Industriële test van Vanadium Flow batterijen als alternatief voor Lithium-Ion batterijen

News

27.03.2024 Jan De Nul, ENGIE en Equans starten met een pilootproject rond het gebruik van Vanadium Redox Flow batterijen op industriële schaal. Dit type batterij, dat nog maar weinig bekend is bij het grote publiek, kan een veilige en duurzame aanvulling zijn op de veelgebruikte lithium-ion batterij. De drie bedrijven zullen onderzoeken hoe deze batterijen het elektriciteitsmanagement in een industriële omgeving kunnen optimaliseren, en hoe ze van toegevoegde waarde kunnen zijn in de transitie naar een koolstofvrije economie. De plechtige inhuldiging van het project vindt plaats in aanwezigheid van de Minister van Energie Tinne Van der Straeten.

Samenwerking voor eerste test op industriële schaal

Onderzoekscentrum ENGIE Laborelec voerde reeds in 2019 succesvolle labotests uit met een Redox Flow Batterij en test nu voor het eerst op industriële schaal de sturing en het onderhoud van deze technologie. Voor de installatie van de Redox Flow batterij op industriële schaal gingen ENGIE, Equans en Jan De Nul een partnerschap aan. Equans installeerde een
Vanadium Redox Flow batterij, geproduceerd door Invinity Energy Systems en met een capaciteit van 800 kWh op de site van Jan De Nul in Hofstade (bij Aalst), naast hun zonnepaneleninstallatie van 578kW. De installatie is vier 20ft containers groot, per 2 gestapeld, en wordt beheerd door een slim Energy Management Systeem (EMS) van ENGIE,
dat de batterij aanstuurt om de autoconsumptie van de installatie te optimaliseren. “Jan De Nul bouwt de energietransitie en zet daarbij vol in op innovatie. We installeren windparken en interconnectoren, we herontwikkelen historische vervuiling naar bronnen van duurzame energie. En met dit project zetten we opnieuw een stap in de richting van duurzamere bedrijfsvoering. Samen met onze voortdurende investeringen in PV-installaties en
de elektrificatie van ons wagenpark, zal deze Vanadium Flow Batterij ons in staat stellen op deze site de vraag en aanbod beter in balans te brengen. Zo kijken en leren wij hoe breder inzetbaar dit soort toepassingen zijn voor onze sites en operaties in België en over de gehele wereld. Met Jan De Nul hebben wij tal van ambitieuze doelstellingen op het vlak van GHG-emissies met initiatieven zoals de CO2-prestatieladder, Science-Based Targets en het Carbon

Disclosure Project. Het is steeds de visie en ambitie van Jan De Nul om een voortrekkersrol in de energietransitie in te nemen”, legt Julie De Nul, CEO van Jan De Nul uit. “Wij namen de conceptuele studie, de aanbesteding en de integratie van de verschillende modules voor onze rekening en zullen instaan voor het onderhoud van het batterijsysteem tijdens de 4-jarige testperiode. Equans is expert in het begeleiden van zijn klanten op het vlak van energietransitie, industriële en digitale transitie. Wij zien de technologie van de Redox Flow-batterij als een duurzame, robuuste en toekomstgerichte oplossing en zijn dan ook bijzonder trots dat we kunnen meewerken aan deze eerste test op industriële schaal”, zegt Mark Dirckx, CEO van Equans BeLux.  Batterijen zullen in de toekomst onmisbaar zijn op industriële sites, in combinatie met lokale hernieuwbare energieproductie. “Als voortrekkers van de energietransitie kijken we verder dan enkel naar de gekende Lithium-Ion batterijen en durven we kiezen voor innovatie. Op dit moment zijn er nog maar weinig voorbeelden in Europa van grootschalige projecten met Redox
Flow batterijen. Dit pilootproject zet België in de kijker als voorloper op vlak van innovatie in de energiesector. We willen een belangrijke speler worden in energieopslag met een ambitie om wereldwijd tegen 2030 een vermogen van 10GW aan opslagcapaciteit te ontwikkelen”, zegt Vincent Verbeke, CEO ENGIE België.

Vanadium Redox Flow batterijen als potentieel alternatief voor Lithium-Ion batterijen

Vanadium Redox flow batterijen zijn innovatieve batterijen die vandaag technisch en commercieel matuur genoeg zijn om een belangrijke rol te kunnen spelen in de energietransitie. Vanadium Redox flow batterijen kunnen ingezet worden als vervanging voor of als aanvulling op Lithium-Ion batterijen bij o.a. lokale hernieuwbare energieproductie op industriële sites of gecentraliseerde opstellingen. Anders dan Lithium-Ion batterijen hebben de Redox Flow batterijen een levensduur van minstens 25 jaar, een weinig verouderende
capaciteit en een opslagcapaciteit die van nature meerdere uren bedraagt. Bovendien zijn ze veiliger, want er is geen risico op ongecontroleerde ontbranding (thermal runaway), en dus aangepast voor warmere klimaten, en zijn ze gemakkelijker recycleerbaar op het einde van hun levensduur.

