More4Sustainability

Interreg More 4 Sustainability Logo witruimte v3.jpg

Het consortium geleid door BEMAS, de Belgian Maintenance Association, in samenwerking met Mainnovation, NVDO, FVI en EMC2, kondigt met trots aan dat het een subsidie van 344.238 EUR heeft gekregen van Interreg Noord-West Europa voor het innovatieve More4Sustainability project. Het project start op 29 november 2023 en loopt tot april 2025, voor een duur van 1,5 jaar.

Het project is gericht op het bevorderen van energie-efficiëntie en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in de NWE-industrie door het ontwikkelen en implementeren van een trainingsprogramma over duurzaam asset management voor het doelpubliek van technisch management dat actief is in asset-intensieve industrieën.  

Dit initiatief getuigt van het streven van de partners naar een groene, slimme en rechtvaardige overgang in de NWE-regio, in overeenstemming met de ambitieuze doelstelling van de Europese Unie om de algehele energie-efficiëntie tegen 2030 met 32,5% te verhogen.

Uitdagingen

De NWE-regio is de sleutel tot het behalen van de Europese doelstelling om de totale energie-efficiëntie tegen 2030 met 32,5% te verhogen. De industrie in NWE is de grootste verbruiker van fossiele energie en moet nog aanzienlijke stappen zetten om de doelstellingen te halen. Duurzaam asset management (AM), gebaseerd op een reeks beste praktijken op het gebied van onderhoud, revisie, reparatie en engineering (MORE - Maintenance, Overhaul, Repair & Engineering), kan industriële bedrijven helpen om de energie-efficiëntie te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.  Voorbeelden van praktijken voor duurzaam asset management zijn isolatie van apparatuur, energiezuinige verlichting, HVAC met hoog rendement, elektrificatie van assets, condition monitoring, preventief onderhoud, opvang van afvalwarmte en energiebeheersystemen. Ondanks het potentieel hebben slechts enkele bedrijven in de NWE-regio Sustainable Asset Management volledig omarmd.

Doelstellingen

Het More4Sustainability-project wil deze kloof overbruggen door energie-efficiëntie te bevorderen en de uitstoot van broeikasgassen in de industriële sector van NWE te verminderen. De projectpartners erkennen de centrale rol van onderhoud en asset management bij het verbeteren van de duurzaamheidsprestaties van industriële activiteiten in Europa. Technische besluitvormers spelen een sleutelrol bij het bepalen van de prestaties van assets op het gebied van energie en emissies, en hun gedetailleerde technische kennis is essentieel voor het identificeren en implementeren van relevante verbeteringen op het gebied van duurzaamheid en energieprestaties.  Daarom is de belangrijkste doelstelling van het project de ontwikkeling en implementatie van een uitgebreid trainingsprogramma over duurzaam asset management.

Het project zal van start gaan met een unieke benchmarkstudie waarin inzichten worden verzameld van meer dan 200 bedrijven in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland, die meer dan 80% van de industrie in NWE vertegenwoordigen. Bedrijfstakken zoals olie & chemie, staal, voeding & dranken, biowetenschappen, papier & pulp, auto's, consumentenelektronica, lucht- en ruimtevaart, geavanceerde productietechnologieën en stroomopwekking zullen worden opgenomen. Deelnemers ontvangen een benchmarkrapport dat hun betrokkenheid stimuleert en waardevolle inzichten verschaft.

Inzichten uit de benchmarkstudie zullen worden gebruikt om een uitgebreide roadmap op te stellen, die als basis zal dienen voor het trainingsmateriaal. De belangrijkste activiteit van het project is de training van de onderhouds- en assetmanagementgemeenschap. In elk deelnemend land zullen klassikale trainingen worden georganiseerd, en vanaf januari 2025 zal er een e-learningcursus beschikbaar zijn.

Partners

BEMAS

BEMAS, de Belgische Onderhoudsvereniging vzw-asbl, is een vereniging zonder winstoogmerk die zich toelegt op het bevorderen van onderhoud, betrouwbaarheid en activabeheer. BEMAS zet zich in voor het promoten van beste praktijken en innovatie in deze kritieke domeinen en draagt zo bij tot de duurzaamheid en veiligheid van industriële activiteiten. BEMAS leidt het More4Sustainability project. https://www.bemas.org/en 

Mainnovation

Mainnovation is een toonaangevend adviesbureau op het gebied van Maintenance & Asset Management dat kapitaalintensieve bedrijven helpt hun onderhoudsafdelingen te professionaliseren. Mainnovation heeft de innovatieve VDMXL methodologie (Value Driven Maintenance & Asset Management) ontwikkeld. Mainnovation speelt een centrale rol in het project en zal grote delen van het project uitvoeren, gebruikmakend van haar uitgebreide ervaring in het uitvoeren van benchmarkstudies, het ontwikkelen van Asset Management Roadmaps en het opzetten en leveren van trainingsprogramma's. https://www.mainnovation.com 

NVDO

NVDO, de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud, is opgericht in 1963 en is de toonaangevende brancheorganisatie in Nederland. NVDO biedt ondersteuning door middel van belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken aan bedrijven en personen die betrokken zijn bij de besluitvorming op het gebied van Onderhoud en Asset Management. NVDO zal bijdragen aan het project door middel van belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken. De betrokkenheid van de NVDO zorgt ervoor dat het project aansluit bij de beste praktijken en normen van 's werelds toonaangevende onderhouds- en vermogensbeheergemeenschappen. https://www.nvdo.nl 

EMC2

EMC2 is het Europese concurrentiecluster voor geavanceerde productietechnologieën in de regio's Pays de la Loire en Bretagne in Frankrijk. Het ondersteunt ongeveer 400 leden, waaronder startende bedrijven, MKB's, mid-caps, grote groepen en academici op weg naar een eco-verantwoorde industrie, om beter, schoner, verbonden, samen en lokaal te produceren. De betrokkenheid van EMC2 zorgt ervoor dat het project in lijn is met eco-verantwoorde industriepraktijken en richt zich op belangrijke uitdagingen voor het concurrentievermogen van de Franse industrie. https://www.pole-emc2.fr

FVI

FVI, Forum Vision Instandhaltung e.V. , is een Duitse non-profitorganisatie met meer dan 500 leden uit verschillende sectoren. FVI brengt een schat aan kennis in op het gebied van industrieel onderhoud en richt zich op het verspreiden van kennis en het benadrukken van toekomstige trends in onderhoud. Hun bijdrage zal van onschatbare waarde zijn voor het project. https://www.ipih.de 

Partners M4S

BEMAS Corporate Sponsors