Moet er nog een gat zijn?

Blogs

Door een lek in de waterleiding spoelde er zo veel grond weg, dat een deel van de weg instortte. Door de instabiele situatie moesten heel wat buurtbewoners uit hun huis worden geëvacueerd. Een lager gelegen spoortunnel liep onder en was niet meer bruikbaar door de modder. De voorbije tijd doet dit soort incidenten zich wel vaker voor. Zo waren er de voorbije jaren al verschillende grote waterleidingbreuken, in Brussel en Antwerpen. Naast barstende waterleidingen zijn instortende rioleringen een steeds groter wordend zorgenkind.

Omdat niets meer verhelderend is dan kindertaal, wil ik u de duiding uit Karrewiet, het VRT jeugdjournaal, van 8 september jongstleden, niet onthouden. De kleine reporter Josse Peeters, stelt er aan de Brusselse Schepen voor openbare werken Els Ampe een kinderlijk simpele vraag: “Zeg Els, waarom zijn onze riolen in zo’n slechte staat?” De schepen weet het antwoord: “Ze hebben 150 jaar geleden de riolen beginnen bouwen en  ze hebben niet genoeg centjes voorzien om ze telkens te onderhouden. En nu zijn er heel veel riolen kapot.” Nou, enkel aan deze zin kunnen we een volledig voorwoord wijden, maar ik wil je de rest van het verhaal niet onthouden. Want het pienter knaapje gaat verder: “Van waar moet het geld dan komen om dat te herstellen?” De schepen antwoordt dat dit geld komt van de waterfactuur en de belastingen die mama en papa betalen. Jammer genoeg krijgen we niet te horen of mama en papa misschien te weinig bijdragen en belastingen betalen om de riolering en de waterleiding te onderhouden.

Maar onze kleine Josse gaat dapper verder: “Zo’n zinkgat, kan dat nog een keer gebeuren?” De schepen kan enkel affirmatief antwoorden, maar ze kent de oplossing: “Er zijn veel plekken waar men veel beter de leidingen moet herstellen, en dan gebeurt het niet meer.”  De Root Cause Analyse van onze vriend gaat dieper: “Waarom wachten we eigenlijk tot er een zinkgat is, en waarom herstellen we het niet vroeger?” Onze schepen getuigt van inzicht: “De mensen hebben niet graag werken in de straat, en ze zién niet dat de riolen kapot zijn.” Ze vervolgt: “Dan vragen ze aan de politicus om de werken niet te doen, en dan gaat de riool verder kapot.” Schepen Els besluit met een wijze raad: “De politici mogen daar niet aan toegeven en ze moeten de riolen blijven herstellen (ze bedoelt natuurlijk onderhouden, n.v.d.r.), zelfs al kan je niet zien dat er een probleem is onder de grond.”

Kijk, ingewikkelder hoeft het niet te zijn. Enkele eenvoudige kindervragen leggen de fundamentele mechanismes bloot waarom het zo vaak fout loopt op gebied van onderhoud. En deze problemen doen zich niet enkel bij publieke infrastructuur voor. Als je het mij vraagt, kan onze Josse met z’n pertinente vragen in heel wat bedrijven eenzelfde leerrijke analyse maken. Misschien is het de moeite waard om dit stukje Karrewiet eens op de volgende directievergadering eens te tonen… En onze Josse? Die mag over een paar jaar aan de slag als een volleerd Asset Manager!


 

 

Wim Vancauwenberghe
Maintenance Evangelist

PS:  Als ‘belasting en waterfactuur betalende papa’ geef ik graag nog enkele woorden advies aan de dames en heren politici:  Jullie kiezers hebben intussen wel begrepen dat na jarenlange verwaarlozing van het onderhoud, heel wat waterleidingen en riolen aan herstelling toe zijn. De schuld hiervan leggen bij diegenen die 150 jaar geleden geen budget hebben voorzien of bij ‘de mensen die geen werken in de straat willen’, is wel erg kortzichtig. Ik vermoed dat uw kiezers de ongemakken van tevoren aangekondigde openbare werken verkiezen boven het moeten evacueren van de woning door een zinkgat. Het is júllie plicht als politicus om voldoende middelen te investeren in het tijdig onderhoud van de levensnoodzakelijke publieke basisinfrastructuur. En daarom hoeven belastingen of waterfactuur niet nog méér omhoog. Gebruik het geld dat we betalen voor het nodige onderhoud, in plaats van daar andere zaken mee te financieren. En start hier nog vandaag mee, want uitgesteld onderhoud is duurder onderhoud. Of moeten er nóg meer gaten zijn vooraleer er iets gebeurt?

 

BEMAS Corporate Sponsors