Eerste Global Maintenance Day op 9 juni: Oproep tot meer aandacht voor technisch onderhoud

Blogs
News

We leven vandaag in een hoogtechnologische maatschappij. Om competitief te blijven in een globale economie worden machines, installaties en technische infrastructuur steeds verder geautomatiseerd. Om ervoor te zorgen dat deze betrouwbaar kunnen blijven functioneren, is een correct onderhoud uiterst belangrijk. In België werken ongeveer 90.000 mensen in een technische onderhoudsfunctie aan een machinepark met een herinvesteringswaarde van ongeveer 150 miljard euro. Volgens inschattingen wordt jaarlijks 6,75 miljard euro besteed aan industrieel onderhoud over alle sectoren heen. Onderhoud is essentieel om onze bedrijven rendabel te houden en om technische incidenten te voorkomen die mogelijks zware gevolgen hebben voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Toch wordt er zelden of nooit aandacht gegeven aan technisch onderhoud in de media. Daarom grijpt BEMAS, de Belgian Maintenance Association vzw, de eerste Global Maintenance Day op vrijdag 9 juni aan om een oproep te lanceren naar de media om het belang van onderhoud in de kijker te zetten bij het grote publiek. Er is immers een nijpend tekort aan onderhoudstechnici. 

Een rondvraag van BEMAS bevestigt deze tendens: Maar liefst 90 % van de bevraagde bedrijven vindt dat het tekort aan onderhoudstechnici het voornaamste actiepunt is. Volgens de meest recente cijfers van VDAB (zie tabel 1) blijkt dat er in Vlaanderen het afgelopen jaar maar liefst 10.500 vacatures waren voor industriële technici. Een derde van deze vacatures (3.500) is op dit ogenblik nog steeds niet ingevuld. 

Daartegenover staat dat slechts een 600-tal leerlingen dit jaar zullen afstuderen met een onderhoudsopleiding. Uit een rondvraag van BEMAS blijkt ook dat steeds minder scholen een 7de jaar onderhoud (Specialisatiejaar Industrieel Onderhoud in BSO of Se-N-Se Industriële Onderhoudstechnieken in TSO) effectief inrichten. Dit schooljaar ging de opleiding door in 23 van de 34 scholen die zo’n opleiding aanbieden, terwijl dit in 2014 nog in 32 scholen het geval was. Ze kampen dus met grote moeilijkheden om leerlingen voor deze onderhoudsopleidingen aan te trekken. De graduaatsopleidingen in onderhoud, aangeboden door 8 hogescholen, kennen wel een groei in aantal leerlingen de voorbije jaren. Het totaal aantal uitstromers, geschat op 600 à 700 is echter zeer ontoereikend om de 3.500 openstaande vacatures in te vullen.

Grote impact van onderhoud op ons dagelijkse leven

Als we er niet in slagen om dit probleem aan te pakken, kan dit een enorme impact hebben op onze economie en op het dagelijkse leven van iedereen. Technische installaties die niet of gebrekkig worden onderhouden, krijgen vroeg of laat te maken met een defect, met alle gevolgen en ongemakken van dien. Een mooie illustratie hiervan is het recente defect aan het hellend vlak van Ronquières, dat nog zeker tot juli buiten gebruik zal zijn.

Maar ook de gewone burger ondervindt hinder van het tekort aan technici. Denk bijvoorbeeld maar aan treinen die geregeld afgeschaft worden door problemen met het materieel. Het is niet toevallig dat de NMBS begin dit jaar in de pers aankondigde dat ze op zoek zijn naar 500 technische profielen.

Bij Aquafin slagen ze er dankzij een uitgekiende onderhoudsaanpak in om “milieuschade in de waterlopen, wateroverlast in straten en woningen en negatieve gevolgen voor de volksgezondheid door lozing van ongezuiverd afvalwater” te voorkomen, volgens Bart Van Eygen, directeur Asset Management bij Aquafin. Gezien de zeer ernstige mogelijke gevolgen  was Aquafin het eerste Belgische bedrijf dat ISO55001 werd gecertificeerd, een norm die bedrijven helpt om hun technische installaties optimaal te beheren tijdens de volledige levensduur.

Ook in de windmolenparken van EDF is onderhoud van grote toegevoegde waarde. Olivier Menage, Managing Director van EDF Renewables Services Belgium: “Een job als onderhoudstechnieker in de sector van windenergie biedt heel wat voordelen. Je zet je elke dag in voor het klimaat en bouwt mee aan een CO2-neutrale energietoekomst. De veiligheid van onze onderhoudstechniekers is daarbij cruciaal. Daarvoor krijgen zij voortdurend de nodige opleidingen en trainingen. Bovendien zijn er veel doorgroeimogelijkheden in deze sector waarvan het belang in de komende jaren alleen maar zal toenemen.”

Contacteer BEMAS voor meer informatie over onderhoud

Wil je graag meer weten over technisch onderhoud?

Contacteer ons op info@bemas.org. 

BEMAS Corporate Sponsors