World-class Maintenance, een gids

De vakpers heeft veel artikels met wereldklasse in de titel. Het is ook een catchphrase bij consultants om onze mening te promoten over wat een geweldig onderhoudsprogramma is en hoe we dat kunnen verwezenlijken.

Maintenance van wereldklasse is een belangrijk concept, niet voor wat het is, maar voor wat het kan doen. Deze zin klinkt misschien grappig, maar enkele van de meest kritische concepten in ons hele leven zijn concepten die ons oproepen om betere mensen te zijn. Denk maar aan patriottisme, joods-christelijke waarden, zelfs het moederschap! Dus, de ideeën over onderhoud van wereldklasse zijn:

 • Amorf
 • Niet echt, maar ze kunnen echte voordelen hebben
 • Kunnen een opening voor actie creëren
 • Kunnen ertoe leiden dat mensen en hun organisaties zich verder ontwikkelen
 • Uiteindelijk zijn ze ambitieus
 • Trouwens, als iemand beweert dat je dankzij zijn hulp wereldklasse kan bereiken, dan zal je gegarandeerd versteld staan.

Onderhoud van wereldklasse vraagt ons om de vraag "hoe kunnen we de missie, visie en waarden van onze organisatie zo goed mogelijk ondersteunen" te beantwoorden? Uiteindelijk hoort dit een cultureel gesprek te zijn, niet een operationeel gesprek.

Mijn kijk op de kenmerken van wat ik denk dat een onderhoudsomgeving van wereldklasse zou omvatten:

 • Geen schade toebrengen aan werknemers, gemeenschappen en het milieu
 • Risico's actief beheren
 • Beheer van assets alleen als ze waarde blijven leveren
 • Niets verspillen

De beste bedrijven van vandaag zetten zich in voor de drievoudige bottom line van winst, people en planet. Ze nemen hun processen en procedures onder de loep om hun missie te realiseren met minder input van materiaal, energie en mensen.

 • Een nieuwe kijk op Maintenance
  • Onderhoud is een onderdeel van Asset Management
  • Asset Management is het beheer van assets van "Lust to Dust".
  • Wanneer u werkt aan of gebruik maakt van een asset, gebruik dan precisietechniek.
  • Verlaag alle kosteninputs: hoe minder middelen worden gebruikt, hoe beter.
  • De voortdurende noodzaak om de output, opbrengst en kwaliteit te verbeteren...
  • Alle activiteiten worden nauwkeurig en gedetailleerd weergegeven in werkorders met voldoende details.

Onderhoud is onderdeel van een groter geheel. Dit gesprek begint met de behoefte aan enige waarde die het asset levert en eindigt met de afschrijving van het asset en het omgaan met eventuele resterende verplichtingen. Onderhoudsactiviteiten zijn iets om over na te denken en te plannen, maar het is niet het doel. Het doel is om de waarde te krijgen die het asset biedt.

 • Nieuwe manieren om problemen te benaderen
  • Uw problemen permanent oplossen
  • Bereidheid om gecontroleerde experimenten uit te voeren
  • Besteed 1% van uw inspanning aan het verbeteren en niet alleen aan het repareren!

Beter worden, verbeteren, evolueren is de naam van het spel in het leven. In het bedrijfsleven, ontwikkelen of sterven!
 

 • Slecht nieuws        Goed nieuws         Ander nieuws

           Geen regels             Geen regels           Probeer andere regels uit

Er zijn veel manieren om voor assets te zorgen. Vind degene die voor uw organisatie werken afhankelijk van de operationele behoeften en ontwikkel ze. Iemand anders' oplossing kan zelfs gevaarlijk voor u zijn.
 

 • Benchmarking: data overheerst
  • Waarom? Om continue verbetering te meten
  • Bereidheid om geavanceerde hulpmiddelen op het gebied van statistiek, financiën en boekhouding te gebruiken voor onderhoudsanalyses.
  • Bereid om AI en geavanceerde analyses in onderhoudsanalyse uit te proberen.
  • Een andere manier om te zeggen: vaarwel oplapwerk, hallo-analyse gedreven onderhoud.

We moeten alle instrumenten gebruiken die we kunnen aanpassen om onze missie te bereiken. Ik heb nog nooit een handelaar ontmoet die geen nieuwe tool wilde uitproberen. In het management moeten we onze angst voor nieuwe tools (vooral degenen die we niet helemaal begrijpen) vastleggen en onze onwetendheid omarmen en leren.
 

 • Altijd: Focus op service aan de klant of focus op het toevoegen van waarde aan de klant. Stimuleer de klant om deel te nemen aan het onderhoud

Er is één reden om een asset in stand te houden. Dat is om de organisatie enige waarde te geven. Onze klant levert over het algemeen de missie, en wij voorzien onze klant van de middelen waarmee hij die missie kan leveren. Er is niets anders!

 

 • Mensen zijn de sleutel: De juiste mensen in de juiste banen met de juiste competentie en met de juiste competenties
  • Teams hebben verschillende standpunten kunnen defecten en oplossingen zien vanuit verschillende invalshoeken.
  • Voortdurende kruisbestuiving
  • Gehechtheid aan mensen in plaats van technologie
  • Elke andere optie wordt bekeken voordat ontslag wordt genomen.

Bedrijven zijn gestoeld op mensen. Naarmate je hoger in de hiërarchie komt, heb je te maken met minder technische problemen en meer mensenproblemen. De juiste mensen met de juiste competentie in de juiste functies is alles wat u kunt doen om de klus te klaren.

Het doel: De missie van de organisatie wordt bereikt. Krachtig zelfmotiverend personeel en uitstekende uitvoering van maintenance, goed ondersteunde klanten.

Essentiële vraag: Is uw bedrijf er klaar voor? Zo niet, dan wordt uw organisatie opgegeten door iemand die dat wel is!

 

Door Joel Levitt
www.maintenancetraining.com