Workshop: betrouwbaarheid van mechanische asafdichtingen en pompen in de praktijk - Module 1 & 2

Overal waar in bedrijfscontext vloeistoffen verplaatst moeten worden, kent men het belang van betrouwbare mechanische asafdichtingen en pompen. Door de grote negatieve impact van storingen of problemen met pompen en asafdichtingen is het belangrijk om actief te werken aan de betrouwbaarheid ervan.pomp

Om u de nieuwste inzichten en best practices rond mechanische asafdichtingen en pompen te leren organiseert BEMAS een modulaire workshop in samenwerking met twee experts in het vakgebied:

 • Module 1: de essentiële basics van mechanische asafdichtingen en pompen
  => Opleiding van 2 dagen voor fundamentele kennis voor iedereen die in contact komt met deze materie.
   
 • Module 2: Optimalisatie van de bedrijfszekerheid van pompen door defect-eliminatie
  ​=> Opleiding van 3 dagen voor het verdiepen van inzichten met focus op betrouwbaarheid.

Beide modules kunnen onafhankelijk van elkaar gevolgd worden.

Aanpak

Beide modules leggen de nadruk op de praktijk, met de nodige theoretische onderbouwing, zodat een compleet overzicht gegeven wordt hoe de theorie kan toegepast worden om tot een hogere betrouwbaarheid van pompen te komen. De cursus bestrijkt een breed gamma van pomp- en asafdichtingstypes.

De opleiding is zowel geschikt voor beginners als gevorderden en uitwisseling van ervaring over de betrouwbaarheid van pompen vormt de rode draad doorheen deze training.

Programma Module 1: de essentiële basics van mechanische asafdichtingen en pompen

Deze module is praktijkgericht: de focus ligt op het bijbrengen van de juiste kennis en vaardigheden voor het maken van correcte beslissingen over pompen en asafdichtingen in de praktijk. Hierbij kijken we naar pomp en asafdichtings-selectie op basis van processen, producten en de samenhang tussen de pomp- en leidingkarakteristiek.

Daarnaast komen onderhouds-, milieutechnische en economische aspecten aan bod om te komen tot een optimale opstelling, ingebruikname, regeling, onderhoud en bedrijfszekerheid. De kennis uit Module 1 is meteen inzetbaar in het bedrijf en laat toe om zelfstandig adviezen te geven en best practices toe te passen. Indien gewenst kan module 2 aansluitend gevolgd worden ter vervolmaking.

Indeling

Dag 1: Pomptypes, bedrijfsparameters, systeemkurve en regeling:

 • opbouw, indeling en keuze van de verschillende typen van pompen
 • keuze van de materialen en invloed van de vloeistoffen op de selectie van de pomp
 • pompkurve, bedrijfsparameters, systeemkurve, werkingspunt en interactie
 • invloed van de installatie en soorten regeling van de pompen

Dag 2 : Asafdichtingstypes en selectie, aandrijving en bedrijfszekerheid:

 • opbouw, indeling en selectie van de verschillende typen van asafdichtingen:
  • pakkingskoord,
  • lipafdichting,
  • liquidyne seal,
  • mechanische dichtingen,
  • hydrodynamische dichtingen,
 • magneetgedreven pompen,
 • busmotorpompen,
 • ATEX,
 • motoren en regeling,
 • bedrijfszekerheid

 

Module 2: Optimalisatie van de bedrijfszekerheid van pompen door defect-eliminatie

Deze vervolmakingsmodule diept volgende onderwerpen uit gedurende drie (niet opeenvolgende) lesdagen. In de periode tussen de lesdagen kan u de input uit de lessen in de praktijk brengen en vragen meenemen naar de volgende sessie.

