Conditiebewaking aan de hand van Motor Current Signature Analysis

 De elektrische machine is sinds enkele decennia onmisbaar geworden in onze hedendaagse industrie. In deze opleiding leert u over de werking, de types, het faalgedrag en hoe elektrische machines – zowel offline als online - te monitoren.

Leerdoelstellingen

•    Wat is conditiebewaking en waarom passen we dit toe?
•    Hoe werkt een elektrische machine?
•    Wat zijn de faalmodi van elektrische machines?
•    Welke offline analysetechnieken (MCA) bestaan er?
•    Wat is statorstroomanalyse (MCSA) en hoe passen we dit toe?
 

Programma

Dag 1

08:30-10:30 Inleiding tot conditiebewaking en elektromechanica (Bram Vervisch)

Na het overlopen van de verschillende onderhoudsstrategieën wordt conditiebewaking in zijn functie eenduidig toegelicht. Daarbij wordt meteen duidelijk dat twee parameters: criticality en faalgedrag eenduidig bepalen welke conditiebewakingstechnologie we kunnen toepassen op onze aandrijftreinen. De verschillende toepasbare technieken worden samen met hun sterktes en zwaktes besproken. Daarnaast worden enkele fundamentele mechanische en elektrische begrippen uitgelicht die van cruciaal belang zijn  voor de hier op volgende onderwerpen.

10:45-12:30 De elektrische machine en controletechnieken (Bram Vervisch)

De elektrische machine is in enkele decennia onmisbaar geworden in onze hedendaagse industrie. In dit deel wordt de werking van deze machine uitvoerig toegelicht alsook de variëteit in types (AC/DC, synchroon/asynchroon, hoog- en laagspanning, PMSM, Brushless DC, DFIM...). Het goed begrijpen van het werkingsprincipe is cruciaal om de volgende delen te kunnen volgen. De link wordt reeds gelegd naar de trilling- en stroomsignatuur van een gezonde elektrische machine. Ook de verschillende aanstuurmogelijkheden van deze machines worden toegelicht.

13:30-15:30 Het faalgedrag van roterende machines (Bram Corne)

Hoewel de elektrische machine zijn populariteit deels te danken heeft aan zijn robuustheid komt het onverwachts falen vaak voor. In dit onderdeel worden de verschillende faalmodi besproken aan de hand van voorbeelden vanuit industriële applicaties. Deze bespreking legt onmiddellijk de link naar de verschillende conditiebewakingstechnieken en hun effectiviteit. Het maken van een onderscheid tussen directe en indirecte faaloorzaken laat de waarde van stroomanalyses eenduidig zien. Verschillende typerende faalmodes voor DC machines en hoogspanningsmotoren worden ook besproken.

15:45-17:00 Offline elektrische analysetechnieken (MCA) (Bram Corne)

In dit onderdeel wordt de focus gelegd op kwaliteitsbepaling van de elektrische machine aan de hand offline diagnosetechnieken. Hierbij wordt de elektrische machine vaak ontkoppeld en met externe apparatuur getest. De meest typerende termen zoals isolatieweerstand, polarisatieindex, diëlektrische absorptie, ontlading, etc. worden gedetailleerd toegelicht. Daarnaast worden enkele tests samen met hun resultaten en criteria besproken.  Dit met inbegrip van de Bakertest, Partial discharge test, reflectiestest, Tangent Delta test, High potential test, etc..

 

Dag 2

08:30-10:30 Het meten van elektrische signalen (Bram Corne)

Om een goede en betrouwbare diagnosestelling op basis van stroommetingen uit te voeren, moeten de elektrische metingen kwalitatief uitgevoerd worden. In dit onderdeel worden de termen dynamisch bereik, samplerate, bandbreedte, signal-to-noise ratio, nauwkeurigheid... aangehaald met hun relevantie ten opzichte van de diagnosestelling. De exacte plaats waar de metingen uitgevoerd worden gaan deels bepalen hoe de foutpatronen zich manifesteren in de genomen signalen. Didactisch worden enkele metingen uitgevoerd om de toelichting te vereenvoudigen.

