DHL Aviation uitgeroepen tot Technisch Team van het Jaar 2024, Unilin wint publieksprijs

News

Op 20 maart 2024 organiseerde BEMAS, de Belgian Maintenance Association, een symposium en awardshow om  het Technisch Team van het Jaar 2024 te verkiezen. Het evenement bood een podium voor de meest innovatieve en succesvolle technische teams in België. Tijdens het symposium kreeg het publiek de kans om verschillende cases te verkennen, terwijl het avondprogramma werd afgetrapt met een inspirerende keynote, gepresenteerd door Mark Ligthart  over "Het onderhoud en asset management van de grootste pompen ter wereld".

dhl

Technisch team van DHL Aviation als winnaar uit de bus

Het hoogtepunt van de avond was de bekendmaking van de winnaars. De professionele jury erkende het team van DHL Aviation als het Technisch Team van het Jaar en prees de technische dienst van DHL voor hun indrukwekkende prestaties in het realiseren van technologische verbeteringen, die resulteerden in opmerkelijke financiële besparingen en een aanzienlijke vermindering van leveringsfouten. De overstap van extern naar intern personeel binnen de technische dienst werd geïdentificeerd als een cruciale factor in hun succes.

 

Opmerkelijk waren ook de cijfers die wezen op een aanzienlijke stijging van de tevredenheid binnen het team van DHL Aviation, met maar liefst 20 procent in slechts enkele jaren. Initiatieven vanuit het team, zoals focus op veiligheid, energie en milieu, en continue verbeteringen, zijn de drijvende krachten achter deze verbeteringen, wat een positieve impact aantoont op de betrokkenheid en tevredenheid van het team, evenals op de algehele efficiëntie en kwaliteit.

Unlin kaapt publieksprijs weg

Daarnaast werd Unilin bekroond met de publieksprijs, vanwege hun voortdurende inspanningen om storingen en defecten te elimineren door middel van geavanceerde tools voor asset performance management en root cause analyse. Het publiek erkende Unilin als een terechte winnaar vanwege hun toewijding aan continue verbetering en innovatie op het gebied van technisch onderhoud.

Lof voor Cirqui en Fluvius

Lof was er ook voor de andere finalisten, Cirqui en Fluvius. De jury complimenteerde Cirqui voor hun uitstekende opleidingsbeheer en expansie naar het buitenland, terwijl Fluvius werd geprezen voor hun integratie van verschillende werksystemen en technische diensten, wat resulteerde in een significante toename van de klanttevredenheid.

4 sterke cases

DHL Aviation
Opbouw van een performante interne Technische Dienst voor nieuwe sorteerinstallatie

Presentatie door Peter Lobbinger (Manager Reliability Engineering) & Jan Verelst (Duty Manager Maintenance)

In 2017 is de nieuwe sorteerinstallatie van DHL Aviation in Steenokkerzeel geopend. Het MHE Maintenance-team is verantwoordelijk om deze installatie draaiende te houden. Ze startten destijds met een kleine 20 personen, die zich volledig vertrouwd moesten maken met de nieuwe technologie. De voorbije jaren is het team uitgegroeid tot een 60-tal personen, die met z'n allen bijdragen tot de continue verbetering van de technologie en de werking. Verder is ook de maintenance-organisatie gegroeid: ze streven ernaar om een zo veilig mogelijke werkomgeving te creëren, werken ze actief op operationele KPI's, en werken ze nauw samen met scholen om de nodige technische profielen aan te werven. Daarnaast neemt het maintenance-team ook een grote rol op als compliancy-partner én in het waste- en energie-team. 

Het team is volledig zelfstandig voor het onderhoud, zowel preventief als correctief. Dat wordt opgevolg door de nodige rapporten en analyses. Ten slotte is het team zeer gemotiveerd om iedere dag het beste uit zich te halen. De collega's gaan voor elkaar door het vuur, en bewijzen dat elke dag opnieuw.

