VormAInt

 

Met het vormAInt-project wil BEMAS samen met 7 andere partners een professioneel opleidingsprogramma rond Artificial Intelligence en Predictive Maintenance ontwikkelen.

Op dit moment bestaan er heel weinig tot zelfs geen opleidingen rond AI voor de doelgroep van BEMAS binnen het segment onderhoud.  Als er al opleidingen bestaan, dan worden die in het buitenland gegeven of hebben die een ander aspect van AI als onderwerp.  Studenten kunnen oa. aan de Erasmus hogeschool, KU Leuven, HOWEST een opleiding AI volgen, maar dit is gekoppeld aan een officieel diploma en heeft dan ook een lange duurtijd.  Onze modules zijn nog nergens te verkrijgen, dus gaat het hier dan ook over een opleiding die volledig door dit partnerschap ontwikkeld wordt.

Het opleidingsprogramma is gericht op alle bedrijven die werken in de industrie en dus alle bedrijven die nu of in de toekomst (zullen) werken met AI binnen het segment onderhoud. Investeren in onderhoud 4.0 is dus absoluut nuttig en relevant en is een grote noodzaak binnen bedrijven die concurrentieel willen blijven. De voordelen zijn duidelijk aanwezig. Maar bedrijven moeten dan ook kunnen beschikken over medewerkers die kunnen omgaan met de vereisten binnen een systeem onderhoud 4.0.  Dit project wil inspelen op die noden en ervoor zorgen dat medewerkers de juiste opleidingen aangeboden krijgen. 

Het vormAInt-project wordt gefinancierd door ESF Vlaanderen (Oproep 467).

 

Vul nu de enquête over onderhoud 4.0 in uw bedrijf in en help ons een gepast opleidingsaanbod ontwikkelen.

 

Opzet van het project: Ontwikkelen van AI-opleidingen voor verschillende doelgroepen

In het opleidingsaanbod dat zal worden ontwikkeld in dit project willen we aandacht schenken aan verschillende doelgroepen en types opleidingen.  We onderscheid drie doelgroepen waarvan we de competenties willen versterken. Per doelgroep werken we een aantal opleidingen uit:

 

Artificial Intelligence voor technici en operatoren

Voor deze doelgroep ontwikkelen we de volgende trainingen:

  • Oriënterende awareness classroom opleiding AI voor technici in een assetintensieve omgeving
  • Oriënterende awareness classroom opleiding AI voor operatoren in een assetintensieve omgeving

 

Wanneer?

De eerste pilootopleidingen vonden in januari en maart 2021 plaats. 

Momenteel zijn de e-learnings van deze opleidingen gelanceerd. Meer informatie vindt u hier.

 

 

 

Doel van de awareness-opleidingen voor technici en operatoren

Deze opleidingen zijn bedoeld om de competenties van het technisch personeel en de operatoren te verhogen.  We leren hen wat de impact is van AI op onderhoud, wat er voor hen verandert als onderhoudstechnicus of operator, wat de voordelen zijn en hoe AI de proactieve workflow gaat beïnvloeden.  De cruciale rol van de onderhoudstechnicus en operator bij de ontwikkeling van een AI traject én in de intelligente fabriek wordt getoond.

We leren de doelgroep dat de mens optimaal kan samenwerken met technologie en tonen hen duidelijk de voordelen van de relatie human vs technology.

Kortom, de cursisten krijgen aangeleerd wat er verandert voor hen op het terrein en hoe ze moeten omgaan met deze veranderingen.  Daarbij wordt de nadruk gelegd op de verschillende contexten die er zijn en waarbij vertrokken wordt vanuit een historisch perspectief waarbij de evolutie van industrie 1.0 naar industrie 4.0 wordt besproken.  De evolutie van een proactieve workflow naar een geïntegreerde digitale reliability and maintenance framework wordt besproken.

 

Artificial Intelligence voor Maintenance & Reliability Engineers

Voor deze doelgroep ontwikkelen we de volgende trainingen:

  • Oriënterende tweedaagse classroom opleiding AI voor onderhouds- en betrouwbaarheidsingenieurs
  • Diepgaande hybride opleiding AI voor onderhouds- en betrouwbaarheidsingenieurs, met een optionele implementatieoefening

 

Wanneer?

De oriënterende tweedaagse opleiding vindt voor het eerst plaats in juni.

De hybride opleiding zal deze zomer plaatsvinden als 'summer school'.

Wil u op de hoogte gehouden worden over deze opleidingen? Laat het ons hier weten.

