SKF Webinar Wednesday: de uitdagingen van effectief smeermanagement

Maintenance & Reliability Engineering
Leden
€ 0,00
Niet-leden
€ 25,00

Wat is het maturiteitsniveau van uw actueel smeerprogramma? Wat zijn de belangrijkste sterktes en waar liggen de belangrijkste opportuniteiten voor verbetering? Hoe kan u uw plant afstemmen op industriële benchmarks? Goede vragen, maar het vinden van de juiste antwoorden en het uitvoeren van de strategieën om deze zaken aan te pakken kan ontmoedigend zijn. Met onze dagelijkse operationele uitdagingen en tijdsbeperkingen kan het identificeren van verbetermogelijkheden en het bereiken ervan onmogelijk lijken.

Op basis van jarenlange ervaring met haar eigen productiviteit kan SKF u helpen bij het identificeren van verbeteringskansen die positieve resultaten opleveren. Vervolgens kan SKF u een strategie voorstellen voor de uitvoering van een smeerprogramma en om uw doelstellingen te bereiken. Een smeerprogramma kan worden gedefinieerd als de som van alle activiteiten die in een bepaalde faciliteit worden uitgevoerd om het juiste smeermiddel in de juiste hoeveelheid, op het juiste moment, op de juiste plaats en met de juiste methode aan te brengen.

Hoe dit in de praktijk wordt toegepast en welke tools SKF hiervoor ter beschikking stelt wordt in deze sessie toegelicht.

Fig. 1 connected lubrication TLDD

 

Na dit webinar heb je inzicht in:

  • Een structuur voor prioritisatie en hoe je een roadmap opstelt voor de introductie van het juiste smeerplan en zijn technologieën.
  • Het nieuwe automatische smeersysteem System 24 TLDD van SKF.
  • Hoe je een smeerprogramma kan opvolgen met SKF condition monitoring.
  • Het nut van dashboards en de invloed op continuous improvement.

 

Programma:

  • Het opzetten van een smeerstrategie en roadmap met een SKF Client Needs Analysis in lubrication.
  • De oplossingen van SKF vandaag met een live demo TLDD. (fig.1)
  • Het dashboard Enlight Centre en haar interactie met andere SKF tools.
s

Over de sprekers

Bart Van de Leest is Business Manager Asset Management Services bij SKF, ondersteunt producerende bedrijven bij het verbeteren van hun assetmanagement programma ‘s en bij het verhogen van de betrouwbaarheid van hun installaties.  Met gestructureerde en objectieve methodieken worden bottom-line resultaten gehaald en wordt een cultuur van “continuous improvement” opgezet.

s

Steve Ghysebrechts is Business Manager Engineering Projects, ondersteunt in samenwerking  met de Application Engineer producerende bedrijven bij het verhelpen van weerkerende falingen op roterende machines. RCFA – null metingen – smering - design review - design upgrade en nieuwe technieken zijn vaste ingrediënten bij dit verbetertraject.

In samenwerking met

BEMAS Corporate Sponsors