Betrouwbaar sparepartbeheer in onzekere tijden

Seminar
Maintenance Management

Het beheer van reserveonderdelen wordt steeds uitdagender. De toenemende complexiteit van productieprocessen resulteert in een groter aantal artikelen dat op voorraad moet worden gehouden, wat leidt tot aanzienlijke kapitaalkosten en opslagproblemen. Bovendien zet het economische klimaat bedrijven onder druk, waardoor er een grotere nadruk wordt gelegd op het verlagen van kosten.

Deze uitdagingen komen je ongetwijfeld bekend voor. Daarom nodigen we je graag uit op de volgende BEMAS-activiteit bij BASF Antwerpen. Na een korte introductie over het verband tussen asset availability en spare parts-voorraad nemen experts van BASF ons mee in de concrete oplossingen die BASF heeft geïmplementeerd. Daarna volgt een groepsgesprek waarin deelnemers inzichten met elkaar kunnen delen. We sluiten de middag af met een bezoek aan het magazijn van BASF, gevolgd door een hapje en een drankje.

 

Programma

15u00 – 15u30: Ontvangst

15u30 – 15u40: Presentatie - Het verband tussen Asset Availability en Spare Parts-voorraad
door Jürgen Donders, Partner bij Gordian Logistics

15u40 – 16u10: Technical Materials Management bij BASF Antwerp - uitdagingen en oplossingen
door Robin Declercq, Operations Manager Site Logistics, en Shana Vroman, Head of
Technical Materials Management bij BASF
                                             
16u10 – 16u30: Brainstormsessie in kleine groepjes

16u30 – 17u00: Bespreking van de brainstormresultaten en groepsgesprek

17u00: Bezoek aan het magazijn van BASF

17u30: Conclusie en afsluitende drink

 

Inhoud van de presentaties

Presentatie 1: Het verband tussen Asset Availability en Spare Parts-voorraad

door Jürgen Donders, Partner bij Gordian Logistics

Voorraadmanagement van spare parts lijkt steeds complexer te worden. De levertijden van leveranciers worden langer en onzekerder, componenten hebben kortere levenscycli, er staat meer druk op geïnvesteerd vermogen en beschikbaarheid… 

Hoe kan je hier nu het beste mee omgaan? In deze presentatie geeft Jürgen Donders het antwoord: hou de controle. Dat kan door wachttijden op spares te minimaliseren in goede balans met geïnvesteerd vermogen en operationele kosten. Hou hierbij natuurlijk ook rekening met werkelijke levertijden, een buffer tegen onzekerheid in levertijden en het verkleinen van het incourantierisico. 

In deze presentatie leer je over de relatie tussen asset availability en spare parts management. We gaan dieper in op daarvan afgeleide KPI’s en hoe je de balans vindt tussen beschikbaarheid, geïnvesteerd vermogen en kosten.

In deze presentatie leer je:

 • Op welke wijze spare parts beschikbaarheid de asset availability beïnvloed
 • Op welke wijze je in control kunt komen
 • En de juiste balans te vinden tussen beschikbaarheid, investeringen en kosten. 

 

Presentatie 2: Technical Materials Management bij BASF Antwerp - uitdagingen en oplossingen

door Robin Declercq, Operations Manager Site Logistics, en Shana Vroman, Head of Technical Materials Management bij BASF

Spare part management wordt steeds uitdagender. Een stijgende (productie)complexiteit veroorzaakt een toename van het aantal artikelen op stock, wat zorgt voor hoge gebonden kapitaalkosten en knelpunten in opslagruimte. Het economische klimaat staat steeds meer onder druk en leidt onvermijdelijk tot een hogere focus op kostenverlaging. 

In deze presentatie vertellen experts van BASF hoe zij van deze uitdagingen een succesverhaal konden maken. Ze vertellen o.a. over de systematische screening van processen, het stroomlijnen en aligneren van deze processen, en de effecten ervan op kwalificatie van medewerkers en workforce generation planning.

In deze presentatie leer je:

 • Een systematische aanpak om mogelijkheden in reductie van hoeveelheid en waarde van opslag van technische goederen in kaart te brengen
 • Een aantal aanzetten tot het verzoenen van ogenschijnlijk conflicterende doelen van kosten, leverbetrouwbaarheid en voorraadreductie
 • De impact van een doordachte asset-management-strategie op voorraadbeheer

Korte inhoud

 • Korte achtergrond BASF Antwerpen
 • Organisatie en scope TMM BASF
 • Technical spare part beheer BASF
  • Actuele uitdagingen
  • Aanpak potentieel screening
  • Ideeën en aanzet tot verbeteringen

Na deze presentatie volgt een brainstormsessie in kleine groepjes rond soortgelijke actuele uitdagingen in spare-parts-management.  Zo creëren we een interactieve ervarings- en ideeënuitwisseling binnen de groep rond deze thema’s.

jurgen donders

Over de sprekers

Jürgen Donders is partner bij Gordian Logistic Experts. Gordian is een servicelogistiek adviesbureau in de kapitaalintensieve en high-tech markt. Jürgen is een gedreven, pragmatisch ingestelde en zeer ervaren leider, lijn- en verandermanager en consultant. Hij staat het liefst tussen de mensen om gezamenlijk resultaat te behalen. Hij is in staat mensen te enthousiasmeren en tot actie aan te zetten. Het combineren van theoretische modellen en boerenverstand in de praktijk ziet hij als uitdaging. Op papier kan immers veel verbeterpotentieel worden aangetoond, maar het gaat er uiteindelijk om die verbeteringen in de praktijk te realiseren. Het continu verbeteren in de gewenste richting staat bij hem hoog in het vaandel.

Robin Declercq

Robin Declercq is sinds 25 jaar professioneel actief in diverse logistieke en productie-omgevingen waarvan 20 jaar bij BASF Antwerpen. Bij BASF heeft hij ruime ervaring in zowel strategische projecten alsook als leidinggevende van diverse operationele units. De laatste 8 jaar is hij verantwoordelijk voor het geheel van de logistieke operaties op de site van BASF Antwerpen, waaronder het TMM (Technical Materials Management).

Shana vroman

Shana Vroman is Head of Technical Materials Management bij BASF. Ze is een ervaren en gedreven warehouse manager binnen de chemische sector. Zij is een gepassioneerde teamleider en combineert haar financiële achtergrond met de dynamische wereld van de logistiek. 

Georganiseerd door :

Hou me op de hoogte

Ontvang een mail wanneer we dit event opnieuw organiseren.
Ja, hou me op de hoogte

BEMAS Corporate Sponsors