Opleidingscyclus Shutdown & Turnaround Management

Opleidingscyclus
Shutdown & Turnaround Management

Tijdens deze opleiding komt het volledige proces van Shutdowns (SD’s) & Turnarounds (TA’s) aan bod. Daarnaast is het de bedoeling dat de deelnemers met begeleiding en feedback van de docenten een concrete verbetering m.b.t. TA en SD management in hun bedrijf realiseren.

DE OPLEIDINGSCYCLUS VAN APRIL / MEI / JUNI IS GEANNULEERD EN WORDT VERPLAATST NAAR HET NAJAAR. NIEUWE DATA VOLGEN.

Shutdowns and Turnaround
 • Optimale performance rond veiligheid en milieu;
 • Kostenbeheersing binnen alle shutdownfases en processen;
 • Verlagen van de doorlooptijd;
 • Stabiele opstart en shutdown tussentijd realisatie door geïntegreerd kwaliteitssysteem;
 • Versterken van de processen en systemen;
 • Verbeteren van de samenwerking met derden & bedrijfsinterne afdelingen;

-> Een sneller en beter resultaat tegen lagere kosten

Leerdoelstellingen

 • Een shutdown/turnaround van A tot Z kunnen organiseren;
 • De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen correct en ondubbelzinnig kunnen aflijnen;
 • Checklists kunnen opstellen van alle taken en voorwaarden voor, tijdens en na de Shutdown;
 • Procedures kunnen opzetten voor meerwerk, minderwerk en extra werk;
 • De effectiviteit en efficiëntie van uw huidige Shutdown-inspanningen kunnen beoordelen;
 • Betere afspraken kunnen maken met contractors om de betrouwbaarheid van de uitvoering te verhogen;
 • Onnodige kosten kunnen vermijden door verkeerde planning, uitvoering en afsluiting;
 • De uitvoeringsmodellen kennen: van 100% interne uitvoering tot 100% outsourcing;
 • De verschillende aspecten van turnaround-management en -organisatie kennen;
 • Budgettering en kostenbewaking kunnen toepassen doorheen alle fases;
 • De nodige maatregelen kennen en kunnen toepassen op gebied van veiligheid, milieu en kwaliteit in alle fases.

Toegevoegde waarde van deze opleidingscyclus

Nood aan betere inzichten

Bij een shutdown en turnaround zijn veel mensen betrokken. Toch blijkt uit de praktijk dat er nog altijd (te) weinig mensen zijn met de kennis om deze complexe en dure operatie (kosten-)efficiënt in goede banen te leiden. Na deze opleidingscyclus heeft u de tools in handen om een shutdown en turnaround van A tot Z aan te pakken met uw team.

Fouten bij shutdowns/turnarounds zijn duur

Ondanks de zeer grote bedragen die gepaard gaan met deze werken tonen studies aan dat er meestal nog veel ruimte voor verbetering is: budgetten worden met miljoenen euro’s overschreden, deadlines worden niet gehaald, ...

Een groeiend tekort aan professionals met kennis van shutdowns/turnarounds

Vergrijzing en tekort aan instroom van jonge mensen zorgt dat veel kennis aan het wegsijpelen is. Deze praktische gerichte cyclus geeft deelnemers de kans om inzichten op te doen die zich in de praktijk zeer snel terugbetalen.

Panorama BASF

Programma

Sessie 1: Organisatie van een shutdown en turnaround

 • Definitie van een TA en een SD
 • Initiatie, Strategie en Lange Termijn-planning
 • Scoping
 • Voorbereiding
 • Planning
 • Uitvoering:  Pre SD - SD - Post SD
 • Evaluatie
 • Doelstellingen voor een TA en een SD
 • Risico management vanuit de doelstellingen
 • Hoe ontwikkelen de Organisatiestructuur en Meeting & Rapportagestructuur zich door de verschillende fases van een TA
 • Bespreking van de resultaten van de voorbereidende survey ingevuld door de deelnemers
 • Bepalen en vastleggen van de persoonlijke opdracht voor de bedrijfseigen verbetercase

Praktijkcase  

Economische impact van een TA op een onderneming - Tobias Laiblin (Oxeno) 

Sessie 2: Het uitvoeringsmodel: wat en hoeveel uitbesteden?

