Pile-UP

Europa kampt met een vergrijzende arbeidsmarkt. Tegelijk daalt de instroom van jongeren en is het vereiste opleidingsniveau dat bedrijven verlangen ook gestegen. Combineer dit met het feit dat er ongeveer 76 miljoen laaggeschoolde Europeanen zijn, en het is duidelijk dat levenslang leren en her-scholen een prioriteit is, die ook is opgenomen in de EU2020 agenda.

Het Pile-UP-project kadert in deze problematiek. Pile-Up staat voor Process Industry Learning Unit Project, en streeft ernaar de mobiliteit van techniekers (in eerste instantie process operators en maintenance technicians) uit de Europese chemische industrie te vergroten.

In deze sector is er namelijk een groot tekort aan geschoold personeel, en bedrijven zoeken nu al actief naar werknemers in de buurlanden. Vaak worden ze on-the-job bijgeschoold om het vereiste niveau te bereiken. Om deze mobiliteit te verhogen is het nodig om precies te weten welke vaardigheden de industrie nodig heeft, en welke vaardigheden een technieker al in de vingers heeft. Pile-UP streeft ernaar om algemeen geldende Europese ‘learning outcomes’ te ontwikkelen, gebaseerd op ECVET (Europees systeem van studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en –opleiding). Op die manier worden de verschillen in opleidingen en diploma’s tussen landen omzeild.

Deze ‘learning outcomes’ maken deel uit van een coherent geheel van kennis, vaardigheden en competenties, die kunnen worden geëvalueerd en gevalideerd. Hieronder kort de belangrijkste doelstellingen van Pile-UP:

  • De ‘learning outcomes’ ontwikkelen op basis van innovatieve werkwijzen;
  • De bestaande profielen voor ‘All-round Process Operators’ en ‘Maintenance Technicians’ vernieuwen;
  • Een gemeenschappelijk begrip van deze competentieprofielen bewerkstellingen;
  • Groepen van ‘learning outcomes’ maken voor:
    • All-Round Process Operator EQF level 3
    • Maintenance Technician EQF level 4;
  • Het testen van de ‘learning outcomes’ in theorie en praktijk;
  • De resultaten en inzichten verspreiden zodat ze door de industrie toegepast kunnen worden.
PileUp logo.png

BEMAS Corporate Sponsors