Hoe de principes van Theory of Constraints en Lean toepassen op de aankoop en beheer van (obsolete) Spare Parts? - Case Engie Electrabel Doel

Maintenance 4.0 & IoT
Leden
€ 0,00
Niet-leden
€ 25,00

Voor het project van de levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2 moest er op korte termijn een enorme investeringsgolf (ca. €700M) verwerkt worden door Engie. Dit resulteerde in een groot aantal bestellingen waarop kwaliteitsopvolging voorzien moest worden. Gezien de zeer korte realisatietermijnen en een beperkte capaciteitsuitbreiding van het Supply Chain team ontstond er een grote noodzaak om een betere ‘flow’ in de processen te realiseren.

Om dit aan te pakken werd er een optimalisatie van de interne processen doorgevoerd. Tijdens deze oefening zijn de principes van Lean , TOC (Theory Of Constraints) in de praktijk toegepast en vertaald in een software. Deze software, genaamd OptimaCS, wordt gebruikt als add-on op SAP om de dagelijkse taken te vereenvoudigen en de flow te sturen. In een tweede fase werden er ook modules rond obsolescence management en de optimalisatie van de materiaal parameters in SAP geïmplementeerd. 

Tijdens dit webinar presenteren de sprekers welke stappen je moet nemen in dit proces en hoe dit concreet binnen Engie Doel gerealiseerd werd. 
 

Programma

 • Theory of constraints (TOC): 5 focusstappen toegepast op asset management
  • Identify: het identificeren van de beperkende factor, de zwakste schakel
  • Exploit: het optimaal benutten van het beperkende proces en ervoor zorgen dat er geen tijd verspild wordt 
   • Voorbeelden uit de toepassing bij Engie Doel
    • Functionele reorganisatie 
    • Afschaffen van hulpdatabanken
    • Elektronische Kanbans
  • Subordinate: zorgen dat alle processen aangepast worden aan het beperkende proces
   • Voorbeelden uit de toepassing bij Engie Doel
    • Nieuw prioriteitensysteem
    • Full Kit
    • Wachtrij analyse
    • Parking
    • Gating / Vrijgave van werk
  • Elevate: het beperkende proces versterken of doorbreken
  • Back to 1: herhaal het proces vanaf stap 1
 • KPI’s
  • Indicatoren vastgelegd in OptimaCS en bewaard voor analyse
  • Concrete voorbeelden
    
 • Conclusie

Doelgroep: Asset Managers, Supply chain managers, Onderhoudsmanagers – en ingenieurs, Project managers, en iedereen met interesse in Lean, TOC en hoe je dit kan toepassen binnen je organisatie.

p

Over de sprekers

Patrick Léonard is TOC Expert bij Bureau Léonard. Patrick heeft 30 jaar ervaring in het implementeren van TOC (Theory of constraints) . Hij assisteert bedrijven bij het organiseren van hun projectmanagement in verschillende omgevingen van satellietbouw, automotive toeleveranciers , tot de farmaceutische industrie. Hij ontwikkelde en implementeerde software voor de productie- en supply chain in meerdere organisaties en landen. Onlangs hielp hij Engie bij het ontwikkelen en implementeren van een software tool om de component supply te verbeteren.

d

Kevin Rens is Head of Section Component Supply Management bij Engie. Na het behalen van zijn masterdiploma Industriële Wetenschappen begon Kevin zijn loopbaan als consultant voor Bonache NV in de kerncentrale van Doel. Als MRP-controller deed hij veel ervaring op in de Nucleaire Supply Chain. Na enkele jaren trad hij in dienst bij Engie als Head of Section Component Supply Management. Hij was de projectleider van een optimalisatieproject, met onder meer de ontwikkeling & implementatie van een Software Tool, OptimaCS, die gebaseerd is op de Theory Of Constraint.

In samenwerking met

BEMAS Corporate Sponsors