Risk Based Inspection, doe je het goed?

Maintenance & Reliability Engineering
Leden
€ 0,00
Niet-leden
€ 25,00

Statische apparatuur zoals leidingsystemen, opslagtanks, warmtewisselaars en dergelijke hebben allemaal te maken met verschillende faalmechanismen waar onder andere corrosie, metaalmoeheid en verschillende vormen van materiële schade/ degradatie mogelijk zijn. Dit kan leiden tot ongewenste scenario's zoals lekkage, brand, explosie en ongeplande stops, om een paar van de ongewenste uitkomsten te noemen.

Ondanks dergelijke bekende ernstige gevolgen krijgen deze statische componenten vaak minder aandacht tijdens algemeen onderhoud en turnarounds in vergelijking met roterende assets, zoals pompen, motoren enz. Als onderhoudsprofessional wilt u onverwachte storingen en daaropvolgend reactief onderhoud het liefst vermijden. Die kunnen namelijk (zeer) duur en gevaarlijk zijn. Door correct preventief en predictief onderhoud kunnen dergelijke problemen beperkt worden. Dit houdt in dat de werkelijke toestand van statische assets zo goed mogelijk gekend moet zijn en dat een goede voorspelbaarheid van faalmechanismen zeer accurate/realistische degradatie modellen vereist. 

Om te beslissen wanneer welke (onderdelen van) statische installaties geïnspecteerd of gemonitord moeten worden, is de Risk Based Inspection-methode (RBI) ontwikkeld. Een RBI-analyse brengt de risico's en gevolgen van storingen in kaart op gebied van Health, Safety, Environment en Business factoren. 

Op basis hiervan kan prioriteit vastgelegd worden voor de meest-kritische statische assets en  kunnen als gevolg de inspectie-intervallen geoptimaliseerd worden om zo de totale risico’s zowel als de inspectie kosten te verlagen. Bedrijven hebben namelijk vaak beperkte middelen ter beschikking (inspectie apparatuur /personeel) gepaard met een grote scope aan items voor inspectie. Alle statische assets grondig inspecteren is dus in de meeste gevallen simpelweg niet mogelijk. Door middel van een goede RBI aanpak kunnen de beschikbare technische middelen zo efficiënt en effectief mogelijk worden benut bij de statische assets die dit het meeste nodig hebben op basis van totale risico.  

 

Wat komt aan bod tijdens het webinar?

 • Wat is Risk Based Inspection (RBI) en wat houdt dit in?
  • Wat te inspecteren? Praktische voorbeelden voor static equipment
  • Typische RBI team-samenstelling
  • Hoe te inspecteren? 
 • Wat kan RBI voor asset-owners betekenen?
 • Wat is de best-practice voor RBI-management 
  • API-580 en gerelateerde API-normen voor RBI
 • Aanpak van RBI (Uitleg processtappen/structuur volgens API-580)
  • Data/info-verzameling 
  • RBI-risico-bepaling
  • Classificeren en prioriteren van assets (gebaseerd op risico-bepaling)
  • Inspectieplannen opzetten
  • Mitigatie-acties 
  • Herbeoordeling risiconiveau en inspectieplannen (na toepassen van mitigatie-acties)
 • RBI maturity assessment tool
  • Hoe kan je evalueren hoe matuur je organisatie is mbt RBI?
  • Gebruik van Best practice API-580 als maatstaaf voor RBI maturity
  • Intro (Showcase) Maturity assessment tool
  • Tool: beschrijving, preview van resultaten, benchmarking
  • Quickscan: Aan de hand van 10 concrete vragen word je uitgedaagd om te toetsen in welke mate best practices rond RBI in jouw bedrijf worden toegepast. 

 

Waarom deelnemen?

1. U leert de resultaten van risicobeheer te verbeteren
2. U leert een strategie toe te passen met als doel te doen wat echt nodig is om de integriteit te waarborgen en de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van statische assets te verbeteren door de inspecties te plannen en uit te voeren die het hardst nodig zijn
3. U leert hoe inspecties en uitval/stops te verminderen en een langere looptijd te bieden zonder de veiligheid of betrouwbaarheid in gevaar te brengen
4. U leert een flexibele techniek te beheersen die in staat is om continu te verbeteren en zich aan te passen aan veranderende risico's


 

Programma

Welkom in de BEMAS Distance Learning Cloud via de link die we u toesturen

Start presentatie "Risk Based Inspection, doe je het goed?"

Q&A en einde

 • Conclusies en key take-aways
 • Vragen en discussieronde

 

k

Over de spreker

Robert Musschenga is Expert Engineer bij PDM en is een industriële ingenieur en technisch consultant met een specialistische focus op Internationaal onderhoudsmanagement. Robert spreekt Engels als zijn moedertaal en is internationaal opgegroeid in Singapore, Saoedi-Arabië, Nigeria en Thailand.

Zijn brede industriële onderhoudsachtergrond heeft Robert in staat gesteld waardevolle inzichten te verwerven in verschillende disciplines van onderhoudsengineering, veiligheid en technisch beheer. Voorbeelden van kennis zijn: Lean Maintenance, Risk based inspection, Asset Management, Failure mode & effect analyse, Design for maintenance, HSE & machine risico-evaluaties, kwaliteitsmanagement en reliability centered maintenance. Robert heeft diverse projecten uitgevoerd voor toonaangevende opdrachtgevers, waaronder de oliegigant Shell, vliegtuigbouwer Fokker, graafmachinebouwer Caterpillar, Snoepfabriek Perfetti Van Melle (mentos) en chemische producent DOW onder anderen. Voor PDM heeft Robert onderzoek gedaan naar RBI methodes en hieruit een maturity assessment tool ontworpen om asset owners in staat te stellen een vergelijken te maken met de best practice voor RBI zowel als met andere spelers in de industriële sectoren.

In samenwerking met

PDM is een expertisebureau, zelfstandig en onafhankelijk sinds 1971. Het bedrijf biedt consultancy voor verschillende engineering disciplines, change management, en project management, waardoor u uw voorsprong kan vergroten. PDM ontwikkelt ook technologie voor fabrikanten in de machinebouw en focust zich op het versnellen van innovatieve kracht, We helpen de prestaties van productieomgevingen te verbeteren.

BEMAS Corporate Sponsors