VEMT

Het VEMT project is een internationale samenwerking tussen onderhoudsorganisaties uit België, Denemarken, Zweden, Slovakije, Slovenië, Noorwegen, Finland, Zwitserland en Ierland die voortbouwt aan ValidMaint.

VEMT Logo.png

ValidMaint is een database met meer dan 1500 vragen die gebruikt kunnen worden om de competentie van onderhoudstechnici te testen. Deze is gecreëerd tussen 2005 en 2008. In een economisch moeilijke tijd waarin technische functies knelpuntberoepen zijn hebben bedrijven er alle belang bij om de echte competentie van huidige en toekomstige werknemers te testen. Op basis van de resultaten kan veel gerichter bijgeschoold worden.

Het VEMT-project liep tussen 2012 en 2014 en focust om het toevoegen van extra vragen aan dit systeem, op basis van een competentie-model dat ontwikkeld is door het EFNMS. Hoe werkt ValidMaint? Een bedrijf dat de competentie van een kandidaat wil testen kan deze een willekeurige selectie van vragen laten beantwoorden. Het is ook mogelijk om specifieke domeinen te testen, bijvoorbeeld troubleshooting, maintenance technology, … . Hiervoor kan men contact opnemen met de nationale onderhoudsorganisatie, in uw geval BEMAS. In sommige van de deelnemende landen is men ook al begonnen met een echte certificatie.

Hiervoor wordt de test aangepast aan de voorwaarden van het EQF (European Qualifications Network) of het NQF (National Qualifications Framework). Een succesvolle test leidt dan tot een certificaat van het EFNMS met de titel ‘Certified National Maintenance Technician Specialist.’ Welk soort vragen? De projectgroep met vertegenwoordigers uit de negen deelnemende landen stelt de (meerkeuze)vragen op aan de hand van de algemeen gedeelde standaard waaraan een onderhoudstechnicus moet beantwoorden. Deze functie wordt omschreven als een persoon met minstens twee jaar werkervaring in onderhoud en voldoende theoretische kennis om onafhankelijk onderhoudsactiviteiten te coördineren en uit te voeren.

BEMAS Corporate Sponsors