Toepassingstraject: stel een strategisch plan voor je installaties op (en evolueer van een maintenance naar een asset management organisatie)

Veel bedrijven die al een goed werkend onderhoudsbeheer hebben, willen graag een strategisch plan voor de installaties opstellen. Dat is in vele gevallen de logische aanloop naar de evolutie tot een asset management organisatie. Toch heerst er, terecht en onterecht, onzekerheid en koudwatervrees om deze stappen te zetten. Nochtans wijst de praktijk uit dat de meerwaarde op langere termijn zeer groot is. qdfazf

Tijdens dit toepassingstraject legt u als deelnemer stap voor stap de basis om dat alles uit te bouwen. In een kleine groep onder begeleiding van een zeer ervaren specialist en lesgever krijgt u theorie, gecombineerd met praktijkopdrachten om zelf uit te voeren. Door de periode van enkele weken tussen elke sessie is er voldoende tijd om de inzichten om te zetten in uw eigen bedrijf.

Dit toepassingstraject onderscheidt zich van klassieke (Asset) Management opleidingen door te focussen op de meest essentiële processen die in veel bedrijven nog niet (voldoende) zijn uitgewerkt.

Evolueren van maintenance naar asset management

Een van de doelen van dit traject is om de onderhoudsorganisatie te laten evolueren naar een asset management-organisatie. Asset Management is een begrip dat de afgelopen jaren steeds vaker gebruikt wordt zowel in de publieke sector (bv. infrastructuurbeheerders) als in de private sector (bv. productieondernemingen).

ISO 55000 definieert Asset Management als de “gecoördineerde activiteit van een organisatie om waarde te realiseren uit activa”. Het is een set van procedures en tools voor het optimaliseren van de prestaties van fysieke bedrijfsmiddelen gedurende de gehele levenscyclus. Asset Management helpt bedrijven om de juiste afwegingen tussen kosten, opbrengsten en risico’s te maken. Asset Management draagt op die manier bij tot het structureel en duurzaam verbeteren van het bedrijfsresultaat.

Steeds meer bedrijven en organisaties kijken hoe de processen rond investeringen en beheer van infrastructuur, installaties en/of machinepark passen in de Asset Management principes zoals die in de ISO 5500x-norm naar voren worden geschoven. De principes achter de norm helpen organisaties om er voor te zorgen dat iedere en in de organisatie rondom de assets aan dezelfde doelen werkt en de operationele silo’s worden doorbroken. Momenteel wordt immers nog te vaak veel waarde verloren door suboptimalisatie.

Trajectdoelstellingen

Door het participeren in het toepassingstraject, leert u:

 • Hoe een Strategic Asset Management Plan (SAMP) opmaken
 • Hoe een Asset Management Plan opmaken
 • Hoe Asset Management-doelen bepalen en opvolgen
 • Hoe stakeholders betrekken in de verschillende stappen van asset management
 • Aan te tonen hoe men waarde kan creëren met asset management

Na het vervullen van de opdrachten in het toepassingstraject heeft uw bedrijf:

 • een Strategic Asset Management Plan voor een welomschreven groep van assets 
 • een Critiality Ranking voor één asset familie
 • een Asset Management Plan voor (een deel van) deze assets
 • een Basis LTAP (Long Term Asset Plan )voor één assetfamilie
 • een basis LCP (Life Cycle Plan) voor één asset familie
 • een aanpak om veroudering van asset inzichtelijk en bespreekbaar te maken
 • een aanpak om de juiste contractvorm te kiezen voor uitbesteed werk en om het contract op te volgen
 • de resultaten van een Self Assessment Gap-analyse t.o.v. de ISO 55000-norm

Inhoud per sessie

Inhoud Onderwerpen Huiswerkopdracht
1. De essentiële bouwstenen van Asset Management en het Strategic Asset Management Plan (SAMP)
 • Begrijpen van het Asset Management-domein
 • Wat moet er gebeuren: normen en kader ISO 55000
 • Hoe kan u dat doen?
 • Welke modellen kunnen u ondersteunen?
 • Asset Management Context
 • Asset Management Beleid & SAMP
High Level SAMP (Stakeholder map / SWOT/ benoemen: AM-doelen voor de waarde drijvers)
2. Asset data,  Asset conditie,  Asset criticality
 • Welke informatie heeft u nodig voor Asset Management?
 • Hoe zorgt u ervoor dat deze data actueel blijft?
 • Hoe bewaakt u de conditie?
 • Hoe stelt u kritische assets vast?
 • Bespreken huiswerk (Basis SAMP)
 • Asset data control / life cycle data
 • Management of Asset Change
 • Condition monitoring
 • Criticality Ranking (link met Reliability Engineering)
Critiality Ranking voor één assetfamilie
3. Risk Based Decision Taking en benadering voor investeringsbeslissingen
 • Hoe maakt u veroudering inzichtelijk?
 • Hoe definieert u maatregelen?
 • Hoe worden portfoliokeuzes gemaakt met behulp van business cases en van risicomatrix ?
 • Bespreken huiswerk (Criticality Ranking)
 • LTAP: Long Term Asset Plan (Asset health model) 
 • LCP: Asset Life Cycle Plannen
 • Portfoliokeuzes (bestaande & nieuwe assets) business cases & risicoreductie 
Basis LTAP (Long Term Asset Plan) voor één assetfamilie
Basis AMP 