 

Doel van de opleidingen voor Maintenance & Reliability Engineers

In de tweedaagse opleiding wordt het belang geschetst van AI vandaag en in de komende jaren.  We lichten AI en machine learning toe en verhogen de competenties van welke belangrijke familie-algoritmes er zijn, gekoppeld aan voorbeelden van hoe dit toegepast kan worden.  Cursisten leren hoe het AI proces eruitziet en welke stappen er gezet moet worden om algoritmes met succes in productie te krijgen.

Competenties omtrent Machine learning (predictive, prescriptive,..) en Operations research (optimaliseren, lineair programming, mixed integer lineair programming, non – lineair programming, genetic algoritms,…) worden verhoogd.  Cursisten leren de opportuniteiten en uitdagingen kennen voor een toekomst met de focus op digitale reliability en maintenance.

Ook wordt geleerd welke risico’s en valkuilen er zijn en welke kwaliteit en beschikbaarheid data kan en moet hebben.

 

In de diepgaande hybride opleiding focussen we ons op de huidige en toekomstige rol van de maintenance & reliability engineer en hoe AI hun werk gaat beïnvloeden. We bekijken hoe hun rol zal evolueren wanneer AI wordt ingebed in operations.

Competenties omtrent het inzetten van digitale architectuur worden verhoogd. Cursisten leren hoe ze via IIOT (Industrial Internet of Things) machinedata en procesdata kunnen capteren en organiseren en hoe ze AI modellen kunnen bouwen, toegepast op maintenance, reliability en asset performance.  De algemene principes van predictieve modellering, classificatie, regressie, forecasting en anomaliedetectie komen aan bod.  Ook de soorten neurale netwerken, hoe deze werken en hoe ze toegepast kunnen worden in een industriële praktijk worden aangeleerd.  Statistical learning en data preparation komen aan bod. 

We overlopen de evolutie van Analysis naar Analytics, van het ‘zien’ naar het ‘zelf optimaliseren’.  We brengen de cursisten de overgang en de evolutie bij van een discriptieve houding (we zien wat er gebeurt) over het diagnostische (we begrijpen waarom het gebeurd is) en het predictieve (we zijn voorbereid op wat zal komen) naar het prescriptieve (we weten zelf welke actie we moeten nemen).  De cursisten dienen hiertoe competentie op te doen omtrent Genetic algorithms, data mining, AI & machine learning en Optimization.

Dit betreft een diepgaande opleiding waarbij cursisten concrete vaardigheden en competenties opdoen om te werken met AI in hun dagelijkse bezigheden. De opleiding combineert theorie met praktische oefeningen en optioneel een implementatie-oefening in de eigen omgeving.

 

 

Artificial Intelligence voor O&M Managers en Project Managers

Voor deze doelgroep ontwikkelen we de volgende trainingen:

  • Oriënterende eendaagse classroom opleiding AI in onderhoud voor managers en leidinggevenden
  • Classroom opleiding voor het maken van een business case voor een AI-traject in onderhoud
  • Classroom opleiding voor het strategisch en tactisch opzetten van een AI-traject in onderhoud

 

Wanneer?

De pilootopleidingen rond deze thema's vinden plaats in juni.

Wil u op de hoogte gehouden worden over deze opleidingen? Laat het ons hier weten.
 

Doel van de opleidingen voor O&M Managers & Project Managers

In deze module komt de business case van AI in een technische omgeving aan bod.  Bedoeling is om de competenties omtrent de concrete projectplanning en implementatieopvolging van AI projecten (structure awareness, the digital journey, ‘fail fast, fail cheap, fail forward methodiek) te verhogen. 

De deelnemers krijgen kennis en vaardigheden aangereikt van wat er bestaat op de markt en wat er nodig is om dergelijke AI projecten op te starten.  Zij krijgen een overzicht van welke best practices er zijn en welke organisaties al met succes AI inzetten. Daarnaast is het van belang om aan te geven welke belangrijke valkuilen en risico’s er zijn in een AI traject en hoe ze van AI een succes kunnen maken in hun organisatie. Cursisten leren hoe ze een business case moeten opzetten en hoe ze een AI Proof of Concept (POC) moeten opstarten.  De uitdagingen en valkuilen van het starten met AI POC worden aangeleerd en hoe ze AI moeten inbedden.

Heeft u interesse in dit project?

Tijdens de eerste fase van het project gaan we de noden verder in kaart brengen. We gaan dit doen door in gesprek te gaan met enkele bedrijven en door een verdere analyse uit te voeren bij deze bedrijven en hun medewerkers.  