Dag 1: Normen, off design omstandigheden, pompperiferie, precisieonderhoud en monitoring:

 • korte opfrissing module 1: centrifugaalpompen, asafdichtingen en werkingspunt pompen;
 • pomp- en asafdichtingsnormen ISO, API/ANSI: datasheets en belangrijkste parameters;
 • toerental, werkingspunt, specifiek toerental (Nq) ,recirculatie en cavitatie;
 • pompperiferie aandachtspunten: opstelling, leidingwerk, zuigfilters, drukmeetpunten, fundatieplaat en uitlijning;
 • toepassen van precisieonderhoud;
 • start/stop-procedure checklist;
 • turnaround;
 • IioT en performance monitoring: predictieve technieken, beveiligingen voor pompen, SMART pomp oplossingen;

Dag 2 & dag 3: Verbeteringsproces met praktijkvoorbeelden:

De focus ligt nu op de praktijk. Door middel van praktijkcases worden de best practices voor verschillende situaties behandeld.

 • het belang van de juiste bedrijfscultuur;
 • de invloed van de beperking van de spreiding van de procesparameters op de bedrijfszekerheid;
 • de meest voorkomende oorzaken van falingen van pompen;
 • het besparingspotentieel van verbeteringen:
  • energieverbruik,
  • de werkelijke kost van falingen,
  • Life Cycle Cost (LCC),
 • bad Actor analyse met behulp van:
  • troubleshooting,
  • root cause analyse,
  • “gemba” walk about, overzicht falingsmechanismen van pompen en asafdichtingen; recente ontwikkelingen op gebied van asafdichtingen; cases (anderhalve dag): de gekozen voorbeelden bestrijken een breed gamma van pomptypes, asafdichtingstypes, spoelplannen en problemen, dit met veel aandacht voor de praktische aanpak bij het oplossen van deze problemen en waar nodig ook met de specifieke theorie. Enkele voorbeelden: waaierschade vanwege cavitatie erosie; corrosie aan glijlagers busmotorpomp; trillingsproblemen procespomp; verkeerde selectie tandemdichting; corrosieprobleem balgdichting; vervuiling verticale gaspomp; ... Het is uiteraard ook mogelijk dat deelnemers zelf cases aanbrengen om te bespreken.

 

Over de lesgevers

Pedro Viña werkt als senior consultant reliability engineering. Gedreven vanuit een nieuwsgierigheid voor mens en techniek, gaat hij als lifelong learner door het leven en hij deelt zeer graag zijn opgedane kennis, praktische ervaringen en inzichten in roterende machines. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring met het oplossen van complexe problemen met creatieve “out-of-the-box” oplossingen in uitdagingen van elke grote industrie.

Zijn pragmatische aanpak ontwikkelde hij in onderhoudsafdelingen in Antwerpen, waar hij startte als maintenance engineer voor een raffinaderij en eindigde als technology manager rotating equipment voor een chemisch bedrijf. Diepgaande kennis en “savoir-faire” rond pompen en asafdichtingen, deed hij gedurende 25 jaar op in de rol van subject matter expert bij gerenommeerde fabrikanten.

Jan Elen werkt als reliability engineer in de afdeling validation engineering bij ZF Wind Power Antwerpen NV in Lommel voor het berekenen van de betrouwbaarheid van de tandwielkasten. Daarvoor werkte hij 27 jaar bij Flowserve in verschillende rollen. Hij is begonnen als product development engineer bij Durametallic en heeft verschillende types mechanische dichtingen ontwikkeld voor de metrische markt.

Als Manager Product Engineering bij Durametallic is hij later verantwoordelijk geworden voor de engineering van mechanische dichtingen (op maat) voor pompen, mixers en speciale machines. Bij Durco Petit-Rechain was hij End User Seal Engineering Manager en bij Flowserve(Pacific) Dortmund Technical Service Manager voor de mechanische dichtingen van mixers. De praktische kant van zijn ervaring heeft hij voornamelijk geleerd als projectcoördinator in Leipzig voor de commissioning van gasdichtingen en 16 jaar als Regional Reliability Engineer in Frankrijk en de Benelux.

Hij is gecertificeerd Rotating Equipment Specialist Level 1 en Vibration Specialist Level 1. Hij heeft 5 jaar gewerkt als wetenschappelijk/technisch medewerker bij KU-Leuven, afdeling materiaalkunde. Hij heeft mee kunnen werken aan de oprichting van het tribologisch labo en toegepast tribologische onderzoek gedaan.

Data

Wil u op de hoogte gebracht worden als we deze opleiding opnieuw organiseren? Laat hier uw gegevens achter.