Maintenance Tools & Technologies

Beter onderhoud begint bij efficiënte interventies door onderhoudstechnici. Kennis overde juiste tools en technologie is daarbij onmisbaar.

Maintenance Tools & Technologies

BEMAS launches this month "Asset Performance Magazine", a specialised magazine in the field of sustainable asset performance. This pan-European magazine focuses on innovative practices and solutions to increase the sustainability and performance of capital-intensive organisations. In addition to practical examples and innovative concepts, digital solutions are also featured.

La BEMAS lance ce mois-ci « Asset Performance Magazine », un magazine spécialisé dans le domaine de la performance durable des actifs. Ce magazine Paneuropéen se concentre sur les pratiques innovantes et les solutions permettant d'accroître la durabilité et les performances des organisations à forte densité de capital. Outre les exemples pratiques et les concepts innovants, des solutions numériques sont également à l'honneur.

BEMAS lanceert deze maand het Asset Performance Magazine, hét blad op het gebied van duurzame performantie van assets. Het Pan-Europese tijdschrift richt zich op innovatieve praktijken en faciliterende oplossingen om de duurzaamheid en prestaties in asset-intensieve organisaties te verhogen. Naast praktijkvoorbeelden en vernieuwende concepten komen ook digitale oplossingen aan bod. 

Datum: 
donderdag 08/09/2022 - 15:00
Locatie: 
Herentals 
Taal: 
Nederlands
Type activiteit: 
Seminar

Tijdens dit seminar wordt gekeken op welke manier data kan worden verzameld en opgeslagen en hoe die data vervolgens op een slimme manier kan worden uitgewisseld en benut. Er wordt getoond hoe het delen van data kan worden gestructureerd en georganiseerd. U leert dit vanuit een conceptueel perspectief en aan de hand van een use case uit de alledaagse praktijk.

Datum: 
dinsdag 06/09/2022 - 16:00
Taal: 
Nederlands
Type activiteit: 
Webinar

In dit webinar wordt uitgelegd welke technieken toelaten om traagdraaiende machines succesvol te bewaken (bv. monitoring aan de hand van systemen die beschikken over zeer hoogfrequente sampling kan hier een oplossing bieden), en welke apparatuur hierbij kan helpen dit via draadloze communicatie te doen.  Het werkingsprincipe van de hoogfrequente technieken wordt eveneens toegelicht.

Datum: 
donderdag 08/09/2022 - 16:00
Taal: 
Français
Type activiteit: 
Webinar

Ce webinar expliquera quelles techniques permettent de surveiller avec succès les machines à rotation lente (p.e. pour ce type de surveillance, des systèmes à très haute fréquence d'échantillonnage sont nécessaires), et quels équipements peuvent y contribuer via la communication sans fil.  Le principe de fonctionnement des techniques à haute fréquence est également expliqué.

Datum: 
woensdag 27/04/2022 - 15:00
Taal: 
Français
Type activiteit: 
Webinar

Au cours de ce webinaire, l'intervenant montrera comment 3DSoil utilise les techniques géophysiques du sol pour cartographier en détail le sous-sol. En outre, quelques applications et cas concrets sont présentés pour vous donner un bon aperçu de la question.

Datum: 
woensdag 30/11/2022 - 12:00
Locatie: 
Kortrijk 
Taal: 
Anglais
Type activiteit: 
Seminar

L'EASA et la BEMAS, avec le soutien de l'Université de Gand, organisent le 26 avril 2022 leur 5ème Motor Club en Belgique dans un lieu très intéressant : le Motion Products Laboratory de l'Université de Gand à Courtrai. Le Motor Club est une excellente occasion de vous connecter avec vos collègues des systèmes moteurs et de vous informer sur les sujets les plus récents consacrés au sujet, tels que les économies d'énergie et l'économie circulaire.
 