 
4. Besturing van Asset Management Plannen en activiteiten
 • Hoe gaat u om met uitbesteding?
 • Hoe garandeert u resultaat van uitbestede werken?
 • Hoe garandeert u resultaat van interne werken?
 • Bespreken huiswerk (Basis LTAP)
 • Sourcing keuzes (Outsourcing Control)
 • Aansturing externe service providers
 • Aansturing interne service providers
Basis LCP (Life Cycle Plan) voor één assetfamilie
5. Asset Management in het kader van ISO 55500
 • Inrichting van het Maintenance & Asset Management systeem: proces organisatie, IT, Content, besturing: Welke eisen stelt ISO?
 • Hoe werkt een ISO 55 000 certificeringstraject?
 • Hoe meet u de ISO 55 000 compliance?
 • Bespreken huiswerk (Basis LCP)
 • Asset Management Systeem inrichting
 • Certificeringstrajecten
Self assessment ISO 55000 (optionele opdracht)

Doelpubliek

Technisch-operationele managers (asset managers, technische directie, onderhoudsmanagers, fleet managers, etc…) die willen starten met het toepassen van de Asset Management-principes binnen hun organisatie. Bij voorkeur heeft u van tevoren reeds inzicht in wat Asset Management inhoudt. Wij sturen u graag wat leesmateriaal indien dat niet het geval is. 

Lesgever

pdPeter Decaigny is zowel industrieel als bedrijfskundig ingenieur en startte zijn carrière 22 jaar terug bij Volvo Cars Gent. Daar heeft hij diverse functies vervuld in onderhoud, gaande van reliability engineer, verantwoordelijke van de centrale onderhoudsdiensten & de magazijnen tot manager van de onderhoudsprocessen binnen de verschillende productievestigingen in Zweden en België. Hier implementeerde hij de Value Driven Maintenance aanpak van Mainnovation en combineerde dit met de bestaande TPM-filosofie binnen Volvo Cars. Peter was van 2006 – 2009 Business Team Manager bij Siemens. In deze periode was hij o.a. Managing Director van de maintenance joint-venture in de papierindustrie in Duitsland.

Sinds 2009 is Peter consultant bij Mainnovation. Als partner is hij verantwoordelijk voor de activiteiten in België en Frankrijk. Daarnaast is hij zelf nog steeds betrokken als consultant bij projecten in de chemie, voeding, automobiel, discrete manufacturing, pharma en de infrastructuurwereld. Bij asset-intensieve klanten zoals Infrabel, Elia, Havenbedrijf Antwerpen, Aquafin liggen de uitdagingen heel sterk op het optimaliseren van de volledige asset levenscyclus en niet enkel op het onderhoudsproces.

Praktisch

De eerste sessie vindt plaats op 12 maart 2019 van 8u30 - 17u00 in Hotel Serwir - Sint-Niklaas.

De vervolgsessies vinden plaats op onderstaande data (ov van wijzigingen als dit voor de deelnemers beter uitkomt). We organiseren ze graag telkens in het bedrijf van één van de deelnemers. De kosten voor catering mogen aan BEMAS doorgerekend worden. Data van de vervolgsessies:

 • sessie 2: dinsdag 23 april 2019 van 12u00 - 17u30 op locatie bij één van de deelnemers
 • sessie 3: dinsdag 28 mei 2019 van 12u00 - 17u30 op locatie bij één van de deelnemers
 • sessie 4: dinsdag 25 juni 2019 van 12u00 - 17u30 op locatie bij één van de deelnemers
 • sessie 5: dinsdag 10 september 2019 van 12u00 - 17u30 op locatie bij één van de deelnemers

Presentatie in het Nederlands, Nederlandstalige handouts

 

  Datum:
  dinsdag 12/03/2019 - 8:30
  dinsdag 12/03/2019 - 17:00
  Taal:
  Nederlands
  Locatie:
  Hotel Serwir
  Kon. Astridlaan 57
  Sint-Niklaas 9100
  Ledenprijs:
  € 1.795 (ex btw)
  Prijs niet-leden:
  € 1.995 (ex btw)

  Bespaar tot 40% met de KMO-portefeuille.
  Meer info.

  Georganiseerd door:
  BEMAS
  Activiteitstype:
  Toepassingstraject