Hoe uw huidig onderhoudsprogramma optimaliseren met Maintenance Task Analysis (MTA)?

Opleiding
Maintenance Management

We kunnen een industrieel bedrijf zien als een verzameling machines. In het optimale scenario doen deze machines hun “job” wanneer dit verwacht wordt. Anders gezegd: het doel is zo hoog mogelijke betrouwbaarheid.

Om dit doel te bereiken moet er uiteraard een effectief onderhoudsprogramma opgesteld worden. Daarvoor is het noodzakelijk om een werk-identificatie-analyse uit te voeren. Reliability Centered Maintenance (RCM 2) is één van de bekende en uitgebreide manieren om dit te doen. RCM staat voor sterke resultaten, maar in grote bedrijven met veel verschillende machines en systemen vereist dit ook de nodige inspanningen.

In veel bedrijven wordt er echter nog een aanzienlijk deel correctief onderhoud uitgevoerd, veelal ook met beperkte middelen. In deze omstandigheden is het moeilijk om voor (alle) machines een werk-identificatie-programma op te stellen en optimalisatietechnieken toe te passen. Tegelijk wordt van de technisch manager wel verwacht om tekortkomingen in het onderhoudsprogramma weg te werken. Er is dus nood aan een snelle, gestructureerde en correcte optimalisatiemethode die weinig tijd en geld kost. 

Maintenance Task Analysis (MTA) voldoet aan deze voorwaarden. MTA is een storingsvorm-gerelateerde analysemethode die op componentniveau wordt toegepast. Deze aanpak laat toe om met weinig mensen technisch correcte en eenvoudige analyses met grote meerwaarde uit te voeren.

 

Leerdoelstellingen

 • Maintenance Task Analysis begrijpen en kunnen toepassen;
 • Meer proactieve onderhoudsactiviteiten kunnen uitvoeren door het invoeren van toestandsafhankelijk onderhoud;
 • Onderhoud beter kunnen plannen door te werken op basis van potentiële storingen;
 • Informatie over de installaties kunnen laten vastleggen door de beste onderhouds- en productiemedewerkers waardoor de juiste beslissingen kunnen worden genomen;
 • Onderhoudstaken en hun intervallen beter begrijpen en zo opvolging en optimalisering kunnen uitvoeren;
 • Controlerondes zonder toegevoegde waarde kunnen elimineren.

 

Het verschil tussen MTA en RCM

RCM MTA
Aanpak Groep onder facilitator-begeleiding Eén per één aanpak aangestuurd door facilitator
Toepassing Machines met ernstige faalgevolgen / hoog risico Herzien van bestaand maintenance-programma OF bepalen van een basisonderhoudsprogramma
Snelheid 8 tot 12 bijeenkomsten van 4 uur tot 3 x sneller en erg flexibel
Deelnemers RCM facilitator, operators, technici, interne en externe specialisten MTA facilitator, operators en technici (één per één)

 

De MTA aanpak

De tijdsinvestering wordt beperkt door het interviewen van de werknemers met het meeste kennis over het onderwerp (in groep of één per één). Het proces kan in drie stappen worden verdeeld:

 • Voorbereiding:
  • Verzamelen van de nodige documenten (handleidingen, PID diagramma’s, faalinformatie)
  • Beschrijven van het bedrijfverband
 • Maintenance Task Analysis:
  • Oplijsten van het bestaande onderhoudsprogramma, de taken en de intervallen
  • Bepalen van de storingsvormen in relatie met iedere taak
  • Bepalen van de aanbevolen taken voor iedere storingsvorm op basis van de gevolgen en de vraag of de taak technische haalbaar is en de moeite loont
  • Bepalen van nieuwe storingsvormen, hun effect en de daar uit volgende taak.
  • De acties bestaan uit aanbevelingen onder de vorm van toestandsafhankelijke taken, revisie- en vervangingstaken, storingsopsporingstaken, modificaties en Run to Failure
 • Afwerking:
  • Vervolledig de analyse. Kijken of alle taken zijn behandeld en alle nieuwe storingsvormen zijn gedocumenteerd;
  • Valideren van de analyse door de mensen die de implementatie dienen goed te keuren.

Tijdens de opleiding wordt door middel van een overvloed aan voorbeelden en opgelegde oefeningen het toepassen van MTA aangeleerd.

 

Samengevat

 • MTA is een onderhoudsstrategie voor uitrustingen;
 • MTA is kosteneffectief en produceert snel verdedigbare en correcte onderhoudsprogramma’s;
 • MTA hanteert dezelfde principes als RCM;

 

Programma

Dag 1

 • Inleiding MTA
 • Historiek van de onderhoudsfunctie
 • Functionele storing vs Storingsvorm vs Symptoom
 • Wat is een faling?
  • Faalpatronen
  • Kunnen en willen: Reliability
 • Onderhoudstaken
 • Beveiligingsapparatuur
 • Kiezen van een betrouwbaarheidsstrategie

Dag 2

 • Begeleiden van een MTA
 • Uitvoeren van de MTA stappen
 • Uitvoeren van een oefening
  • Heimelijke storingen
  • Toestandsbeoordeling
  • Periodieke revisie
  • Periodieke vervanging
  • Storingopsporing
  • Geen gepland onderhoud
   • Eenmalige aanpassing
   • herontwerp

 

Doelgroep

 • Maintenance / Productie / Engineering Managers,
 • Reliability Engineers,
 • Operators,
 • Engineers.

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

 

Lesgever

Deze training wordt begeleid door dhr. Luc Brabants, de RCM2 specialist van België. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in Maintenance & Asset Management. De laatste 15 jaar legt hij zich voornamelijk toe op Reliability-Centered Maintenance. Als enige in België behaalde hij de officiële Aladon-licentie, en bovendien werd hij opgeleid door John Moubray, de geestelijke vader van RCM 2. Luc Brabants wisselt lesgeven af met specifieke opdrachten bij onder andere Barry Callebaut, Domtar, Volvo Car, SPE, Siemens, Exxon, Dana, ...

Hou me op de hoogte

Ontvang een mail wanneer we dit event opnieuw organiseren.
Ja, hou me op de hoogte

BEMAS Corporate Sponsors