 • Taken, rollen en verantwoordelijkheden in de uitvoerende organisatie
 • Overzicht van de verschillende uitvoeringsmodellen
  • volledig intern
  • volledig outsourcen aan een main contractor
  • intern management en outsourcing van de uitvoering aan verschillende contratoren
  • Specifieke controle items voor de opvolging van een SD verloop in elk model
  • SWOT van deze verschillende modellen
 • Methodiek om het beste uitvoeringsmodel te bepalen
 • Veiligheid, Milieu, Kost en Kwaliteit beheersing op basis van het uitvoeringsmodel. 

Praktijkcase
De visie van de contractor op uitbesteden: Agnetha Verstraeten (VLM)

Sessie 3: De relatie tussen het uitvoeringsmodel en scoping en werkvoorbereiding

 • Scoping
  • Wat is scoping en waarom is dit belangrijk?
  • De verschillende stappen in scoping
  • Het Scoping proces: hoe tot een goede scope komen?
  • Best practices in scoping
 • Scope changes na scope freeze
  • Meer- & Min werk voor de SD uitvoering
  • Meer- & Min werk tijdens SD uitvoering
 • Werkvoorbereiding
  • Wat houdt een goede werkvoorbereiding in waarom is dit belangrijk?
  • Procesomschrijving werkvoorbereiding
  • Resultaat werkvoorbereiding: info levels in werkpakketten
  • SWOT Werkvoorbereiding Best Practices  ifv de verschillende uitvoeringsmodellen
 • Veiligheid, Milieu, Kost en Kwaliteit beheersing in de werkvoorbereiding


Praktijkcase en rondgang

Kan werkvoorbereiding door een externe partner gebeuren ? – Robert Pronk (Star)

Sessie 4 : De relatie tussen het uitvoeringsmodel en planning

 • Work Breakdown System (WBS)
  • Procesomschrijving planning
  • Stappen in de opbouw van een planning
  • Criteria voor een goede planning
 • Gebruik van ondersteunende IT tools
 • Soorten planning in een TA (Level 0, projectplan, detailplan,3 Days Lookahead,…)
 • Denken in scenario’s
 • Dynamische versus statische planning
 • Veiligheid, Milieu, Kost en Kwaliteit beheersing in de planning
 • SWOT Planning Best Practices ifv de verschillende uitvoeringsmodellen
 • Earned Value Management in theorie en praktijk 
 • Project integratie in een TA plan

Praktijkcase : Chat GPT aan het werk zetten 

Sessie 5: Kwaliteit in een TA & SD

 • Vaak voorkomende problemen met kwaliteit van uitvoering tijdens een TA en SD
 • Gevolgen van niet-kwaliteit
 • Kwaliteit doorheen de verschillende fases van een TA en SD
 • Proces beschrijving om tot een betere uitvoeringskwaliteit te komen
 • Kwaliteitsgarantie- en controle 
  • QA/QC-plan
  • Praktische organisatie
  • Lessons learned & Continuous improvement
 • SWOT kwaliteit Best practices  ifv de verschillende uitvoeringsmodellen
 • Hoe integreren we duurzaamheidsdoelstellingen in een TA ?

Praktijkcase  : bezoek aan een Asset Owner - Dimitri De Causter (Sanofi)

