Technische vertalingen aan een verminderd tarief

BEMAS heeft een samenwerkingsakkoord met het technisch vertaalbureau ISSA. Leden kunnen een beroep doen op ISSA voor vertaalopdrachten die een vergaande technische kennis vereisen, ISSA bvbamaar bijvoorbeeld ook voor opdrachten voor het opmaken van documenten of webdesign, en genieten hierbij van een korting van 11%.

ISSA is gespecialiseerd in het vertalen en verwerken van technische documenten zoals:

 • technische handleidingen,
 • onderhoudsinstructies,
 • bestekken,
 • lastenboeken,
 • handleidingen voor softwarepakketten,
 • etc...

De grootste sterkte ligt op het gebied van technische vertalingen in een waaier van domeinen waaronder :  

 • Bewerkingsmachines, gereedschapsmachines, persbanken, robotica, injectiemachines;
 • Robotica, industriële lasers, PLC’s, nucleaire industrie, beveiliging, FMS (Flexible Manufacturing Systems);
 • Telecommunicatie, hardware en software,
 • Medische apparatuur en instrumentatie, farmaceutica en andere perifere onderwerpen.
 • Bouwkunde, architectuur,
 • Randapparatuur, controlesystemen, meetsystemen, beveiligingssystemen, …

Alle documenten worden vertaald door vakervaren tolken en vertalers die uitsluitend binnen hun eigen branche en in hun eigen moedertaal (‘native speakers’) werken. Na het vertalen worden de teksten taaltechnisch en inhoudelijk nagelezen door een vakspecialist-revisor.

Als professioneel vertaalbureau maakt ISSA ook gebruik van de meest geavanceerde vertaalsoftware. Dit systeem biedt een perfecte en absolute uniformiteit van de terminologie en vakjargon, automatische vervanging van repetitieve teksten en vertaalgeheugens voor een klantenspecifiek vakjargon.

Voordelen voor de BEMAS-leden:

 • Voordeeltarief courante talen en "exotische talen" : 0,1325 € per woord, hetzij 11% korting (prijsopgave gratis).
 • Bladopmaak, prepress, presentaties, meertalige tekstverwerking, copywriting, website onderhoud en grafische creaties en artwork: 45€ per uur, hetzij 30% korting.
 • Professionele webcreatie: content management, overname en nieuw: 7% korting.
 • Speciaal e-mailadres: bemasatissa [dot] be waar uw aanvraag onmiddellijk en met voorrang wordt behandeld.

Contact

 • I.S.S.A. bvba
 • Tel. 02 567 20 20
 • E-mail: bemasatissa [dot] be
 • www.issa.be