Du concept de PHM à la maintenance prédictive 1

Du concept de PHM à la maintenance prédictive 1

Maintenance & Reliability Engineering

Industriële systemen in bedrijf houden tegen lage kosten is een kritieke factor geworden. Van het begrip PHM tot voorspellend onderhoud 1 beschrijft de opkomst van deze discipline, die een aanvulling vormt op de traditionele onderhoudsactiviteiten door op een meer pro-actieve manier rekening te houden met storingen.

Leden
€ 46,53
Niet-leden
€ 48,53

 

OPGELET : dit boek is enkel in het Frans verkrijgbaar !

 

Het algemene principe van prognostiek en gezondheidsbeheer bestaat erin een reeks ruwe gegevens die over de bewaakte apparatuur zijn verzameld, om te zetten in gezondheidsindicatoren die in de tijd kunnen worden geëxtrapoleerd om een gedetailleerde ondersteuning van de besluitvorming te definiëren. In dit boek wordt het PHM-proces op een algemene manier gepresenteerd. Er wordt een aanpak voorgesteld voor het genereren van monitoringgegevens die representatief zijn voor de degradatieverschijnselen van kritieke onderdelen, en die als basis zullen dienen voor het vaststellen van gezondheidsindicatoren. Ten slotte worden de voordelen van de invoering van PHM-oplossingen in de industrie in detail besproken, waarna wordt ingegaan op de belangrijkste problemen en uitdagingen die zich daarbij voordoen. **De auteurs** Rafael Gouriveau is docent aan de Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques de Besançon (ENSMM). Hij is lid van het FEMTO-ST Instituut en zijn onderzoeksactiviteiten spitsen zich toe op de ontwikkeling van Prognostics and Health Management (PHM) oplossingen. Kamal Medjaher is universiteitsprofessor aan de Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes (ENIT). Hij is lid van het Laboratorium voor Productietechniek (LGP) en verricht onderzoek op het gebied van Prognostiek en Gezondheidsbeheer. Noureddine Zerhouni is universitair docent aan de Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques de Besançon (ENSMM). Hij is lid van het FEMTO-ST-instituut en is geïnteresseerd in prognostiek en gezondheidsbeheer, intelligente onderhoudssystemen en kennisbeheer.

BEMAS Corporate Sponsors