Hoe duurzaamheidsdoelstellingen vertalen naar asset management?

Opleiding
Asset Management

In deze driedaagse opleiding ontdekt u de synergie tussen duurzaamheid en asset management, waardoor het heel begrijpelijk en zelfs logisch wordt om met asset management aan duurzaamheid te werken. 

Duurzaamheid. Tien jaar geleden leek het soms nog ver van het bed van de asset manager. Vijf jaar geleden stond het op iedere agenda omdat er een klimaatakkoord lag dat ons allemaal raakt. Vandaag voelen we bijna dagelijks de gevolgen van klimaatverandering en begint de schaarste aan sommige grondstoffen al voelbaar te worden in de kostprijs van producten. Asset management zal moeten bijdragen aan het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen, anders is er over een paar jaar geen sprake meer van compliance. Duurzaamheid is geen zelfopgelegd doel meer voor hoogvliegers, maar een voorwaarde voor de ‘licence to operate’. Duurzaamheid integreren in asset management is dus een noodzaak. En daarvoor moet nog heel wat gebeuren, ongetwijfeld ook in uw organisatie.

In deze training leert u hoe u binnen de bestaande processen snel, efficiënt en effectief met uw asset management kunt voorsorteren op de veranderende wetten, regels en normen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit, en kunt bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van uw organisatie.  

In deze driedaagse opleiding ontdekt u de synergie tussen duurzaamheid en asset management, waardoor het heel begrijpelijk en zelfs logisch wordt om met asset management aan duurzaamheid te werken. 

Uw resultaat:

 • U ontwikkelt een goed begrip van duurzaamheid en circulariteit;
 • U kent de duurzaamheidsimpact van de assets in uw organisatie;
 • U bent bekend met de kansen en bedreigingen van verduurzaming ten opzichte van uw concurrentiekracht, license to operate en compliance.
 • U leert uw assets verduurzamen.

Aan het eind van de opleiding heeft u een plan van aanpak voor het integreren van duurzaamheid in uw asset management.

Leerdoelstellingen

Tijdens deze training leert u de synergie te vinden tussen asset management en duurzaamheid. Het (container)begrip duurzaamheid wordt voor u concreet en toepasbaar, zodat u het effectief en succesvol kunt vertalen naar uw asset management. U weet wat naast de cost drivers en performance killers de duurzaamheidskillers zijn van uw assets en hoe u hier goede alternatieven voor kunt kiezen.

Programma

Dag 1

 • Inleiding en context
  • Asset management uitgelegd
  • Hoe leveren assets een significante bijdrage aan het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen van uw organisatie?
  • Wat is duurzaamheid? Bewustwording van duurzaamheid en circulariteit
  • De vier duurzaamheidsprincipes; de basis voor een goede impactanalyse
 • Impactanalyse
  • Uw organisatie, uw assets onder de duurzaamheidsloop
  • Wat zijn de duurzaamheidskillers binnen uw organisatie?
 • Visievorming
  • Hoe formuleert u de duurzaamheidsdoelstellingen voor uw asset management op strategisch niveau?

Dag 2

 • Strategieën voor verduurzaming
  • Toelichting op het principe systeemdenken: Hoe werkt dit specifiek voor asset management?
  • Strategische vragen voor verduurzaming
  • Case-behandeling met betrekking tot verduurzaming
 • Integreren van duurzaamheid in uw asset management
  • Waar liggen kansen voor verduurzaming in uw asset management? En hoe kies je tussen de alternatieve oplossingen?
 • Krachtenveldanalyse
  • Toepassing van de krachtenveldanalyse op een praktijkcase
  • Succesvol leiderschap zonder hiërarchische positie
  • Ontwikkel de mindset om voor uw implementatieplan te gaan stáán in uw organisatie
 • Het plan van aanpak
  • Voorbereiding huiswerkopdracht voor uw eigen plan van aanpak om duurzaamheid te integreren in het assetmanagement.

Dag 3

 • Uw Duurzaam Asset management plan
  • Presentatie huiswerkopdracht en feedbackronde
 • Ontwikkelingen en kansen
  • Duurzaamheidsdoelstellingen binnen Vlaanderen, Europa en Globaal
 • Monitoring en reflectie
  • Welke benchmark moet u gebruiken om te bepalen of u écht duurzaam bezig bent?
  • Hoe houdt u systematisch een vinger aan de pols in uw eigen organisatie?
 • Next steps
  • Wat is de eerste volgende stap ten behoeve van de implementatie?

Methode

Tijdens de opleiding wordt er op verschillende manieren de link naar de praktijk gelegd. Zo maak je o.a. aan de hand van de theorie en de opdrachten je eigen plan van aanpak voor de implementatie in je eigen organisatie.

s

Over de lesgevers

Hilda Feenstra is adviseur, trainer en spreker op het gebied van duurzame ontwikkeling. Ze begeleidt organisaties die hoge ambities hebben op het gebied van duurzaamheid bij het ontwikkelen van hun visie, strategie en uitvoeringsplan en bij het creëren van kennis, bewustwording en draagvlak onder de medewerkers.

Hilda is auteur van het boek ‘Duurzaam zijn moet je durven’ en geeft daarover lezingen, workshops en trainingen aan zeer uiteenlopende doelgroepen. In Nederland verzorgt zij de module over duurzaamheid van de Leergang Assetmanagement van de NVDO, de Nederlandse zusterorganisatie van BEMAS.

z

Gabby van Meer werkt als strategisch adviseur op het gebied van asset management, BIM en duurzaamheid. Vanuit die rol adviseert hij zowel publieke als private organisaties op verschillende thema’s. Hij studeerde levenscyclusbewust ontwerpen en Bedrijfskunde aan de technische universiteit in Eindhoven. De eerste 10 jaar van zijn carrière stonden in het teken van operations management bij verschillende Amerikaanse productiebedrijven. Van 2004 – 2014 heeft Gabby diverse leidinggevende rollen vervuld bij ProRail. Van eindverantwoordelijke voor de operatie in Noord- en Oost Nederland via manager planvorming, waar hij verantwoordelijk was voor de implementatie van asset management, tot systeemspecialist. De laatste jaren is Gabby werkzaam als consultant asset management en vanuit die rol ondersteunde hij o.a. de Suikerunie, Albert Heijn en diverse provincies.

Hilda Feenstra en Gabby van Meer ontwikkelden samen het concept en de aanpak Duurzaam Assetmanagement. 

Hou me op de hoogte

Ontvang een mail wanneer we dit event opnieuw organiseren.
Ja, hou me op de hoogte

BEMAS Corporate Sponsors