Visie van de directeur

Wim VancauwenbergheBEMAS is al meer dan 25 jaar actief als cross-sectorale vakvereniging rond het thema onderhoud. Uiteraard willen wij u ook de komende 25 jaar blijven informeren en inspireren over onderhoud, reliability engineering en asset management. Naast de goed bijgewoonde studie-sessies organiseert BEMAS ook een reeks kwalitatief hoogstaande opleidingen in ons vakgebied. Bekijk zeker onze kalender voor een overzicht van de komende initiatieven. 

Onderhoud als katalysator van industrieel beleid

Maar BEMAS is zoveel meer dan een verstrekker van kennis en informatie. De laatste jaren zijn we ook meer en meer actief als spreekbuis voor de onderhoudsgemeenschap bij beleidsmakers en onderwijs. We onderlijnen daarbij de cruciale rol van onderhoud en asset management voor de revival van de industrie in België. Natuurlijk moet er dringend iets gebeuren aan loon-, energie- en andere kostenhandicaps. Maar zelfs met deze moeilijke randvoorwaarden zijn er industriële bedrijven die er op een kostencompetitieve markt in slagen vanuit België naar Azië te exporteren dankzij innovatie en een uitgekiende asset management en onderhoudsstrategie.

Ook op Europees niveau wordt gewerkt aan de Industrial Renaissance. BEMAS publiceerde in maart 2014 een zeer inspirerend boek over de sleutelrol van onderhoud en asset management hierin. (officeatbemas [dot] org (subject: Aanvraag%20gratis%20boek%20'Industrial%20Renaissance'%20van%20BEMAS) (U kan hiervan nog steeds een gratis exemplaar opvragen)). De komende tijd wil BEMAS haar leden uitnodigen om actief mee te participeren in projecten. Naast de klassieke thema’s in onderhoud hebben we ook de drie volgende nieuwe thema’s voor ogen:

1. Omarmen van innovatie

Nog veel te vaak hebben onderhoudsdiensten een conservatieve houding tov innovatieve ontwikkelingen. Een mooi voorbeeld hiervan is het gebruik van Weibull voor het voorspellen van betrouwbaarheid. Pas nu zien we de eerste toepassingen in bedrijven, terwijl de achterliggende modellen al sinds de jaren dertig van vorige eeuw zijn ontwikkeld. We willen met BEMAS dan ook helpen om innovatieve ideeën en concepten praktisch te gaan toepassen.

2. Kweekvijver voor technisch talent

Met de aankomende pensioneringsgolf wordt het tekort aan onderhoudstechnici zorgwekkend. BEMAS wil dan ook initiatieven nemen en ondersteunen die jongeren helpen om te kiezen voor een actieve technische carrière in onderhoud.

3. Life Time Extension van bestaande industriële assets in België

Bij heel wat bestaande assets in de Belgische industrie komt het einde van de levensduur in zicht. BEMAS wil in de toekomst beheerders van dergelijke assets inspireren en helpen om de business case voor een life time extension te maken. We kunnen van deze investeringsgolf gebruik maken om de bestaande assets om te tunen naar een 'smart' niveau, waardoor ze ook in de 21ste eeuw competitief kunnen blijven produceren. Industrie 4.0 en Internet of things openen de duur voor echt predictief of prognostisch onderhoud en om zo de competitiveit van onze productiebedrijven de meest competitieve ter wereld te maken (of te houden).

Sustainability en Corporate Social Responsability (CSR)

Veel bedrijven willen een maatschappelijk verantwoorde onderneming zijn. Sociaal engagement is een vast onderdeel van hun bedrijfsfilosofie. Door organisaties te steunen die actief zijn op het vlak van vorming, gezondheid, sport en milieu investeren deze bedrijven in de leefbaarheid van onze maatschappij. Lid zijn van BEMAS past perfect in dit kader. Onderhoud heeft immers een belangrijke impact op elk van de 3 pijlers van duurzaamheid. Door een non-profit organisatie als BEMAS te steunen, werkt uw bedrijf mee aan kennisontwikkeling en vorming op gebied van onderhoud. In onze huidige technologische maatschappij zorgt goed onderhoud er voor dat milieuschade, gezondheidsproblemen en menselijk leed door toedoen van het falen van technische systemen wordt beperkt of geëlimineerd (people & planet). Door de levensduur van technische installaties te verlengen zorgt onderhoud voor een optimaal gebruik van grondstoffen en behoud van economische levensvatbaarheid (planet & profit).

Correct onderhoud speelt ook een sleutelrol in reductie van energieverbruik (planet). Zoals eerder vermeld, werkt BEMAS tenslotte ook aan het actief ondersteunen van technisch onderwijs op gebied onderhoud. Gezien onderhoudstechnicus een knelpuntberoep is, zijn hier heel wat mogelijkheden voor kansengroepen (social). Kortom, om bovenvermelde uitdagingen te kunnen aangaan, heeft BEMAS ook uw blijvende steun en actieve participatie vanuit uw bedrijf nodig.

Laten we als onderhoudsgemeenschap samen werken aan een succesvolle industriële toekomst!

Wim Vancauwenberghe
Directeur BEMAS
Reacties: wvcatbemas [dot] org