Sessie 6: Samenwerken in team bij een TA & SD

 • De Chemie van een team
  • De fases van groepvorming: Forming, Storming, Norming, Performing, Adjourning
  • Een sterk team: binnen het team neemt ieder een bepaalde rol op; wat zijn de belangrijste posities en wanneer zijn deze nodig
  • Mobilisatie van teamleden: geef het team een “thuis”
  • Verschillende teamculturen
  • Ref. Phases of Team Development (Tuckman)
 • Verandermanagement
  • Hoe krijg ik het team mee door medewerkers positief te overtuigen?
  • Hoe kunnen we omgaan met weerstand en hoe verloopt een verandercurve?
  • Hoe zorgen we voor betrokkenheid en begeleiden we deze verandering?
  • Ref. The change curve / 5 stages of change (Kübler-Ross)
 • Teamconflicten oplossen:
  • Herdefiniëren van een probleemstelling : de ladder van abstractie; problemen scherp stellen 
  • 9 stappen binnen conflictescalatie : van win-win tot lose-lose
  • Conflicthantering en oplossing
  • Speuren naar obstakels
  • Ref. Conflict escalation model (F.Glasl)
 • Constructief leiderschap
  • Beslissingen nemen en delegeren tijdens een shutdown
  • Constructieve feedback
  • Een ‘continue verbeteren’ cultuur bewerkstelligen
  • Ref. The  7 habits of highly effective people (S. Covey)

Gast spreker : Brain Based Safety - Margot De Vos (Lead your life)

Sessie 7: Opvolging en rapporteren van de resultaten

 • Detailbespreking meeting- en rapportagestructuur
 • KPI’s doorheen de verschillende TA en SD-fases
  • Readiness
  • Kosten
  • Progress
  • Veiligheid
  • Kwaliteit
  • Procurement
  • Logistiek
 • Cost Management
  • Turnaround cost controlling plan
  • Opbouw cost control
  • Opvolging in uitvoeringsfase i.f.v. uitvoeringsmodel
 • Progress opvolging en sturing in uitvoeringsfase

 

Sessie 8: Logistics, procurement & contracting in een TA en SD

 • Logistics
  • Procesomschrijving van de logistieke organisatie
  • Logistiek plan (werfinrichting, lay down areas, tijdelijke voorzieningen, …)
  • Logistieke stromen van mensen en goederen
 • Procurement & Contracting
  • Procesomschrijving met aandacht voor scheiding der machten
  • Contracttypes: wanneer wordt welk type contract het best toegepast
 • Veiligheid, Milieu, Kost en Kwaliteit beheersing in Procurement & contracting
 • SWOT Logistics, Procurement & Contracting best practices ifv de verschillende uitvoeringsmodellen


Praktijkcase : Beheer van materiaal tijdens een TA 

Sessie 9: Digitale tools voor inrichting en optimalisatie van shutdown planning

 • Welke mogelijkheden bieden software tools ter ondersteuning van een efficiënte TA
 • Voordelen en nadelen van Tailor made vs standaard tools
 • Welke trends zijn er op het vlak van digitalisatie in een TA
 • Wat is het verschil tussen het gebruik van IT tools en digitalisatie van een TA
 • Voorbeelden van TA software en Tools 

Sessie 10: Presentatie van de verbetercases door de deelnemers

Elke deelnemer stelt in een presentatie van ca. 15 minuten zijn/haar bedrijfscase voor :

 • Onderwerp
 • Relatie tot TA doelstelling van uw bedrijf
 • Analyse problematiek en het verbeterpotentieel
 • Mogelijke oplossingen en voorgestelde verbeteringen
 • Gevolgen, resultaten en opbrengsten van de verbetering
 • Aanpak voor implementatie

De experten in de programmacommissie en medecursisten geven daarna hun inzicht en advies om de verbetercase verder te helpen.  Dit is dus zeker geen ‘beoordeling’ van de case.

Lesmethode

De lessen worden telkens opgebouwd uit een theoretische sessie door de docent en een praktijkgetuigenis uit de industrie, gevolgd door een bespreking van de praktijkcase en de ervaringen terzake van de deelnemers.
Tijdens de laatste sessie wordt aan de deelnemers gevraagd om een concrete verbetercase toepasbaar in hun bedrijf voor te stellen. Het lesmateriaal bestaat uit een printout van de slides samen met een gespecialiseerd boekenpakket. Deelnemers worden gevraagd ter voorbereiding van elke les enkele hoofdstukken te lezen of eventueel een case te bestuderen. Ook de resultaten van de vooraf ingevulde survey over een voorbije turnaround of shutdown komen tijdens de lessen aan bod.