Datum: 
woensdag 30/11/2022 - 12:00
Locatie: 
Kortrijk 
Taal: 
Engels
Type activiteit: 
Seminar

EASA & BEMAS, met de steun van de Universiteit Gent, organiseren op 26 april 2022 hun 5de Motor Club in België op een zeer interessante plaats: het Laboratorium voor Bewegingsproducten van de Universiteit Gent in Kortrijk. De Motor Club is een uitgelezen kans om in contact te komen met uw collega's in Motor Systems en te leren over de meest recente onderwerpen die aan het onderwerp zijn gewijd, zoals Energiebesparingen en de Circulaire Economie.

Datum: 
woensdag 30/11/2022 - 12:00
Locatie: 
Kortrijk 
Taal: 
English
Type activiteit: 
Seminar

EASA & BEMAS, with the support of Ghent University, organize on the 30th of November 2022 their 5th Motor Club in Belgium in a very interesting place: the Motion Products Laboratory of the Ghent University in Kortrijk.

Komende activiteit

Datum: 
woensdag 30/11/2022 - 12:00
Locatie: 
Kortrijk 
Taal: 
Engels
Type activiteit: 
Seminar

EASA & BEMAS, met de steun van de Universiteit Gent, organiseren op 26 april 2022 hun 5de Motor Club in België op een zeer interessante plaats: het Laboratorium voor Bewegingsproducten van de Universiteit Gent in Kortrijk. De Motor Club is een uitgelezen kans om in contact te komen met uw collega's in Motor Systems en te leren over de meest recente onderwerpen die aan het onderwerp zijn gewijd, zoals Energiebesparingen en de Circulaire Economie.

Kennisbank

Experten aan het woord

Op zoek naar meer informatie over Maintenance, Asset Management, Reliability Engineering? In deze rubriek vindt u tips, artikelen en nog veel meer rond alles wat u bezighoudt in maintenance en asset management.

Ontdek onze must-reads hier:

5 tips om uw spare parts optimaal te beheren

“Kapitaalgoederen hoeven niet stil te staan als gevolg van logistieke wachttijd”

Webinars

Op deze pagina vindt u de opnames van voorbije webinars. Voor webinars in de toekomst verwijzen we u graag naar onze webinar- en activiteitenkalender.


Nieuws

BEMAS lanceert deze maand het Asset Performance Magazine, hét blad op het gebied van duurzame performantie van assets. Het Pan-Europese tijdschrift richt zich op innovatieve praktijken en faciliterende oplossingen om de duurzaamheid en prestaties in asset-intensieve organisaties te verhogen. Naast praktijkvoorbeelden en vernieuwende concepten komen ook digitale oplossingen aan bod. 

Food Industry Alimento

Na een nieuwe audit heeft BEMAS haar QFor label uitgebreid met het QFor Food certificaat.

BEMAS volgt de maatregelen van de overheid nauwgezet op om de opleidingen en activiteiten zo coronaproof mogelijk te laten verlopen.

Products

Failure Analysis Made Simple: Shafts and Fasteners

Een van de voordelen van het begrijpen van de diagnose van machinefouten is dat het defecte onderdeel verbazingwekkend veel zegt over de oorzaken.

Theme

Maintenance Tools & Technologies

Beter onderhoud begint bij efficiënte interventies door onderhoudstechnici. Kennis overde juiste tools en technologie is daarbij onmisbaar.

 

Motor Electrical Predictive Maintenance and Testing 9th Edition - Volume 1, 2, 3 & 4

Volume 1 - Explains in drawings and photos the theory of how AC and DC motors work, how the most common motors found in commercial and industrial facilities are constructed, how they are characterized by their nameplate parameters and what points of vulnerability, failure modes a

Theme

Maintenance Tools & Technologies

Beter onderhoud begint bij efficiënte interventies door onderhoudstechnici. Kennis overde juiste tools en technologie is daarbij onmisbaar.

 
Art of Performance Jeroen De Flander BEMAS

The Art of Performance - The Surprising Science Behind Greatness

UNLOCK THE SCIENTIFIC SECRETS OF WORLD-CLASS PERFORMERS

Theme

Maintenance Tools & Technologies

Beter onderhoud begint bij efficiënte interventies door onderhoudstechnici. Kennis overde juiste tools en technologie is daarbij onmisbaar.

 
Abonneren op RSS - Maintenance Tools & Technologies