Wat is onderhoud?

Heel ruim bekeken is onderhoud het totaal van activiteiten met als doel, het in "een aanvaardbare conditie" houden of terugbrengen van machines, installaties, gebouwen, (verkeers)infrastructuur, computerprogramma's, natuur enzovoort, teneinde (direct en op termijn) de "gevraagde mate van functionaliteit" te garanderen.

Bij BEMAS, the Belgian Maintenance Association, focussen we ons specifiek op technisch onderhoud en asset management van machines, installaties, gebouwen en infrastructuur. We zijn er rotsvast van overtuigd dat professioneel onderhoud en asset management de sleutel voor succes is voor elk bedrijf en elke maatschappij. Een onderhoudsprofessional zal machines en andere assets veilig en betrouwbaar laten werken en voortdurend proberen om het rendement van de uitrusting te verhogen.

Wat kunnen we voor u doen? Wij willen helpen om het onderhoud in uw bedrijf of organisatie naar een volgend niveau te brengen, door kennisdeling via studiesessies, opleidingen, toepassingstrajecten en lerende netwerken. We hebben daarnaast ook een uitgebreide boekenwinkel voor al uw naslagwerken. We houden ons netwerk van onze activiteiten, nieuws en vacatures op de hoogte met een maandelijkse nieuwsbrief (inschrijven kan hier).

De geschiedenis van onderhoud

de aquaeductu urbis romaeHet allereerste boek ooit over onderhoud en asset management was "De Aquaeductu Urbis Romae" ("Over de aquaducten van de stad Rome"), in het jaar 97 geschreven door Sextius Julius Frontinus, beheerder van het waterbedrijf van Rome. Deze hoge ambtenaar was door keizer Nerva aangeduid om het waternetwerk van Rome te herstellen, aangezien dit door mismanagement tijdens de tijd van keizer Domitianus in slechte staat was geraakt.

Volgende cijfers maken duidelijk dat het waternetwerk, zelfs naar de normen van vandaag, een indrukwekkend staaltje bouwkunst was: 500.000 kubieke meter water per dag stroomde Rome binnen via 9 aquaducten, waarvan er vier 80 kilometer lang waren. Om het te herstellen ontwikkelde en gebruikte Frontinus alle basisprincipes van modern onderhoud, en hij beschrijft deze ook in zijn boek: werfbezoeken, technische documentatie, standaardisatie, dagelijkse meetings, werkvoorbereiding, uitbesteding van onderhoud, kwaliteitscontrole, preventief onderhoud, revisies, tot de boekhouding toe. Frontinus was er trots op dat zijn ingrepen het watertekort succesvol hadden opgelost. In die mate zelfs dat er geen bijkomend aquaduct meer nodig was om Rome van voldoende water te voorzien. Het overtol aan water kon zelfs gebruikt worden om het rioleringssysteem van Rome beter te spoelen, waardoor de stank uit de laaggelegen Trastevere-wijk verdween.

Opmerkelijk is dat Frontinus aan het begin van zijn boek de basisprincipes van zijn aanpak verduidelijkt: "Geconfronteerd met deze grote verantwoordelijkheid acht ik het mijn plicht om eerst en vooral een volledige kennis te hebben over wat ik moet aanpakken ("Primum ac potissimum existimo... nosse quod suscepi"). Hij beschouwde deze kennis als het beste gereedschap om ervoor te zorgen dat hij de juiste beslissingen op het juiste moment zou nemen, en hij wist dat deze hem ook in staat zou stellen zijn ondergeschikten op de best mogelijke manier aan te sturen. plan aquaducten

Frontinus ging persoonlijk het volledige netwerk bekijken, om met eigen ogen de situatie te kunnen evalueren: de slechte staat van de leidingen, overstromingen, verspilling van water, maar vooral ook ontelbare gaten ("puncti") waaruit mensen illegaal water aftapten, en daarnaast ook onbetaalde arbeiders die 's nachts werden ingeschakeld. Zijn eerste beslissing was de keizer ervan te overtuigen de netwerkvergoedingen terug in te voeren. Daarnaast werden er ook gedetailleerde plannen en tekeningen van het netwerk gemaakt (cf XVII,4: "Zodat ik de situatie van in mijn kantoor kan zien alsof ik ter plaatse was"). Ten derde stelde hij een dagelijkse onderhoudsvergadering in. 

Hij bracht ook onaangekondigde inspectiebezoeken om het gedrag van zijn personeel beter te leren kennen, en zorgde ervoor dat de Romeinse Senaat edicten uitvaardigde die strenge boetes instelden op het stelen van water. Hij zorgde er ook voor dat alle bomen in de buurt van de pilaren van aquaducten werden gerooid, zodat hun wortels de stabiliteit niet zouden aantasten (proactief onderhoud). "Nihil novi sub soli" dus, "niets nieuws onder de zon".

Wat zijn de types onderhoud vandaag?

We onderscheiden 4 belangrijke types onderhoud:

 1. Reactief of storingsonderhoud is het herstellen van storingen.
  Technische problemen worden opgelost waardoor de machine opnieuw correct functioneert.
   
 2. Periodiek onderhoud is het uitvoeren van bepaalde onderhoudstaken, bijvoorbeeld het vervangen van een filter, met een vaste frequentie of na een bepaald aantal draaiuren.
   
 3. Predictief onderhoud is het uitvoeren van onderhoudsinterventies na een controle waar gekeken wordt of het nodig is om bepaald onderhoud uit te voeren of niet. Periodiek en predictief onderhoud vormen samen preventief onderhoud.
   
