Asset Management

Asset Management

Datum: 
vrijdag 28/05/2021 - 14:00
Taal: 
English
Type activiteit: 
Webinar

Asset-intensive companies face tighter maintenance budgets, stricter regulations and increased pressure to improve asset performance, whilst confronted with aging assets and workforce.

Datum: 
vrijdag 28/05/2021 - 14:00
Taal: 
Anglais
Type activiteit: 
Webinar

Les entreprises à forte intensité d'actifs doivent faire face à des budgets de maintenance plus serrés, à des réglementations plus strictes et à une pression accrue pour améliorer la performance des actifs, tout en étant confrontées au vieillissement des actifs et de la main-d'œuvre.

Datum: 
vrijdag 28/05/2021 - 14:00
Taal: 
Engels
Type activiteit: 
Webinar

Asset-intensieve bedrijven hebben te maken met krappere onderhoudsbudgetten, strengere regelgeving en toenemende druk om de prestaties van assets te verbeteren, terwijl ze worden geconfronteerd met verouderende assets en medewerkers.

Datum: 
dinsdag 08/06/2021 - 13:15
Taal: 
Frans
Type activiteit: 
Webinar

De onderhoudsfunctie wordt erkend als een belangrijke hefboom voor industriële prestaties in termen van kosten, termijn en kwaliteitscontrole. Het effect ervan op de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling blijkt uit de onmiskenbare bijdrage ervan aan materiaal- en energiebesparingen, aan de veiligheid van kritieke installaties dicht bij onze woonplaats en aan de instandhouding van ons milieu.

Datum: 
vrijdag 28/05/2021 - 14:00
Taal: 
English
Type activiteit: 
Webinar

Asset-intensive companies face tighter maintenance budgets, stricter regulations and increased pressure to improve asset performance, whilst confronted with aging assets and workforce. Managing an asset with these challenges requires informed decision-making based on insight, knowledge and forecasting. Data is a powerful tool to achieve this goal. 

Datum: 
dinsdag 08/06/2021 - 13:15
Taal: 
Français
Type activiteit: 
Webinar

Le programme du e-forum est conçu pour respecter le caractère multidimensionnel (humain, technologique, organisationnel, sociétal) de la maintenance autour d’exposés par des gens « de terrain » illustrant les meilleures pratiques.

asset performance hackathon
Datum: 
vrijdag 26/02/2021 - 14:00
Taal: 
English
Type activiteit: 
Webinar

Deploying analytics at the EDGE solves many challenges faced by industrial companies including: Improved Security, faster data analysis, reduces the volume of data Reduces network, storage and hardware compute costs and bandwidth and connectivity challenges in remote locations

asset performance hackathon
Datum: 
vrijdag 26/02/2021 - 14:00
Taal: 
Anglais
Type activiteit: 
Webinar

Le déploiement de l'analyse au EDGE résout de nombreux problèmes auxquels sont confrontées les entreprises industrielles, notamment Amélioration de la sécurité, accélération de l'analyse des données, réduction du volume des données Réduction des coûts de réseau, de stockage et de calcul matériel et des problèmes de bande passante et de connectivité dans les endroits éloignés

asset performance hackathon
Datum: 
vrijdag 26/02/2021 - 14:00
Taal: 
Engels
Type activiteit: 
Webinar

Het inzetten van analytics op de EDGE lost veel uitdagingen op waarmee industriële bedrijven worden geconfronteerd, waaronder: Verbeterde beveiliging, snellere data-analyse, vermindering van de hoeveelheid gegevens Vermindering van netwerk-, opslag- en hardware-computerkosten en bandbreedte- en connectiviteitsuitdagingen op afgelegen locaties

Asset Management

Obtenez une réponse aux questions suivantes:

  • Comment assurez-vous que l’ingénierie, la maintenance et l’exploitation de vos actifs de votre infrastructure sont conformes à la stratégie commerciale?
  • Comment décidez-vous de remplacer ou de maintenir un actif?

