VormAInt

Met het vormAInt-project heeft BEMAS samen met 7 andere partners een professioneel opleidingsprogramma rond Artificial Intelligence (AI) en Predictive Maintenance ontwikkeld.

esf+wit

Voor de aanvang van het project bestonden er heel weinig tot zelfs geen opleidingen rond AI voor de doelgroep van BEMAS binnen het segment onderhoud.  Het ontwikkelde opleidingsaanbod is gericht op iedereen die wil kennismaken met AI in een industriële onderhoudscontext. Operatoren, technici, leidinggevenden en ingenieurs in industriële productiebedrijven en andere asset intensieve omgevingen leren (beter) gebruik te maken van Artificiële Intelligentie toegepast in onderhoud en asset management. AI laat immers toe om aankomende storingen te voorspellen, waardoor er ongeplande stilstanden en technische incidenten kunnen worden vermeden. AI en predictief onderhoud wordt momenteel in steeds meer bedrijven geïntroduceerd. Het is daarom belangrijk om nu al kennis te maken met de mogelijke toepassingen van deze technologie en de impact hiervan op uw takenpakket.

Het vormAInt-project wordt gefinancierd door ESF Vlaanderen (Oproep 467).

Heeft u interesse in de resultaten van het project?

Contacteer ons!

Beschikbare AI-opleidingen voor de verschillende doelgroepen

In het opleidingsaanbod zijn er opleidingen beschikbaar voor verschillende doelgroepen .  

1. Artificial Intelligence voor technici en operatoren

Voor deze doelgroep zijn volgende trainingen beschikbaar:

  • Oriënterende awareness classroom opleiding AI voor technici in een assetintensieve omgeving
  • Oriënterende awareness classroom opleiding AI voor operatoren in een assetintensieve omgeving

Inhoud

Deze opleidingen zijn bedoeld om de competenties van het technisch personeel en de operatoren te verhogen.  We leren hen wat de impact is van AI op onderhoud, wat er voor hen verandert als onderhoudstechnicus of operator, wat de voordelen zijn en hoe AI de proactieve workflow gaat beïnvloeden.  De cruciale rol van de onderhoudstechnicus en operator bij de ontwikkeling van een AI traject én in de intelligente fabriek wordt getoond.

We leren de doelgroep dat de mens optimaal kan samenwerken met technologie en tonen hen duidelijk de voordelen van de relatie human vs technology.

Kortom, de cursisten krijgen aangeleerd wat er verandert voor hen op het terrein en hoe ze moeten omgaan met deze veranderingen.  Daarbij wordt de nadruk gelegd op de verschillende contexten die er zijn en waarbij vertrokken wordt vanuit een historisch perspectief waarbij de evolutie van industrie 1.0 naar industrie 4.0 wordt besproken.  De evolutie van een proactieve workflow naar een geïntegreerde digitale reliability and maintenance framework wordt besproken.

Wanneer?

De eerste pilootopleidingen vonden in januari en maart 2021 plaats. 

Deze e-learnings zijn gratis toegankelijk (voor zowel niet-leden als leden van BEMAS)
- E-learning: Artificiële Intelligentie voor techniekers in een asset-intensieve omgeving
- E-learning: Artificiële Intelligentie voor operatoren in een asset-intensieve omgeving


2. Artificial Intelligence voor Maintenance & Reliability Engineers

Voor deze doelgroep ontwikkelden we de volgende trainingen:

- Oriënterende tweedaagse classroom opleiding AI voor onderhouds- en betrouwbaarheidsingenieurs
- Diepgaande hybride opleiding AI voor onderhouds- en betrouwbaarheidsingenieurs, met een optionele implementatieoefening

  • Oriënterende tweedaagse classroom opleiding AI voor onderhouds- en betrouwbaarheidsingenieurs

In de tweedaagse opleiding wordt het belang geschetst van AI vandaag en in de komende jaren.  We lichten AI en machine learning toe en verhogen de competenties van welke belangrijke familie-algoritmes er zijn, gekoppeld aan voorbeelden van hoe dit toegepast kan worden.  Cursisten leren hoe het AI proces eruitziet en welke stappen er gezet moet worden om algoritmes met succes in productie te krijgen.

Competenties omtrent Machine learning (predictive, prescriptive,..) en Operations research (optimaliseren, lineair programming, mixed integer lineair programming, non – lineair programming, genetic algoritms,…) worden verhoogd.  Cursisten leren de opportuniteiten en uitdagingen kennen voor een toekomst met de focus op digitale reliability en maintenance.

Ook wordt geleerd welke risico’s en valkuilen er zijn en welke kwaliteit en beschikbaarheid data kan en moet hebben.

Wanneer?

De oriënterende tweedaagse opleiding vond voor het eerst plaats in juni 2021. De hybride opleiding vond plaats als 'summer school' van juli tot oktober 2021.

Vanaf 2022 plant BEMAS deze opleidingen geregeld in de opleidingskalender. Wil u op de hoogte gehouden worden over wanneer deze opleidingen zullen plaatsvinden? Laat het ons hier weten.

  • Toepassingstraject: Toepassen van AI voor Maintenance & Reliability Engineers

In deze opleiding focussen we ons op de huidige en toekomstige rol van de maintenance & reliability engineer en hoe AI hun werk gaat beïnvloeden. We bekijken hoe hun rol zal evolueren wanneer AI wordt ingebed in operations.

Competenties omtrent het inzetten van digitale architectuur worden verhoogd. Cursisten leren hoe ze via IIOT (Industrial Internet of Things) machinedata en procesdata kunnen capteren en organiseren en hoe ze AI modellen kunnen bouwen, toegepast op maintenance, reliability en asset performance.  De algemene principes van predictieve modellering, classificatie, regressie, forecasting en anomaliedetectie komen aan bod.  Ook de soorten neurale netwerken, hoe deze werken en hoe ze toegepast kunnen worden in een industriële praktijk worden aangeleerd.  Statistical learning en data preparation komen aan bod. 

