Toepassingstraject Innovative Root Cause Analysis

Storingen kosten geld, daarom willen we ze zo snel mogelijk oplossen. Soms lukt het om meteen de juiste oorzaak te vinden en de machine weer te laten draaien. Maar soms lukt dat niet, of blijkt de storing steeds weer terug te komen, en dan is een systematische storingsanalyse nodig.

Innovative Root Cause Analyse (iRCA) is één van de meest effectieve methodes om de grondoorzaak van een storing te vinden. Tijdens dit toepassingstraject krijgt u de theoretische en praktische kennis die nodig is om de techniek in uw bedrijf toe te passen.

Concept toepassingstraject

“The proof of the pudding is in the eating!”

De beste manier om een nieuwe techniek echt te leren kennen is door hem in de praktijk te brengen. Dat is wat we tijdens dit toepassingstraject doen. Deelnemers en lesgevers volgen samen een leerpad dat deels online verloopt, op uw eigen tempo, en deels klassikaal. De theorie wordt concreet gemaakt met voorbeelden, maar wordt vooral ook meteen toegepast op storingen in uw eigen bedrijf.

Blended learning

Blended learning is een leermethode die de laatste jaren opgang maakt. Door online en offline leren te combineren verloopt een training beter en vooral efficiënter. Als deelnemer maakt u op eigen tempo kennis met de (basis)aspecten van iRCA. Tijdens de lessen met de andere deelnemers is er meer ruimte voor diepgang, het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen. Kort samengevat:

Online leermodule:

 • Methoden op eigen tempo leren kennen en oefenen; 
 • Permanent beschikbaar als referentie; 
 • 12 maanden inbegrepen in het toepassingstraject. 

Training in klaslokaal gedurende drie volle dagen:

 • Kennis en ervaringen delen met anderen; 
 • Gezamenlijk toepassen methoden op eigen storingen; 
 • Verdieping van de concepten door de lesgever;
 • Vragen stellen. 

De opbouw verloopt als volgt:

 • Stap 1: voor de opleiding: voorbereiding
  • In de periode voor de start van de opleiding leert u de basis-aspecten van de iRCA-methodiek zelf kennen via het online platform.
  • U selecteert ook minimaal één case in eigen bedrijf om tijdens het toepassingstraject aan te werken en verzamelt relevante gegevens voor deze case.
    
 • Stap 2: opleidingsdag 1 & 2: training Innovative Root Cause Analysis
  • Tijdens een tweedaagse opleiding wordt dieper ingegaan op de theorie achter de iRCA-methode.
  • Oefeningen maken de methode aanschouwelijk.
  • De methode wordt toegepast op de eigen case.
    
 • Stap 3: zelfstandige uitwerking case, ondersteund door e-learning
  • De bedrijfscase wordt ism collega’s verder uitgewerkt.
  • De informatie uit het online platform ondersteunt hier verder bij.
  • Desgewenst doet u een beroep op de lesgever voor feedback
    
 • Stap 4: terugkomsessie na enkele weken
  • Tijdens een sessie van één dag krijgt u feedback op de uitgewerkte case, en kan u vragen stellen aan lesgever en mede-deelnemers.
  • Er wordt extra aandacht gegeven aan de human factors bij iRCA.
    
 • Stap 5: toepassing in bedrijf
  • Na afloop van het traject kan u de methode in eigen bedrijf toepassen.
  • Er is toegang tot het online platform gedurende één jaar na de start van het toepassingstraject.
  • Desgewenst kunt u alsnog een beroep doen op de lesgever voor feedback

Hulpmiddelen

Deelnemers krijgen 12 maanden de beschikking over e-Learning modulen. Naast een heldere uitleg van de concepten van iRCA bevat deze ook vele documenten te downloaden zoals werkbladen, hulpbladen, pdf’s van proceskaarten en posters. Deelnemers krijgen tevens de beschikking over een uitgebreide Excel-template die de gehele RATIO-aanpak volledig ondersteunt.

Over iRCA

Tijdens deze opleiding, op basis van de RATIO-aanpak, leert u werken met:

 • Event Mapping: als methode om de totale samenloop van omstandigheden te bepalen en te visualiseren die tot een probleem hebben geleid, alsmede om mogelijke, gekozen en reeds genomen maatregelen te visualiseren;
 • Probleemanalyse: voor het bepalen van achterliggende (onbekende) oorzaken,
 • Human Factor Aanalyse: voor het bepalen van oorzaken van menselijk of organisatorisch falen.

Leerdoelstellingen

Storingen zo efficiënt mogelijk kunnen aanpakken door:

 • Juiste en relevante vragen te stellen;
 • Informatie over de storing correct visueel te documenteren;
 • Storingen correct over te dragen aan collega’s;
 • De juiste storingsoorzaak te bepalen, zonder te vervallen in een aanpak van 'trial & error';
 • De storingsoorzaak weg te nemen om de storing in de toekomst te voorkomen.

De RATIO-aanpak:

 • Staat voor Reflecteren, Analyseren, Toewijzen, Implementeren en Observeren;
 • Is geschikt voor continu verbeteren.
 • Is compatibel met Six Sigma, Deming, Kaizen of Lean
 • Bestaat uit bewezen methodieken voor het oplossen van vraagstukken.
 • Maakt gebruik van praktische tools die makkelijk aangepast kunnen worden.
 • Is flexibel toepasbaar onder verschillende omstandigheden, zowel uitgebreid als verkort, zowel door management als op de werkvloer.

Doelgroep

Iedereen in onderhoud én productie die verantwoordelijk is voor het functioneren van de installaties, zoals maintenance engineers, reliability engineers, maintenance managers, ...

Over de lesgever

Ron VonkRon Vonk studeerde Werktuigbouwkunde met als specialisatie onderhoudsmanagement. Zowel over onderhoudsmanagement als over de toepassing en implementatie van rationele denkmethoden heeft hij een boek en diverse artikelen geschreven.

Hij is inmiddels bijna 20 jaar actief als adviseur en trainer in binnen- en buitenland bij industriële bedrijven. Door het trainen en het in de dagelijkse praktijk borgen van (rationele) methoden helpt hij organisaties hun prestaties te verbeteren. Hij heeft al veel met Belgische bedrijven samengewerkt. Zijn woordgebruik en manier van denken leunt zeer goed aan bij de Vlaamse aard, en is dan ook één van de best scorende lesgevers bij BEMAS.

Data

Wil u op de hoogte gebracht worden als we deze opleiding opnieuw organiseren? Laat hier uw gegevens achter.