 4. Proactief onderhoud is het geheel van verbeteracties om bepaalde storingen definitief te voorkomen. Bijvoorbeeld door aanpassingen in het ontwerp, keuze van ander materiaal en componenten, etc.

Bijleren over het beste onderhoud voor uw bedrijf?
Bekijk onze trainingen en workshops

Wat is de taak van de dienst onderhoud?

Wat is het belang van onderhoud in een maatschappij?

In Europa investeert men elk jaar miljarden euro in nieuwe machines, fabrieken, straten, enz. Het is de taak van het onderhoudspersoneel om goed te zorgen voor deze grote investeringen. Het moet garanderen dat de machines het werk uitvoeren waarvoor ze ontworpen werden, met de hoogst mogelijke opbrengst voor de investeerders. Onderhoudspersoneel heeft niet alleen als taak de machines te herstellen en te onderhouden. Een onderhoudsprofessional zal uw machines veilig en betrouwbaar laten werken. Hij of zij zal ook voortdurend proberen het rendement van uw uitrusting te verhogen.

De hoofdtaak van een onderhoudsverantwoordelijke is ervoor te zorgen dat de gemaakte investering gedurende de volledige levenscyclus van de machine de hoogste opbrengst oplevert. Verbetering van beschikbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid en rendement van de kost gedurende de levenscyclus vormen de basis van rentabiliteit en competitiviteit. Hoe beter de industrie kan concurreren en hoe beter de gemeenschap in staat is om diensten te verlenen, des te beter is het rendement van de bedrijfsmiddelen geoptimaliseerd.

 

Ga naar onze activiteitenkalender en ontdek waar en wanneer u andere professionals kan ontmoeten.

BEMAS – Belgische Vereniging voor Onderhoud (Belgian Maintenance Association)

In elk Europees land bestaat een nationale vereniging voor onderhoud – Bemas in België – die opgericht is voor professionals en bedrijven in de onderhoudsbusiness. Bij Bemas zullen professoren, wetenschappers, consulenten, onderhoudsmanagers en professionele technici, evenals studenten, elkaar ontmoeten en veel voorkomende problemen en ervaringen op het gebied van onderhoud met elkaar bespreken om de knowhow en het imago van de onderhoudsbusiness in het land te verbeteren. Netwerken, opleiding, benchmarking, training en informatie uitwisselen zijn de hoofdtaken van deze verenigingen.

Verbeter uw competitiviteit: sluit u aan bij BEMAS!

Het is de missie van Bemas een netwerk van mensen en bedrijven uit de onderhoudsbusiness te vormen. Als lid van Bemas zal u van bedrijven en onderhoudsprofessionals informatie krijgen over hoe zij gebruik maken van onderhoudsafdelingen en ze implementeren om de competitiviteit van hun business te verhogen. Kom erbij en verhoog uw deskundigheid op het vlak van onderhoud. U zal deze vakkennis snel kunnen gebruiken om te kunnen concurreren in het voordeel van uw bedrijf en van uzelf.

Als u lid wordt van Bemas, geniet u van volgende voordelen:

 • U zal toetreden tot het netwerk en in contact komen met andere professionals op het vlak van onderhoud en asset management
 • U zal bij de eersten zijn om de bevindingen van onderzoek en ontwikkeling in de onderhoudsbusiness en technologische vooruitgang te vernemen
 • U mag deelnemen aan discussies over de manier waarop men dient om te gaan met veiligheid, gezondheid en milieukwesties.
 • U mag handelswijzen en procedures in het licht van nieuwe wetgeving en standaards mee bedenken
 • U mag deelnemen aan standaardprojecten en leren hoe de “best in class”- bedrijven hun onderhoudswerken beheren
 • U zal de gelegenheid hebben om deel te nemen aan de nieuwste onderhoudsopleiding en inlichtingen krijgen over de richting die de opleiding uitgaat
 • U kan uw kennis over onderhoud testen en het certificaat “Europees expert in onderhoudsbeheer” ontvangen
 • U zal de planning en inhoud van seminaries en tentoonstellingen over onderhoud mee mogen bepalen
 • U zal nuttige websites leren kennen en leren hoe u het internet kan gebruiken voor de ontwikkeling van onderhoudswerken

Als u graag op de hoogte blijft van de laatste nieuwe ontwikkelingen in de onderhoudsbusiness en -processen, vindt u hierover informatie bij Bemas.

Wij verwelkomen u graag bij de onderhoudsprofessionals! Meer informatie over lidmaatschap.

efnms

Europese Federatie van Nationale Verenigingen voor Onderhoud

De Europese Federatie van Nationale Verenigingen voor Onderhoud (European Federation of National Maintenance Societies, EFNMS vzw) is een officiële non-profit vakvereniging onder Belgisch recht en het platform voor de Nationale Verenigingen voor Onderhoud in Europa. De missie is te zorgen voor coördinatie tussen de Nationale Verenigingen en ze te vertegenwoordigen door een netwerk van kennis te ondersteunen en middelen ter beschikking te stellen om de knowhow en de richting, waarin Onderhoud in de Europese Unie uitgaat, te verbeteren. De doelstelling is om door middel van Onderhoud het rendement en de competitiviteit van de industrie en de infrastructuur van Europa te verbeteren en hierbij zorg te dragen voor milieubehoud, sociaal en economisch behoud.

Voor meer informatie, zie www.efnms.eu of contacteer Bemas op infoatbemas [dot] org