Voorbereidende survey

De deelnemers worden gevraagd om bij hun inschrijving een korte survey in te vullen rond een voorbije Turnaround / Shutdown in hun bedrijf. De resultaten worden confidentieel behandeld en komen anoniem aan bod gedurende de opleidingssessies. Op geen enkele manier worden individuele resultaten met derden gedeeld. 

Werner Van Acker

Over de lesgevers-experts

Werner Vanacker is werkzaam bij Evonik in Antwerpen, als de Technische Governance Manager voor de Business Line Technical Services. Hij is vooral bezig met het optimaliseren van diverse processen binnen het onderhoud, turnarounds en engineering. Als vertegenwoordiger van de Antwerpse site, is hij ook actief in het wereldwijde 'Competence Center' in Turnaround management, om de turnaround processes te standaardiseren bij Evonik wereldwijd.

spreker

Jelle Daeleman is Shutdown Manager bij Evonik Antwerpen en voert als lid van het Evonik Competence Center Shutdowns & Turnarounds regelmatig audits en Readiness Reviews op andere Evonik sites uit. Hij is verantwoordelijk voor de stilstanden voor de site in Antwerpen en zorgt ervoor dat alles communicatief, organisatorisch en uitvoerend op punt staat. Met zijn 15 jaar ervaring, welke opgebouwd is vanuit de mechanische werkplaats, heeft hij een goed beeld van wat er bij Evonik met betrekking tot stilstanden speelt.

Doelpubliek

 • Managers en leidinggevenden die actief zijn in een coördinerende turnaround- & shutdown-functie, en die hun ervaring willen aanvullen met goede praktijken en nieuwe inzichten om zo de efficiëntie en doorlooptijd van de stops nog verder te optimaliseren.
 • Iedereen met of zonder ervaring in Shutdowns en Turnarounds, die wil begrijpen hoe een shutdown organisatie wordt opgezet, welke TA en SD processen hierbij komen kijken, en wat de impact hiervan op het resultaat van de turnaround en Shutdown is.

Er is geen specifieke voorkennis of diploma vereist, maar vertrouwd zijn met een (industriële) omgeving waar stops plaatsvinden is een must.

Meer informatie

Lessen en slides zijn in het Nederlands, de boeken zijn in het Engels.

 

Praktische informatie

Sessie 1: 16/04/2023 van 08:30 tot 12:30
Sessie 2: 16/04/2023 van 13:30 tot 17:30
Sessie 3: 23/04/2023 van 08:30 tot 12:30
Sessie 4: 23/04/2023 van 13:30 tot 17:30
Sessie 5: 07/05/2023 van 13:30 tot 17:30
Sessie 6: 14/05/2023 van 08:30 tot 12:30
Sessie 7: 14/05/2023 van 13:30 tot 17:30
Sessie 8: 21/05/2023 van 13:30 tot 17:30
Sessie 9: 11/06/2023 van 08:30 tot 12:30

Sessie 10: 11/06/2023 van 13:30 tot 17:30

Waarom is deze opleiding interessant voor uw bedrijf?

Deelnemers krijgen inzicht in de impact van het gekozen Turnaround uitvoeringsmodel op de andere Turnaround- en Shutdown-processen. Ze leren van uit een SWOT-methodiek de controlerende elementen op het turnaround-uitvoeringsmodel van uw bedrijf te definiëren. Met dit totaalbeeld van de mogelijkheden en problematieken van elk turnaround- en shutdown-proces, begrijpen de deelnemers beter de taakinvulling van de TA-functies & rollen (ook hun functie!) binnen uw bedrijf en zullen ze nog meer vanuit een team-gedachte werken.

Daarnaast wordt minstens één van onderstaande objectieven gerealiseerd bij implementatie van de door de deelnemer gemaakte verbetercase voor het eigen bedrijf:

Deze bedrijven namen al deel

Hou me op de hoogte

Ontvang een mail wanneer we dit event opnieuw organiseren.
Ja, hou me op de hoogte

BEMAS Corporate Sponsors