Over Jan De Nul Group
Jan De Nul Group is een wereldwijd opererend familiebedrijf dat complexe uitdagingen van onze hedendaagse samenleving oplost. Onze getalenteerde mensen ontwikkelen duurzame oplossingen die bijdragen tot de energietransitie en de toekomst van de volgende generatie veiligstellen. Onze deskundigheid berust op vijf hoofdactiviteiten: offshore energie, bagger- en maritieme bouwwerken, civiele bouwwerken, milieuactiviteiten en projectontwikkeling. We maken de productie van offshore energie mogelijk en houden waterwegen op diepte. We bouwen nieuwe havens en creëren extra land. We realiseren complexe infrastructuurwerken en zetten elk type gebouw neer. We bestrijden vervuiling in welke vorm dan ook. Van ontwerp
en engineering tot uitvoering en onderhoud, wij “ontzorgen” onze opdrachtgevers met totaaloplossingen die één, meerdere of zelfs alle activiteiten combineren. – www.jandenul.com

Over ENGIE in België
ENGIE is het grootste energiebedrijf op de Belgische markt, met 2,8 miljoen residentiële, professionele en industriële klanten. In deze markt is het actief in de productie van elektriciteit en de verkoop van elektriciteit, aardgas en innovatieve energieoplossingen en -diensten. ENGIE beschikt over een lokaal en divers productiepark, dat bestaat uit hernieuwbare energiebronnen, flexibele eenheden en kerncentrales.
 

Over Laborelec (deel van ENGIE Research & Innovation)
Laborelec, een entiteit van de ENGIE Groep, is een toonaangevend expertise- en onderzoekscentrum op het gebied van elektrische energie. Het biedt operationele assistentie, technisch advies en toegepaste R&D-diensten, steunend op de vaardigheden van 375 gespecialiseerde ingenieurs en technici. Het bedrijf is actief in de hele
elektriciteitswaardeketen. Haar diensten ondersteunen een breed scala aan klanten op het gebied van energieopwekking, transmissie, distributie, opslag en eindgebruik, met een bijzondere focus op energietransitie en net zero carbon. Laborelec maakt vandaag deel uit van de ENGIE-divisie Research & Innovation. Het is een wereldspeler met activiteiten in meer dan 60 landen en kantoren in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Latijns-
Amerika en het Midden-Oosten.

Over Equans (sponsor van BEMAS)
Equans is wereldwijd toonaangevend in de energie- en dienstensector. Het bedrijf is actief in 20 landen verspreid over vijf continenten, telt 95.000 medewerkers en haalde een jaaromzet van 18,8 miljard euro. Equans ontwerpt, plaatst en levert oplossingen op maat die installaties, systemen en technische processen optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Zo helpt het bedrijf zijn klanten in hun industriële, digitale en energietransitie. Equans onderscheidt zicht door zijn sterke lokale aanwezigheid, zijn historische lokale merken en zijn pool van hooggekwalificeerde experts met geavanceerde technische knowhow. Zo ondersteunt het bedrijf steden, industrieën en gebouwen op het gebied van HVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning), koeling en brandveiligheid, facilitymanagement, digitaal en ICT, elektrotechniek, mechanica en robotica. Equans is marktleider in belangrijke Europese landen (Frankrijk, Zwitserland, België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk) en is ook sterk in de VS en
Latijns-Amerika. Equans is een onderneming van de groep Bouygues.

Over Equans BeLux
In België en Luxemburg kunnen de klanten van Equans rekenen op bijna 80 jaar knowhow en ervaring in een brede waaier van technische diensten. Met 9.900 werknemers verspreid over meer dan 56 vestigingen zijn we lokaal sterk geworteld en staan we altijd dicht bij onze klanten. In 2023 realiseerde Equans BeLux een omzet van 2,2 miljard
euro.

Over Invinity
Invinity Energy Systems (AIM:IES) is wereldwijd de toonaangevende producent van modulaire vanadium flowbatterijen die goedkope, koolstofarme hernieuwbare energie op aanvraag ontsluiten voor bedrijven, de industrie en elektriciteitsnetwerken over de hele wereld. Veilig, betrouwbaar, duurzaam en zuinig, Invinity's flow batterijen zijn ingezet op meer dan 75 locaties in 15 landen en zijn het meest commercieel bewezen alternatief voor
lithium-ion voor zowel standalone als collocated stationaire energieopslag toepassingen, en helpen de wereldwijde vooruitgang naar Net Zero te versnellen.

BEMAS Corporate Sponsors