Welke curciale rol spelen food-grade smeermiddelen bij het behouden van de voedselkwaliteit?

Safe Maintenance
Leden
€ 0,00
Niet-leden
€ 0,00

Als het gaat om voedselveiligheid telt elk minuscuul detail - tot aan de kleinste meeteenheid. Stel je een grote bak voor met een miljoen erwten. Slechts 10 van deze erwten mogen in aanraking komen met het smeermiddel om te kunnen voldoen aan de veiligheidsgrens. We hebben het hier over 10 delen per miljoen (ppm), een cruciale maatstaf in onze branche.

Tijdens deze lezing toon ik je het belang om de specifieke behoeften van elke toepassing te begrijpen bij de selectie van het meest geschikte smeermiddel en enkele algemene misvattingen hieromtrent uit de wereld te helpen.

Spreker: Vincent Meijer, Product Category Manager Benelux Tools and Technical Fluids, ERIKS

BEMAS Corporate Sponsors