10:45-12:30 Online elektrische analysetechnieken (MCSA) (Bram Vervisch)

In dit onderdeel wordt er gestart met het beschrijven van tijdssignalen en hoe we die gemakkelijk kunnen beoordelen met Power Quality-gerelateerde begrippen. De stap naar het frequentiesignaal is onvermijdelijk als we vanuit de stroom karakteristieke problemen willen vaststellen. Deze complexe transformatie wordt vanuit praktisch perspectief toegelicht. Eens de spectrale berekening duidelijk is, worden de verschillende gekende foutpatronen besproken in hun voorkomen en herkenning.

13:30-15:30 Geavanceerde analyse- en transformatietechnieken (Bram Corne)

De klassieke spectrale voorstelling van de stroom- en spanningssignalen laten enorm veel componenten zien die kunnen wijzen op een slechte machineconditie. Die componenten zijn echter soms moeilijk te onderscheiden van andere spectrale patronen. Verschillende geavanceerde analysetools worden in deze sessie toegelicht om de interpretatie van spectrale patronen te bevorderen. Dit houdt verschillende technieken in zoals het berekenen van de symmetrische componenten, Clarke-Park transformatie, impedantiekarakteristieken, koppelberekeningen, etc.

15:45-17:00 Casestudies (Bram Corne)

De verschillende theoretisch benaderingen doorheen de opleidingsdagen worden tijdens deze sessie opnieuw aangehaald met een rechtstreekse link naar de industrie. Elk van de voorgestelde cases zijn praktijkvoorbeelden die de lesgevers eigenhandig behandeld hebben, waardoor de situering, aanpak, diagnoseproces en oplossingsstrategie gedetailleerd toegelicht wordt. Na dit onderdeel heeft de cursist voeling met de vaak voorkomende machineproblemen en hoe die gespot kunnen worden op basis van elektrische metingen.

Over de lesgevers

Dr. Bram Corne startte in 2014 een wetenschappelijk fundamenteel onderzoek gericht op conditiebewaking aan de hand van statorstroomanalyses (MCSA). Daarbij werden elektromechanische aandrijvingen in al zijn facetten geanalyseerd naar foutpatronen en propagatie. Daarnaast is Bram houder van het ISO 18436 Cat IV Vibration Expert certificaat, het industrieel kwaliteitslabel voor het toepassen van conditiebewaking aan de hand van trillingsanalyse. De combinatie van deze competenties garandeert een gefundeerde doch toegankelijke benadering van verschillende problemen en fenomenen bij elektromechanische aandrijvingen. Dit wordt op vandaag geëxploiteerd als zaakvoerder en eigenaar van het bedrijf Orbits - Machinery Diagnostics.

Prof. Bram Vervisch is gespecialiseerd in mechanische trillingen met als specifieke toepassingen rotordynamica en machinediagnose. Daarnaast leidde zijn carrière tot het opbouwen van industriële ervaring in NVH bij automotive transmissiekasten voor zowel elektrische als brandstofmotoren. Hij is technisch directeur en eigenaar van het bedrijf Orbits - Machinery Diagnostics en gastprofessor "Machineoptimalisatie" aan Universiteit Gent. Zijn expertise bevindt zich voornamelijk in de experimentele validatie en geavanceerde signaalanalyse, dit zowel op academisch als industrieel vlak.

 

Voor wie is deze opleiding?

Alle personen die betrokken zijn bij het onderhoud van industriële roterende installaties. Een voorkennis in conditiebewaking en elektrische machinebegrippen is aangeraden maar niet verplicht. 

Event date:
dinsdag 06/12/2022 - 8:30
woensdag 07/12/2022 - 17:00
Taal:
Nederlands
Location:
Link 21
Welvaartstraat 14
Herentals 2200
Price members:
€ 1.195 (ex btw)
Price none members:
€ 1.395 (ex btw)
Organised by:
BEMAS

Bespaar tot 30% met de KMO-portefeuille.
Meer info.

Activity type:
Opleiding