We overlopen de evolutie van Analysis naar Analytics, van het ‘zien’ naar het ‘zelf optimaliseren’.  We brengen de cursisten de overgang en de evolutie bij van een discriptieve houding (we zien wat er gebeurt) over het diagnostische (we begrijpen waarom het gebeurd is) en het predictieve (we zijn voorbereid op wat zal komen) naar het prescriptieve (we weten zelf welke actie we moeten nemen). 

Meer details over dit toepassingstraject

Wanneer?

De pilooteditie van deze opleiding vond plaats van juli tot oktober 2021.

Vanaf 2022 plant BEMAS deze opleiding jaarlijks in de opleidingskalender. Wil u op de hoogte gehouden worden over wanneer de volgende editie van deze opleiding zal plaatsvinden? Laat het ons hier weten.

 

3. Artificial Intelligence voor O&M Managers en Project Managers

Voor deze doelgroep ontwikkelen we de volgende trainingen:

  • Oriënterende eendaagse classroom opleiding AI in onderhoud voor managers en leidinggevenden
  • Classroom opleiding voor het maken van een business case voor een AI-traject in onderhoud
  • Classroom opleiding voor het strategisch en tactisch opzetten van een AI-traject in onderhoud

In deze module komt de business case van AI in een technische omgeving aan bod.  Bedoeling is om de competenties omtrent de concrete projectplanning en implementatieopvolging van AI projecten (structure awareness, the digital journey, ‘fail fast, fail cheap, fail forward methodiek) te verhogen. 

De deelnemers krijgen kennis en vaardigheden aangereikt van wat er bestaat op de markt en wat er nodig is om dergelijke AI projecten op te starten.  Zij krijgen een overzicht van welke best practices er zijn en welke organisaties al met succes AI inzetten. Daarnaast is het van belang om aan te geven welke belangrijke valkuilen en risico’s er zijn in een AI traject en hoe ze van AI een succes kunnen maken in hun organisatie. Cursisten leren hoe ze een business case moeten opzetten en hoe ze een AI Proof of Concept (POC) moeten opstarten.  De uitdagingen en valkuilen van het starten met AI POC worden aangeleerd en hoe ze AI moeten inbedden.

Wanneer?

De pilootopleidingen rond deze thema's vonden plaats in juni 2021.

Vanaf 2022 plant BEMAS deze opleiding jaarlijks in de opleidingskalender. Wil u op de hoogte gehouden worden over wanneer de volgende editie van deze opleiding zal plaatsvinden? Laat het ons hier weten.

 

Partners

D-Inc

D-Inc wil bedrijven ondersteunen met het in kaart brengen van de aanwezige of de nodige competenties en wel zodanig dat medewerkers op de beste manier ingezet, bijgeschoold en/of omgeschoold kunnen worden.  D-Inc adviseert bedrijven ook op vlak van Learning & Development. 

The Grain

The Grain biedt een uniek aanbod voor de bredere productie- en procesindustrie en levert geïntegreerde IoT-oplossingen. The Grain richt zich op: (1) het industrialiseren van digitale productietoepassingen met kunstmatige intelligentietechnieken en geavanceerde visualisatie; en (2) totale plantoptimalisatie door middel van prescriptieve analyses. The Grain biedt ook analytische toepassingen voor optimalisatie van de supply chain.

imec

Imec verricht fundamenteel en toegepast onderzoek verricht op het gebied van internettechnologie en gegevenswetenschap. Op nationaal niveau werkt Imec samen met 175 industriële partners in vele multidisciplinaire projecten. Internationaal is er een sterke betrokkenheid bij Europese onderzoeksprojecten, met name op het gebied van internet van de toekomst, met ongeveer 70 jaar ervaring. Imec telt ongeveer 300 bronnen waarvan resulteerde in 2350 publicaties in internationale tijdschriften en congresverslagen, 97 PhD's, 45 internationale prijzen en 8 spin-off bedrijven.

I-Care

I-Care is een van 's werelds toonaangevende leveranciers van end-to-end oplossingen in Industrial Asset Health Management. I-care heeft met 300+ werknemers reeds meer dan 25 jaar ervaring in de Conditie monitoring industrie. Hierbij beheerst ze alle beschikbare technologieën om de conditie van industriële assets te bewaken, het falen van deze assets te detecteren en ruim voordat dit leidt tot stilstanden van het asset, haar klanten te adviseren om een accurate interventie in te plannen om deze potentiële faling te elimineren.

Business & Code

De bedoeling van Business and Code is om op een heldere en concrete manier te beschrijven wat machine learning is en hoe bedrijven dit kunnen toepassen in hun omgeving.  Aan de hand van bepaalde softwarepakketten wordt dit toegepast op eigen data waarbij nieuwe of andere toepassingen bedacht kunnen worden binnen het eigen bedrijf of vakgebied.

Yazzoom

Yazzoom gebruikt zijn expertise in prescriptive analytics en procescontrole om waarde te creëren voor zijn klanten door het verbeteren van bedrijfsprocessen. Wij zijn top experts op het vlak van artificiële intelligentie, digitale signaalverwerking, computer modellering, software ontwikkeling, data analyse en regeltechniek. Onze missie is deze expertise in te zetten om de uitdagingen van onze klanten mee te helpen oplossen.

Vormaint logos

Met de steun van ESF - Europese Unie - Vlaamse Overheid

BEMAS en de projectpartners ontvangen in totaal een financiële steun van € 233.707,15 van ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.

 

BEMAS Corporate Sponsors