De impact van corona op werkvoorbereidingen

Asset Management
Leden
€ 0,00
Niet-leden
€ 25,00

Controleer hier of jouw bedrijf lid is van BEMAS.
 

Bij Werkvoorbereiding van onderhoudswerken moeten we niet enkel technische en logistieke aspecten bekijken. Ook veiligheid maakt een integraal en een cruciaal deel van de werkvoorbreiding uit. De voorbije maanden hebben technische diensten beter leren omgaan met Corona. De Covid-19 maatregelen zoals social distancing, handhygiëne, het dragen van een masker zijn het nieuwe normaal geworden.

Heel wat bedrijven werken momenteel aan de voorbereiding van stilstanden tijdens de zomer of komend najaar. Berichten over een mogelijke tweede Corona-golf, wijzen er op dat we nog steeds beter proactief nadenken over wat de mogelijke gevolgen en risico’s van corona op de geplande werken kunnen zijn.

Tijdens dit webinar gaan we dieper in op hoe je op een pragmatische manier bij een werkvoorbereiding kan rekening houden met Corona.

 

1.    Risicoanalyse voor COVID 19 en hoe voorbereiden op tweede golf?

door Jo Carron, Diensthoofd informatica & technische dienst bij Sint-Lievenspoort in Gent en lid van de werkgroep Documenten bij Prebes.

 

j

Jo Carron is hoofd TD bij St-Lievenspoort en daarnaast ook actief in de werkgroep documentatie van Prebes, de Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming. In die hoedanigheid werkte hij mee aan enkele zeer waardevolle documenten die publiek beschikbaar zijn gesteld (zie https://www.prebes.be/faq-corona).

 • Korte intro over Prebes

 • Projectgroep Documenten Prebes

 • Risicoanalyse bij heropstart na Covid 19 en wat betekent dit voor onderhoud?

 • Checklist noodplanning pandemie (business continuity Plan en de tweede golf)

 • De presentatie wordt doorspekt met enkele praktische voorbeelden.

 

2.    Hoe wordt bij Alpro rekening gehouden met Corona tijdens de werkvoorbereiding voor onderhoudswerken 

door David Maertens, momenteel als freelance werkvoorbereider via Progressive aan de slag bij Alpro. Ruim 15 jaar technische bagage. Helpt bedrijven bij het opstellen en optimaliseren van onderhoudsplannen in het CMMS-programma.

Alpro is de Europese marktleider en pionier in sojaproducten en heeft een belangrijke productievestiging in Wevelgem. De productie installatie wordt 2 maal per jaar gestopt voor groot onderhoud. De geplande stop van maart kwam plots midden in de Corona-perikelen terecht. Uit veiligheidsoverwegingen werd al heel snel beslist om deze stop uit te stellen naar begin september 2020. Hoewel bij onderhoud in voedingsinstallaties al heel erg op hygiëne wordt gelet, groeide bij Alpro het besef dat de komende stop een bijzondere aanpak vereist.

Tijdens zijn presentatie, gaat David Maertens dieper in op hoe je tijdens de werkvoorbereiding van een stop rekening kan houden met de gevaren van Corona-infectie:

 • Introductie over de Alpro site in Wevelgem
 • De halfjaarlijkse onderhoudsstop bij Alpro: wat houdt dit?
 • De impact van Corona op de onderhoudswerken tijdens de komende stop
  • strengere veiligheids en hygiëne maatregelen voor de (externe) technici
  • impact hiervan op de uitvoering van de onderhoudswerken
  • impact op de duurtijd van de onderhoudswerkzaamheden
 • Wat betekent dit voor de werkvoorbereiding?
  • hoe rekening houden met de extra maatregelen en onzekerheden  
  • andere aanpak van het werkvoorbereidingsproces
 • Conclusie en tips

 

3.    Risico-analyse en Last Minute Risico Analyse via de gratis BEMAS LMRA app MRA 

door Wim Vancauwenberghe, directeur BEMAS.

Met de BEMAS Corona Last Minute RisicoAnalyse app kan je voor het aanvangen van onderhoudswerkzaamheden nagaan of voldoende voorzorgsmaatregelen om het risico op corona-infectie te beperken zijn genomen. De app laat ook toe om een inschatting van het risico op infectie te maken en stelt enkele aanbevolen voorzorgsmaatregelen voor.  De app bevat ten slotte enkele concrete adviezen en tips om Corona infecties te voorkomen en geeft de mogelijkheid om incidenten te melden aan BEMAS.

Tijdens deze korte presentatie vertelt Wim over:

 • Hoe Last Minute Risk Analysis (LMRA) ongevallen kan voorkomen en aanzet tot blijvende gedragsverandering
 • Hoe LMRA toegepasen op Corona / Covid-19
 • De gratis BEMAS Corona LMRA app

De LMRA app is ontwikkeld door SBC Safety Behaviour Change (BEPORI bvba). Deze gratis versie voor risicoanalyse op coronainfectie tijdens onderhoudswerken wordt ter beschikking gesteld in samenwerking met BEMAS - Belgian Maintenance Association vzw.

 

In samenwerking met

BEMAS Corporate Sponsors