Wil u uw mening laten horen? Contacteer ons dan via infoatbemas [dot] org (subject: VormAInt%20interesse) .
 

Toepassingstraject: Toepassen van AI voor Maintenance & Reliability Engineers 

Deze unieke pilootopleiding kadert in het ESF-project vormAInt. BEMAS wil via dit project samen met zijn partners (Business & Code, D-Inc, I-Care, Imec, The Grain en Yazzoom) een aanbod van praktijkgerichte opleidingstrajecten aanbieden om operatoren, technici, leidinggevenden en ingenieurs in industriële productiebedrijven en andere asset intensieve omgevingen (beter) gebruik te laten maken van Artificiële Intelligentie toegepast in onderhoud en asset management. AI laat immers toe om aankomende storingen te voorspellen, waardoor er ongeplande stilstanden en technische incidenten kunnen worden vermeden.

In de toekomst zal u in uw organisatie ook te maken krijgen met Artificiële Intelligentie (AI). Het is daarom belangrijk om nu al kennis te maken met de mogelijke toepassingen van deze technologie en de impact hiervan op uw takenpakket.

Om dit te bewerkstelligen, organiseert BEMAS daarom in samenwerking met verschillende specialisten ter zake een 12-daags opleidingstraject over het “Toepassen van AI voor Maintenance & Reliability Engineers”, een diepgaande hybride opleiding, waarbij deelnemers concrete vaardigheden en competenties kunnen opdoen om te werken met AI in hun dagdagelijkse werkomgeving. De opleiding combineert theorie met praktische labo’s.

Meer info over dit toepassingstraject
 

Partners

D-Inc wil bedrijven ondersteunen met het in kaart brengen van de aanwezige of de nodige competenties en wel zodanig dat medewerkers op de beste manier ingezet, bijgeschoold en/of omgeschoold kunnen worden.  D-Inc adviseert bedrijven ook op vlak van Learning & Development. 

The Grain biedt een uniek aanbod voor de bredere productie- en procesindustrie en levert geïntegreerde IoT-oplossingen. The Grain richt zich op: (1) het industrialiseren van digitale productietoepassingen met kunstmatige intelligentietechnieken en geavanceerde visualisatie; en (2) totale plantoptimalisatie door middel van prescriptieve analyses. The Grain biedt ook analytische toepassingen voor optimalisatie van de supply chain.

Imec verricht fundamenteel en toegepast onderzoek verricht op het gebied van internettechnologie en gegevenswetenschap. Op nationaal niveau werkt Imec samen met 175 industriële partners in vele multidisciplinaire projecten. Internationaal is er een sterke betrokkenheid bij Europese onderzoeksprojecten, met name op het gebied van internet van de toekomst, met ongeveer 70 jaar ervaring. Imec telt ongeveer 300 bronnen waarvan resulteerde in 2350 publicaties in internationale tijdschriften en congresverslagen, 97 PhD's, 45 internationale prijzen en 8 spin-off bedrijven.

I-Care is een van 's werelds toonaangevende leveranciers van end-to-end oplossingen in Industrial Asset Health Management. I-care heeft met 300+ werknemers reeds meer dan 25 jaar ervaring in de Conditie monitoring industrie. Hierbij beheerst ze alle beschikbare technologieën om de conditie van industriële assets te bewaken, het falen van deze assets te detecteren en ruim voordat dit leidt tot stilstanden van het asset, haar klanten te adviseren om een accurate interventie in te plannen om deze potentiële faling te elimineren.

De bedoeling van Business and Code is om op een heldere en concrete manier te beschrijven wat machine learning is en hoe bedrijven dit kunnen toepassen in hun omgeving.  Aan de hand van bepaalde softwarepakketten wordt dit toegepast op eigen data waarbij nieuwe of andere toepassingen bedacht kunnen worden binnen het eigen bedrijf of vakgebied.

Yazzoom gebruikt zijn expertise in prescriptive analytics en procescontrole om waarde te creëren voor zijn klanten door het verbeteren van bedrijfsprocessen. Wij zijn top experts op het vlak van artificiële intelligentie, digitale signaalverwerking, computer modellering, software ontwikkeling, data analyse en regeltechniek. Onze missie is deze expertise in te zetten om de uitdagingen van onze klanten mee te helpen oplossen.

Met de steun van ESF - Europese Unie - Vlaamse Overheid

BEMAS en de projectpartners ontvangen in totaal een financiële steun van € 233.707,15 van ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.