 jaar heeft hij een leidende rol gespeeld in het adviseren van P&G's uitmuntend productiemethodologie, "Integrated Work System" (IWS) in de alliantie met EY Consultancy om de methodologie te coachen bij niet-P&G bedrijven. Hij heeft deze methodologie met succes gecoacht in verschillende omgevingen (low & high tech) en verschillende gebieden (van productielijn tot directiekamer) over de hele wereld met meerdere bedrijven.

Graag meer weten?

Dit webinar wordt georganiseerd met dank aan de Asset Performance Conference op 25 & 26 oktober 2023.

Hou me op de hoogte

Ontvang een mail wanneer we dit event opnieuw organiseren.
Ja, hou me op de hoogte

BEMAS Corporate Sponsors