Fluvius

Een integratietraject voor technici succesvol vorm geven

Presentatie door Geert Gifford (Teamleider Gas)

Het team van de gasdienst van Fluvius is verantwoordelijk voor de exploitatie van het gasnet en de gaskabines. Ze nemen de gasnetten in dienst, exploiteren en onderhouden het net, verhelpen storingen, sporen lekken op, doen toestandsafhankelijk onderhoud op kabines... Het team van 18 personen garandeert voor elke klant een veilige en zekere gasbevoorrading, inclusief een wachtdienst die 7 op 7, 24 u. op 24 beschikbaar is. Het team kreeg de voorbije jaren nog extra gemeentes onder hun hoede na de integratie van Eandis en Infrax tot Fluvius, zonder dat er extra collega's kwamen. Tegelijkertijd werden alle IT-systemen herleid tot 1 tool voor zowel planning, GIS, SAP, logistiek, wacht... Daarnaast moeten ze ook fors inzetten op de energietransiatie op het terrein om de klimaatdoelstellingen van 2050 te halen, door o.a. de methaanemissie te reduceren tot de helft tegen 2030 en biogas te injecteren in het bestaande aardgasnet.

 

Cirqui

Digitalisering van service-activiteiten en werfgerelateerde documenten

Presentatie door Bart Van Herck (BU Manager) & Pawandeep Singh (Account Manager)

Het Serviceteam van de P&V Group onderhoudt, upgradet en moderniseert elektrische laagspanningsborden on-site bij klanten. Ze engineeren en installeren ook busbars/railkokerverbindingen.  Na de opstart in 2018 zijn ze op 5 jaar tijd explosief gegroeid en klaar voor een verder groeitraject, waarin ook digitalisering een rol speelt. Hierbij worden de technici intensief betrokken, want zij zijn het die de basis vormen voor een kwaliteitsvolle job bij de klanten. Midden 2022 werd de digitalisering in volle gang gezet. Planning en urenregistratie zijn momenteel volledig digitaal, momenteel wordt ingezet op de digitalisering van onderhoudsactiviteiten en alle werfgerelateerde documenten.

 

Unilin

Implementatie van digitalisering en best practices in operationeel Asset Management

Presentatie door Filip De Keyser (Manager Reliability Engineering) & Kurt Dhaene (Manager Reliability Engineering)

Het team operationeel asset management van Unilin bestaat uit 4 complementaire werkingsgebieden: design for maintenance, maintenance 4.0, digitals maintenance tools en value driven maintenance (VDM) methodologie. Via deze weg willen ze de plaatselijke onderhoudsteams verder professionaliseren en standaardiseren. Onlangs hebben ze grote stappen gezet in het operationeel beheer van assets waarvoor ze in-house verschillende tools hebben ontwikkeld, die ondertussen gebruikt worden door de plaatselijke technische diensten:

1. De asset performance tool is een digitale tool die waakt over de beschikbaarheid van de installatie en zowel kleine als grote recurrente incidenten als grote incidenten op de productielijnen registreert.

2. Werken met 'typicals' die een generieke installatie omschrijft die op meerdere vestigingen in gebruik is om eenvoudiger faalpatronen en onderhoudsstrategieën te bepalen

3. BEC is een digitale tool die op een eenvoudige wijze inspectierondes beheert voor zowel een onderhouds- als een productieafdeling om de conditie van de installatie tijdens diverse kleine onderhoudstaken en reinigstaken te monitoren4

4. Alle documentatie wordt bewaard in het DMS-beheersysteem om de toegankelijkheid, versiebeheer en uniformiteit te verhogen, waardoor techniekers digitaal ondersteund worden bij een stilstand.

5. De verschillende vestigingen worden ondersteund naargelang hun noden. Daarnaast wordt er een community opgebouwd tussen de verschillende vestigingen om best practices te delen en erna te documenteren.

BEMAS Corporate Sponsors