Smart Service Webinar Series : Digital Twins for Remote Service & Training

Service Management
Leden
€ 0,00
Niet-leden
€ 25,00

Opgelet: dit webinar is in het Engels

Service managers worden geconfronteerd met een aantal trends: de gemiddelde tijd tussen nieuwe productintroducties neemt af, de complexiteit en variabiliteit van het productaanbod neemt toe, en de klant heeft meer dan ooit hoge verwachtingen ten aanzien van de servicebaarheid. Bovendien verlaten veel ervaren field service engineers de arbeidsmarkt en is het moeilijk om gekwalificeerd servicepersoneel te vinden en te houden. Deze trends vergroten de noodzaak om de leercurve van technisch personeel te versnellen.

Digital Twin XR-technologie heeft de belofte om operators te allen tijde vrijwel wrijvingsloos toegang te geven tot de exacte informatie die zij nodig hebben om hun werk op hun expertiseniveau uit te voeren.  Hierdoor kunnen mensen met minder ervaring complexere procedures uitvoeren, kunnen zij sneller leren en krijgen zij het nodige comfort dat zij niet op problemen zullen stuiten waarvan zij niet weten hoe zij deze moeten aanpakken. Hoewel de huidige stand van de XR-technologie de volledige verwezenlijking van deze visie nog niet mogelijk maakt, wordt snelle vooruitgang geboekt met XR-geschikte Guide (digitale werkinstructies), Coach (visuele hulp op afstand) en Teach (VR-opleidingsomgevingen) oplossingen.
Een belangrijke stap in de richting van oplossingen met lage eigendomskosten is het feit dat er weinig product- en proceskennis van PLM/PDM/MES- en PLC-software nodig is om te resulteren in XR-werkinstructies en VR-trainingomgevingen.
 

 

Programma

Digital Twins toepassen om de professionele groei van dienstpersoneel te versnellen

Tijdens deze presentatie komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hoe kan het schrijven van XR-enabled werkinstructies vanuit 3D CAD-software worden versneld?
  • Hoe gebruik je een Digital Twin gekoppeld aan de actuele PLC/HMI om complexe in context training scenario's mogelijk te maken?
  • Hoe kan het Digital Twin model worden gebruikt voor visuele ondersteuning op afstand?


Case: Visuele ondersteuning op afstand & training bij GEA

d

Over de spreker

Ben Mahy is Managing Director bij SupportSquare. Ben heeft een levenslange ervaring in het toepassen van digital twin-technologie voor simulatie, virtuele inbedrijfstelling, training en operationele ondersteuningsoplossingen. Hij heeft meerdere modelgebaseerde bedrijven succesvol uitgebouwd tot technologische vernieuwers en vervult momenteel de rol van CVO (Chief Visionary Officer) bij Supportsquare, een 20-persoons scale-up gevestigd in Gent met als missie de professionele groei van technisch personeel te versnellen met XR-technologie.

In collaboration with

BEMAS Corporate Sponsors