Starten met asset-based skill- en competentiebeheer van uw technici

Kent u het verschil tussen kwalificaties, competenties en talenten? Is er in uw bedrijf een planmatige en gestructureerde aanpak van de skills en competenties van elke (technische) medewerker?

Tijdens deze opleiding krijgt u de kennis en technieken om een goed competentiebeheer in uw bedrijf uit te bouwen. Want alleen door dit doordacht aan te pakken kan u het maximum halen uit uw human resources, en er tegelijk voor zorgen dat de personeelstevredenheid gemaximaliseerd wordt.

De opleiding is verspreid over vier voormiddagen met een week ertussen. Zo kan u de inzichten toepassen in uw bedrijf op een concrete case.

Leerdoelstellingen

 • Een technisch competentiewoordenboek kunnen opmaken;
 • Verbanden kunnen leggen tussen competenties en assets, kwalificaties en opleidingen;
 • Zelf één of meerdere profielen kunnen opmaken;
 • Normen kunnen opmaken voor zelfgemaakte profielen;
 • De do’s en dont’s van het evalueren van de competenties van medewerkers beheersen;
 • Een analyse van de competenties van een medewerker en van een team kunnen maken;
 • Weten hoe u conclusies moet trekken en welke acties u eraan kan koppelen;
 • Een persoonlijk opleidingsplan kunnen opstellen, uitwerken en opvolgen.

Programma

Aspecten van Asset Based Competentiebeheer

 • Assets
  • Welke assets zijn te onderhouden?
  • Welke niet?
  • In- vs-outsourcing
 • Competenties
  • Welke competenties zijn nodig?
   • In het volledige team
   • Per ploeg
  • Wie heeft welke competenties?
  • Zijn de competenties voldoende aanwezig in het team?
  • En zijn ze aanwezig per ploeg?
  • Hoe zorgen we dat competenties opgebouwd worden?
   • Opleidingen
   • Werkplekleren
   • Coaching
  • Hoe zorgen we dat competenties onderhouden worden?
  • Hoe competenties evalueren?
  • Wat is de link met opleidingen? En waar stopt de link?
  • Hoe koppel je assets aan competenties?
  • De gevaarlijke link met functies en verloning
 • Kwalificaties
  • Welke kwalificaties zijn nodig?
   • Wet op het welzijn
   • AREI
   • Zicht op de assets en asset-risico’s van uw bedrijf
   • Tijdsgebonden aspecten van kwalificaties

Praktische benadering met behulp van Tacoma

 • Opbouwen van een woordenboek – en het onderhouden ervan
 • Maken van profielen – welke strategie?
 • Normeren van profielen – een realistische kijk
 • Evalueren van medewerkers
  • Do’s en dont’s
  • Samen sterk
 • Analyseren van competentie
  • Individueel
  • In het team
 • Opmaak van een actieplan
  • PDCA cirkel
  • Never ending story
  • Wat bij verloop van personeel?
   • Pensionering
   • Exit medewerker
   • Wie zoek je en hoe verkoop je het aan HR?
  • Inbedding in een performantiesysteem
   • Hoe benader je dit?

Oefeningen

De theorie wordt ingeoefend op basis van digitale templates in Microsoft Excel. Het is daarom aangewezen een eigen laptop mee te brengen. Als u geen draagbare computer ter beschikking heeft, kan u samenwerken met een andere deelnemer.

Doelgroep

Iedereen die verantwoordelijk is voor competentiebeheer in een technische omgeving: Onderhoudsverantwoordelijken; Teamleaders; HR-verantwoordelijken; … Vertrouwdheid met de basisprincipes van asset management wordt verondersteld.

Over de lesgever 

Christophe Dhaenens heeft een technische achtergrond en startte zijn carrière in de elektronica en de auto-industrie. Gedurende meer dan 17 jaar werkte hij vervolgens voor Syntra als opleidingscoördinator technische beroepen, sectorcoördinator industrie en projectcoördinator HR-Services.
Sinds 2010 is hij bij Fluvius bezig met HR, opleidingen en skill-en competentiemanagement. Daarnaast startte hij het bedrijf D-INC dat bedrijven ondersteund op vlak van Learning & Development en Talent & Competence Management.

Data

De volgende sessie gaat van start vanaf 24 september 2020. Meer informatie vindt u hier.