Hoe (verder) evolueren van reactief naar proactief onderhoud basis van het EAM Maturity Model?

Maintenance & Reliability Engineering
Leden
€ 0,00
Niet-leden
€ 35,00

Organisaties streven ernaar de prestaties van assets gedurende hun hele levensduur te maximaliseren door hun actieve staat te beheren en proactief te werken om ongewenste problemen te voorkomen. In de praktijk blijft het monitoren, beheren en analyseren van deze assets echter een uitdaging voor veel bedrijven.

Na tientallen jaren ervaring en dienstverlening, het verzamelen van feedback en een diepgaand onderzoek, heeft IFS Ultimo het EAM Maturity Model ontwikkeld: een blauwdruk die de transformatie begeleidt van reactief onderhoudsbeheer naar een meer proactieve en kosteneffectieve structuur voor activabeheer, waarbij functionaliteiten met betrekking tot milieu, gezondheid en veiligheid (EHS) en bedrijfsvoering worden geïntegreerd. 

Programma

Het EAM Groeimodel van IFS Ultimo is een stappenplan om hogere niveaus van EAM-volwassenheid te bereiken. Het model kan worden gebruikt als hulpmiddel om de huidige fase van de organisatie in het groeimodel te identificeren en hun toekomstige doelen te bepalen. Bovendien helpt het asset managers bij hun inspanningen om interne steun te verwerven. Met de kennis die dit groeimodel biedt, kan een asset manager bijvoorbeeld een duidelijk traject presenteren aan het bestuur, waarin de huidige fase, de gewenste doelstellingen en de benodigde budgettoewijzingen voor vooruitgang worden geschetst.

De verschillende fases van het groeimodel

  • Fase 1: Reactief
  • Fase 2: In Control 
  • Fase 3: Proactief
  • Fase 4: Smart
  • Fase 5: Ultimate

 

  • Waar staan de meeste bedrijven?
  • Wat zijn de verschillen tussen hoogvliegers en de anderen?
  • Hoe kan een EAM u ondersteunen om naar een volgende fase te gaan?

BEMAS Corporate Sponsors