Komende activiteit

Datum: 
vrijdag 28/05/2021 - 14:00
Taal: 
Engels
Type activiteit: 
Webinar

Asset-intensieve bedrijven hebben te maken met krappere onderhoudsbudgetten, strengere regelgeving en toenemende druk om de prestaties van assets te verbeteren, terwijl ze worden geconfronteerd met verouderende assets en medewerkers.

Kennisbank

Experten aan het woord

Op zoek naar meer informatie over Maintenance, Asset Management, Reliability Engineering? In deze rubriek vindt u tips, artikelen en nog veel meer rond alles wat u bezighoudt in maintenance en asset management.

Ontdek onze must-reads hier:

5 tips om uw spare parts optimaal te beheren

“Kapitaalgoederen hoeven niet stil te staan als gevolg van logistieke wachttijd”

Webinars

Op deze pagina vindt u de opnames van voorbije webinars. Voor webinars in de toekomst verwijzen we u graag naar onze webinar- en activiteitenkalender.

Nieuws

CARL Berger-Levrault, CMMS / EAM expert en BEMAS kondigen met trots het begin van een intensieve samenwerking aan. Door de krachten te bundelen met BEMAS toont CARL Berger-Levrault zijn wens om zijn invloed in België uit te breiden door geprivilegieerde verbindingen te ontwikkelen met het toonaangevende nationale onderhoudsnetwerk.

De Techniekacademie, een initiatief van VIVES Hogeschool, lanceert in samenwerking met BEMAS het project Repair Teens om jongeren warm te maken voor STEM en onderhoud. Repair Teens wil de doelgroep van 12- tot 14-jarigen laten ervaren hoe zij dankzij onderhoud en STEM zelf kunnen bijdragen tot een duurzamere wereld. Repair Teens wordt gerealiseerd met actieve steun van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen en is een samenwerking tussen de Techniekacademie (VIVES Hogeschool) en de projectpartners BEMAS, POM, Repair&Share (gekend van de Repair Cafés) en een groep van industriële bedrijfspartners (Vandemoortele, Volvo Cars Gent, Evonik, Norboard en Manual.to).

In Memoriam Marc De Kerf

Met diepe droefheid meldt BEMAS, de Belgian Maintenance Association vzw-asbl, het plotse overlijden van dhr. Marc De Kerf, bestuurder en secretaris.

Products

10 Rights of Asset Management - Achieve Reliability, Asset Performance and Operational Excellence

About this title

This book is NOT for you if your assets or plant…

Thema

Asset Management

 

Asset Management - Focusing on developing maintenance strategies and improving performance

 

Introduction

The Managers of physical assets, and particularly of maintenance, have created many opportunities for improving the professionalism of their contribution in recent years, for example from:

Thema

Asset Management

 

Asset Management Excellence - Optimizing Equipment Life-Cycle Decisions

 

Thema

Asset Management

 

Asset Management: The Maintenance Perspective

 

Thema

Asset Management

 

Industrial and Manufacturing Wellness: The Complete Guide to Successful Enterprise Asset Management 2nd Edition

When humans are well, they are in a state where body, mind, and spirit are holistically integrated, and, as a result, are healthy, happy, and resilient. The same can be said for a thriving business.

Thema

Asset Management

 
La gestion d'actifs Azevedo

La Gestion d'Actifs

In "La gestion d'actifs" levert Celso de Azevedo de belangrijkste elementen van industrieel asset management en begeleidt de lezer bij het opzetten van een performant asset management binnen zijn bedrijf.

Thema

Asset Management

 

Physical Asset Management Handbook

"An incredible collection of information on a subject that is not concisely documented in the literature. John Mitchell is to be congratulated for developing a working handbook with in-depth knowledge on the subject.

Thema

Asset Management

 

The (New) Asset Management Handbook – A Guide to ISO55000

 

Thema

Asset Management

 

VDM XL Value Driven Maintenance & Asset Management

De Europese industrie is aan het vergrijzen. Recent onderzoek toont aan dat bijna de helft van onze industriële installaties tussen 2015 en 2025 vervangen moet worden. Door de economische crisis hebben maar weinig bedrijven hier de financiële middelen voor.

Thema

Asset Management

 
Abonneren op RSS - Asset Management