Toepassingstraject: Opstellen en verbeteren van een (bestaand) onderhoudsplan

Leer en pas toe !sdf

"Hoe kunnen we onderhoudsplannen op een duurzame manier verbeteren?” is een vaak gestelde vraag. Langs de ene kant bestaan er interessante theoretische modellen om een onderhoudsprogramma voor een installatie vast te leggen. Aan de andere kant beschikken veel bedrijven over in de praktijk gegroeide onderhoudsplannen en principes. Toch heerst vaak het gevoel dat het beter kan.

Na een zware storing wordt er vaak een extra preventief onderhoudsplan aangemaakt of worden de frequenties verhoogd. Maar is dit steeds effectief? Praktijkvoorbeelden leren ons dat soms 20% van het onderhoud geschrapt kan worden maar dat er daarnaast wel 5 à 10% adequate onderhoudstaken ontbreken om de bedrijfsdoelstellingen te halen.

Met dit Toepassingstraject willen we de theorie koppelen aan de praktijk. Na een eerste dag opleiding over het opstellen van een onderhoudsplan, worden er concrete opdrachten meegegeven telkens gevolgd door een vervolgsessies bij één van de deelnemers. Bedoeling is dat elke deelnemer na het beëindigen van dit toepassingstraject over een geoptimaliseerd onderhoudsplan beschikt voor (een deel van) de installaties in zijn/haar bedrijf.

Programma  -  Meer info over het traject dat start in januari 2018.

Opleidingsdag 1: het opstellen en verbeteren van een (bestaand) onderhoudsplan: hoe doen we dit? (volledige dag)

 • Wat zijn de verschillende stappen om een bestaand onderhoudsplan te verbeteren of een onderhoudsplan van een eenvoudige installatie op te maken?
  • Stap 1 : De voorbereiding: Wat zijn onze kritische installaties? Welke risico’s aanvaarden we en welke niet?
  • Stap 2 : Het kiezen van de juiste methode & het uitvoeren van de analyse
  • Stap 3 : Een goede beschrijving en voorbereiding om het onderhoudsplan uit te kunnen voeren
  • Stap 4: Het meten van de performantie van het onderhoudsplan
  • Opmerking: Het optimaliseren van een onderhoudsplan is een continu proces: na stap 4 gaan we terug naar stap 1
 • Welke startinformatie hebben we nodig?
 • Hoeveel onderhoud is genoeg?
  • Doen we momenteel teveel onderhoud of net te weinig?
  • Hoeveel en welk onderhoud is optimaal?
  • Moeten we ons onderhoudsacties in detail beschrijven of weten onze techniekers wel wat ze moeten doen?
  • Blijft het onderhoudsplan gelijk voor de volledige levenscyclus van de installatie? Als we moeten bijsturen, op welke parameters doen we dit?
 • Wie hebben we nodig om het onderhoudsplan te verbeteren of op te stellen? Hoe kunnen we de uitvoerders actief betrekken bij de optimalisatie van een onderhoudsplan?
 • Hoe zorgen we ervoor dat we leren uit fouten en de verbetercyclus blijft draaien?

Tijdens deze dag koppelen we de theorie aan verschillende praktische voorbeelden en leggen we de link met de situaties bij de bedrijven van de deelnemers.
Bespreking van de opdracht voor de 1e toepassingssessie:

 • Iedereen neemt een lijn, unit of installatie in zijn/haar bedrijf. Het is de bedoeling om voor deze installaties een aantal indicatoren te gaan verzamelen (veiligheid, beschikbaarheid, gespendeerde kosten, storingen, …).
 • Het verzamelen en nakijken van alle elementen in de risicomatrix (als die bestaat) of het opstellen van een risicomatrix als die nog niet bestaat.
 • Het opstellen van een criticaliteitsranking voor de gekozen installatie.

Toepassingssessie 1 (halve dag)

Tijdens deze sessie worden de resultaten van de individuele deelnemers in groep besproken:

 • Presentatie van de installatie en de verzamelde gegevens
  • Wat ging goed?
  • Waar liep men vast?
  • Feedback, tips en advies van de begeleider en mede-deelnemers

Bespreking van de opdracht voor de 2e toepassingssessie:

 • Hoe de Reliability Engineering aanpak selecteren van de installatiedelen waarvoor het onderhoudsplan verbeterd (opgemaakt) moet worden?
 • Hoe verzamelen we data? Hoe valideren we data om zeker te zijn dat we de juiste conclusies trekken?
 • Hoe bereiden we de werkvergadering rond het onderhoudsplan voor?
 • Hoe faciliteren we de werkvergadering en wat moet er aan bod komen om de juiste beslissingen over het onderhoud te kunnen nemen?

Toepassingssessie 2 (halve dag)

Tijdens deze sessie worden de resultaten van de individuele deelnemers in groep besproken:

 • Presentatie van de aanpak en realisatie
  • Wat ging goed?
  • Waar liep men vast?
  • Feedback, tips en advies van de begeleider en mede-deelnemers

Bespreking van de opdracht voor de 3e toepassingssessie:

 • Hoe gaan we de juiste wisselstukken selecteren voor ons nieuw (vernieuwd) onderhoudsplan?
 • Hoe gaan we onderhoudstaken groeperen? Wie doet welke onderhoudstaken?
 • Hoe bepalen we dat? Hoe koppelen we taken in ons onderhoud IT systeem?
 • Hoe informeren / trainen we de techniekers als de onderhoudstaken aangepast zijn?

Toepassingssessie 3 (halve dag)

Tijdens deze sessie worden de resultaten van de individuele deelnemers in groep besproken:

 • Presentatie van de aanpak en realisatie
  • Wat ging goed?
  • Waar liep men vast?
  • Feedback, tips en advies van de begeleider en mede-deelnemers
 • Hoe kunnen we de continu verbetercyclus opstarten en draaiend houden?

Doelgroep

Onderhoudsverantwoordelijken, reliability engineers en onderhoudsingenieurs in KMO’s of grote bedrijven die het bestaande onderhoudsplan van (een deel van) de installaties willen verbeteren of een nieuw onderhoudsplan willen opmaken op basis van de actuele goede praktijken.

Lesgever

pdPeter Decaigny is zowel industrieel als bedrijfskundig ingenieur en startte zijn carrière 22 jaar terug bij Volvo Cars Gent. Daar heeft hij diverse functies vervuld in onderhoud, gaande van reliability engineer, verantwoordelijke van de centrale onderhoudsdiensten & de magazijnen tot manager van de onderhoudsprocessen binnen de verschillende productie vestigingen in Zweden en België. Hier implementeerde hij de Value Driven Maintenance aanpak van Mainnovation en combineerde dit met de bestaande TPM filosofie binnen Volvo Cars. Peter was van 2006 – 2009 Business Team Manager bij Siemens. In deze periode was hij oa Managing Director van de maintenance joint-venture in de papier industrie in Duitsland. Sinds 2009 is Peter actief bij Mainnovation. Als partner is hij verantwoordelijk voor de activiteiten in België en Frankrijk. Daarnaast is hij zelf nog steeds betrokken als consultant bij projecten in de chemie, voeding, automobiel, pharma en de infrastructuurwereld.

Praktische informatie

Wat is een toepassingstraject?

Voor de toepassingstrajecten hebben we inspiratie gehaald bij de vermaarde Chinese filosoof Confucius: “Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en ik begrijp”.

Een toepassingstraject is een korte opleiding gevolgd door verschillende vervolgsessies. Het is de bedoeling dat de deelnemers na elke sessie de aangeleerde concepten toepassen in hun bedrijf. Tijdens de daaropvolgende sessie worden ervaringen gedeeld met de andere deelnemers en worden uitdagingen en oplossingen besproken. Daarna wordt er gestart met de voorbereiding van de volgende toepassingsfase.

De toepassingssessies hebben pas zin als iedereen de tijd heeft gehad om de opdracht goed voor te bereiden. Daarom zijn er steeds 6 weken tussen de verschillende vervolgsessies. Naast de theorie en de vervolgsessies willen we ook leren van elkaar. Daarom zijn er maximaal 8 deelnemers per traject.

Data

Wil u op de hoogte gebracht worden als we deze opleiding opnieuw organiseren? Laat hier uw gegevens achter.